Gelekt klimaatrapport windt er geen doekjes om: onomkeerbare veranderingen met rampzalige gevolgen zijn nabij!

We staan waarschijnlijk aan de vooravond van een boel misère. Dat is ongeveer de toon van een gelekt concept klimaatrapport van het Intergouvernementeel Panel voor klimaatverandering (IPCC). Het rapport wordt pas eind juli of begin augustus officieel vrijgegeven, maar conceptstukken zijn al in handen gevallen van enkele nieuwsmedia. En dus krijgen we alvast een inkijkje in het rapport dat vernietigende uitspraken doet over ons toekomstige klimaat.

Kantelpunten
Uit het rapport blijkt bijvoorbeeld dat klimaatverandering zal leiden tot enkele kantelpunten in de natuurlijke systemen van de aarde. “Omslagpunten zijn uiterst zorgwekkend,” reageert wetenschapper Helen McGregor, verbonden aan de School of Earth, Atmospheric and Life Sciences. “In wezen is een omslagpunt een overgang van de ene staat naar de andere. De weg terug naar de oorspronkelijke staat gaat vaak langzaam. Het smelten van de ijskappen is daar een voorbeeld van, met snelle zeespiegelstijging – meters zeespiegelstijging – tot gevolg. Een ander voorbeeld is de verzuring van de oceaan. Uit historische gegevens blijkt dat in het verleden de oceanen in slechts duizend jaar verzuurden terwijl het herstel ervan zo’n 200.000 jaar in beslag nam.”

Onomkeerbare rampen
De voorspelde omslagpunten hebben grote gevolgen. Uit het rapport blijkt dan ook dat we ons vermoedelijk moeten opmaken voor onherroepelijke rampen, tenzij er dringend actie wordt ondernomen. “Het enge aan kantelpunten is dat het vaak ‘onbekende onbekenden’ zijn,” schetst professor Bill Laurance, directeur van het Center for Tropical Environmental and Sustainability Science. “Plotselinge rampzalige veranderingen in het milieu die uit het niets komen en ons een klap op het achterhoofd geven. Zo heeft het Amazone-regenwoud de afgelopen jaren bijvoorbeeld zwaar te lijden gehad onder bizarre droogtes. Deze droogtes werden veroorzaakt door een uitzonderlijk warme Atlantische Oceaan die regendragende winden uit het regenwoud wegjoegen. Honderden miljoenen afstervende bomen en ernstige bosbranden waren het gevolg.”

Extreem weer en klimaatverandering
We worden steeds vaker door extreem weer, zoals stormen, heftig onweer, hittegolven en extreme windsnelheden, getroffen. En als we het IPCC mogen geloven ligt er nog veel meer in het verschiet. Maar in hoeverre zijn weersextremen te herleiden naar klimaatverandering? Wetenschappers deden daar al eerder onderzoek naar. En de resultaten blijken robuust. Zo blijkt dat de verandering in maandelijkse hitte-extremen voornamelijk veroorzaakt wordt door de gemiddelde opwarming van het klimaat. Veranderingen in maandelijkse neerslagextremen zijn echter voor een groot deel gerelateerd aan trends in de variabiliteit van het weer (de mate waarin het weer fluctueert). Het komt er dus op neer dat extreem weer zowel door klimaatopwarming als de veranderlijkheid van weer te verklaren is.

Al met al treft de opwarming van de aarde niet alleen de koude delen op aarde, maar verstoort het ook het klimaat en de ecologie op andere plekken. “Met ernstige gevolgen voor ons allemaal,” aldus Laurance. Klimaatverandering en de menselijke gezondheid, of klimaatverandering en de beschikbaarheid van voedsel zijn bijvoorbeeld onvermijdelijk met elkaar verweven. “De stijging van de temperaturen en de toename van extreem weer gebeurtenissen zullen de gezondheid en het welzijn van een toenemend aantal mensen over de hele wereld beïnvloeden,” voorspelt cardioloog Arnagretta Hunter.https://www.scientias.nl/gelekt-klimaatrapport-windt-er-geen-doekjes-om-onomkeerbare-veranderingen-met-rampzalige-gevolgen-zijn-nabij/