DE WARE REDEN VAN DE ASIELTSUNAMI: DE RENDABELE ASIELBUSINESS!

03. Days before the sudden influx, monitors reported that people were arriving by bus and setting up makeshift camps on the Syrian side of the Peshkhabour border crossing. UNHCR / G.Gubaeva

RP: De kapitalisten verdienen grof geld aan “Vluchtelingen” En nóg meer criminelen profiteren hiervan: vele criminele organisaties vergaren een fortuin. Mensensmokkel is inmiddels getransformeerd tot een industrie waar jaarlijks miljarden euro’s in omgaan.

Ik heb hierover al verschillende artikelen geschreven Die kunt u o.a. hier en hier lezen!

Op het eerste gezicht lijkt er een duidelijke tweedeling te bestaan omtrent het vluchtelingenvraagstuk. Voorstanders in het debat baseren hun drijfveren vooral op het humanitaire gedachtegoed en solidariteit. Tegenstanders zijn bezorgd over het behoud van hun cultuur en de veiligheid. Toch bestaat er wel degelijk een omvangrijke derde groep die vanuit de schaduw opereert. Hoewel deze groep tevens voorstander is van een ruimhartig asielbeleid, worden zij niet gedreven door solidariteit noch humanisme. Hun enige beweegreden is dus geld.

Op 9 oktober maakte Staatssecretaris Klaas Dijkhoff bekend dat er ruim 10.000 nieuwe woningen vereist zijn om meer dan 13.000 vluchtelingen op te vangen. Daarnaast is er ook een grote vraag naar extra bedden evenals locaties voor tijdelijke noodopvang. Er is weliswaar sprake van een noodsituatie, maar ondertussen wrijven bepaalde bedrijfseigenaren juist in hun handen.

De huidige situatie betekent natuurlijk een enorme impuls voor de bouwsector; er moeten snel 10.000 nieuwe huizen bijgebouwd worden. Bij 10.000 zal het niet blijven, aangezien er geen enkele indicatie bestaat dat de migratiestromen zullen afnemen. Ook beddenfabrikanten draaien voorlopig overuren en vastgoedbedrijven en campings die kampen met leegstand kunnen plotseling weer winst maken. En niet alleen de bouwsector, de levensmiddelen- kledingindustrie, enz. eveneens. Uiteindelijk betaalt ons volk voor deze boost!

Deze voorbeelden zijn slechts het topje van de ijsberg. Hieronder vindt u meerdere voorbeelden van bedrijfstakken waarvoor de komst van miljoenen vluchtelingen naar Europa eigenlijk wel verdacht goed uitkomt.

De geneesmiddelenindustrie
Vluchtelingen zijn veelal afkomstig uit Afrika en het Midden-Oosten. Aldaar komen ziektes zoals hepatitis C veel meer voor dan in Europa. Om de verspreiding van de ziekte in Europa tegen te gaan groeit de vraag naar medicijnen. De komende jaren zullen de inkomsten van farmaceutische bedrijven 13 miljard euro hoger zijn dan gepland.

Lees hier verder: http://curiales.nl/2015/10/10/vluchtelingen-asielzoekers-geld-business/