MINDER, MINDER, MINDER!

 

molest

Hln.be

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Doe aangifte tegen Van der Laan. Voorbeeldbrief

Een burgemeester die de politie tegen zijn eigen volk opzet, is een volksverrader!!

Politie Amsterdam-Amstelland
Politiebureau
Adres: Elandsgracht 117, 1016 TT Amsterdam

Ondergetekende,

Dhr/Mevr.: ______________________________________

Adres : ______________________________________

Woonplaats: ______________________________________

zelfstandig, dan-wel in samenwerking met:

Dhr/Mevr.: ______________________________________

Adres : ______________________________________

Woonplaats: ______________________________________

Aangifte te doen bij u de politie van Amsterdam, van de bij u bekende en bewijsbare strafbare feiten gepleegd door derden.

Deze brief is opgesteld om namens ons als aanwezige bij de Pegida demonstratie aangifte te doen tegen het geweld welke tegen ons is gebruikt door de linkse demonstranten en tevens aangifte tegen Burgemeester van der Laan welke onze veiligheid enorm in het gedrang heeft gebracht door deze tegen-demonstranten geen verbod heeft opgelegd aanwezig te zijn op de demonstratie van ons als Pegida.

In de grondwet is het namelijk wel mogelijk om demonstraties te verbieden wanneer er andere demonstraties plaatsvinden.
Te noemen grondwet artikel 9.1 Dat een verbod enkel mogelijk is op basis van “bestuurlijke overmacht”, waarbij de politie niet in…

View original post 178 woorden meer

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

MEER POLITIE NODIG IN DE STEDEN MET AZC’ s

Meer politieagenten in Ter Apel!

Er komen meer politieagenten in het Groningse dorp Ter Apel, waar een groot uitzetcentrum voor asielzoekers is gevestigd. En er komt weer een volwaardig politiebureau. De politie Noord-Nederland heeft dat in een brief laten weten aan burgemeester Leontien Kompier, meldt RTV Noord.

Aanleiding is het aantal incidenten waarbij asielzoekers zijn betrokken. Afgelopen jaar zijn er 403 incidenten geregistreerd in Ter Apel. Dat is 10 procent van het totale aantal registraties op vluchtelingencentra in Nederland.

Winkeldiefstallen
Ook is het aantal aangiften van winkeldiefstallen flink gestegen. In 2014 waren er nog 68 aangiften, vorig jaar waren dat er 238.

Vanwege die cijfers eiste een grote meerderheid in de gemeenteraad dat het college bij de politie zou aandringen op maatregelen. Die wilde dat het politiebureau weer 24 uur per dag open was, in plaats van alleen op doordeweekse middagen.

http://nos.nl/artikel/2085935-meer-politieagenten-in-ter-apel.html

ME

Ik vraag me af: als de politie vanwege de enorme groei in criminaliteit in de AZC-steden niet meer in staat is om de orde te handhaven, zullen dan ook ME’ers moeten worden ingezet? En belanden we hiermee dan niet in “vooroorlogse” toestanden?

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Kabinet trekt recht op schone luier in

Bewoners van zorginstellingen krijgen niet het recht op een dagelijkse wasbeurt en een schone luier direct na een ongelukje.

E006039

Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid stelt voor dat het wetsvoorstel, dat hulpbehoevenden op deze manier zeggenschap geeft over hun zorg, wordt ingetrokken. Dat schrijft de Volkskrant.

De ministerraad neemt vrijdag een besluit. Intrekking is vooral een correctie van het beleid van het vorige kabinet en de PVV-inbreng daarbij.

Volgens ingewijden van het ministerie van Volksgezondheid speelt mee dat het plan aan waarde verliest als gevolg van de beoogde reorganisatie van de langdurige zorg. De toegang tot verpleeg- en verzorgingstehuizen wordt drastisch beperkt.

PVV-leider Geert Wilders is woedend. ,,Een grove schande. Dit kabinet is ziek’’, laat hij weten. Ook fractieleider Henk Krol van 50Plus reageert verbijsterd. ,,Ik ben echt een beetje sprakeloos. Zo ga je toch niet met mensen om?’’ aldus Krol.

http://m.telegraaf.nl/dft/geld/gezin-zorg/article/21847543/kabinet-trekt-recht-op-schone-luier-in

Een Schande! zelfs dieren worden beter behandeld!

Geplaatst in Uncategorized | 11 reacties

Het begint tragikomisch te worden bij de PvdA.

