EIGEN VOLK NIET EERST, NIET LAATST, MAAR NOOIT!

eigenvolk1

Dit is niet alleen sinds de “vluchtelingen”invasie het geval, maar altijd al zo geweest!
Roepen van ‘Eigen volk eerst’ is aanzetten tot discriminatie!

Lees dit oude artikel maar:
Het gerechtshof te Den Bosch heeft op 12 februari 2001 een arrest gewezen op het hoger beroep van het vonnis van de Politierechter te Breda van 19 mei 2000. Het betrof het roepen van de leus ‘Eigen volk eerst’. Als antwoord op geschreeuw van een groep allochtone jongeren, heeft verdachte, een voetbalsupporter, gereageerd met de woorden ‘Eigen volk eerst’. Deze woorden werden gebezigd in aanwezigheid van 35 medesupporters bij een voetbalwedstrijd. De politierechter had verdachte vrijgesproken. De officier heeft hierop hoger beroep ingesteld.
http://www.art1.nl/artikel/1865-Roepen_van_Eigen_volk_eerst_is_aanzetten_tot_discriminatie

En niet alleen wordt het eigen volk vet gediscrimineerd, maar ook nog bestolen! Datgene waar wij recht op hebben wordt gewoon niet vrijgegeven! Met andere woorden dit geld wordt gebruikt om de elite/multinationals/banken nog extra te spekken! Zelfs de asieltsunami is gecreëerd om de kapitalisten de bal toe te spelen! Dit schreef ik hier al: https://eunmask.wordpress.com/2015/10/10/de-ware-reden-van-de-asieltsunami-de-rendabele-asielbusiness/

Dit is pure roof en er is niemand die deze graaiers voor de rechter daagt! Bovendien wordt onze veiligheid hierdoor op het spel gezet. Want het voorbeeld van Brussel zal ook hier vroeg of laat een feit worden!
De aandacht wordt heel slinks afgeleid en terwijl de kuddedieren zich druk maken om zwarte piet, worden de ‘rendabele’ allochtonen hier met honderdduizenden aan de lopende band binnengeloodst! Dat hierbij de veiligheid van het eigen volk in gevaar wordt gebracht is voor hen niet relevant. Wij zijn slechts de donoren van de graaiers en als deze bron begint uit te drogen, dan worden er ten koste van ons andere alternatieven geïmporteerd…

Minder, allochtonen betekent ook minder criminelen (omdat deze overtertegenwoordigd zijn in de criminaliteitcijfers) maar daar hoort in feite dus ook het (zelfverrijkende) etablissement bij!

Realpredictor