HET DUO SPEKMAN EN SAMSOM ALS KWAADAARDIGE SNIP EN SNAP OP DE BÜHNE

komisch duo

Het is nog niet eens het morsige uiterlijk van Spekman of de ondanks een net pak toch wat actievoerderig ogende arrogante Samsom die mij afschuw van de PvdA inboezemen.

-Het zijn de vuile woorden die dit duo nu spreekt over Geert Wilders.

-Het is ook het verdraaien van Wilders woorden, die een revolte in Nederland voorzíet (zoals velen van ‘ons’), maar er zeker niet toe ‘oproept’ zoals de, in politiek doodsnood verkerende, trieste PvdA ‘corifeeën’ ons menen te mogen voorliegen.

-Het is uiteindelijk de totale ontkenning van de Nederlandse werkelijkheid die beide quasi-heren ten toon spreiden. Het is óók het schofferen van al wie PVV sympathisant is. En dat loopt in de peilingen zo langzamerhand van dik twee en een half naar de drie miljoen kiesgerechtigde mensen.

-Het is het demoniseren van Geert Wilders zoals dat ook met Pim Fortuijn gebeurde. Met het bekende gevolg daarvan. Natúúrlijk spreekt Wilders ware woorden als hij ‘links’, vandaag in casu de PvdA, verantwoordelijk stelt voor een eventuele ‘kogel’.

Zoals Pim Fortuijn dat ook, en even terecht, deed ten aanzien van de destijdse PvdA minister president Kok en andere figuren uit linkse kringen zoals Melkert (PvdA) en Rosenmöller (GroenLinks).
Hij werd omgelegd door een GroenLinkser en daarna stroomde het linkse krokodillentranen bij degenen die hem hadden gedemoniseerd.

Fortuijn: “En de Nederlandse regering, dat vind ik dus een bloody shame, helpt mee een klimaat te creëren van demonisering van mijn persoon. En als mij straks iets gebeurt, dan zijn zij medeverantwoordelijk. En dan kunnen ze niet hun handen ervan aftrekken in de zin van ‘ik heb die aanslag niet gepleegd’. Je hebt het klimaat gecreëerd. En dat moet stoppen.”

Kijk, en dat is precies wat Wilders genoodzaakt is eveneens te zeggen, in zijn eigen woorden.
Ook nu wordt het klimaat voor een moord gecreëerd. Ook nu moet dat stoppen.
Maar die Spekman en die Samsom? Beseffen ze wel waar ze mee bezig zijn?

Ik vrees dat ik me niet meer hoef af te vragen of de minderwaardige en demoniserende acties van dat PvdA-duo misschien niet het topppunt van stupiditeit betreffen.
Nee, ik denk dat we hier te maken hebben met regelrechte kwaadaardigheid.

Die twee behoren volgens de gangbare terminologie tot de ‘Élite’.
Dat woord heeft te maken met het Franse werkwoord ‘élire’ wat letterlijk vertaald het oude woord ‘uitlezen’ oplevert, in de zin van uitverkoren, geselecteerd op kwaliteit.
Dat woord klopt niet bij deze twee. Ik stel wel een ánder Frans woord voor om hen aan te duiden.
Ik vind, op grond van ervaringen van nu en eerder, dat we ze maar moeten onderbrengen bij het woord ‘racaille’. Dat betekent uitschot, gespuis.

Frans Brassens
9 februari 2016

Geplaatst in Uncategorized | 4 reacties

Jesse Klaver wil de mohammedaanse invasie legaliseren

De volksverraders zitten in onze EIGEN regering!  Klaver wil ook meer geld voor opvang van vluchtelingen in de eigen regio. ,,De Verenigde Naties hebben om 9 miljard gevraagd, vorig weekend is in Londen slechts 7 miljard beloofd.”

Fubar

Er moet een legale en veilige route naar Europa komen voor vluchtelingen, om te beginnen voor een klein half miljoen. BNdeStem >>

Om te beginnen? En dan daarna?

Klaver wil voorkomen dat vluchtelingen zich nog langer genoodzaakt voelen in levensgevaarlijke bootjes te stappen.

Als je de eerstvolgende tien met een boordkanon van de Nederlandse marine naar de zeebodem schiet houdt het ook vanzelf op en dan zitten we hier niet met nog miljoenen onaangepaste middeleeuwiërs, terwijl mohammedanen nu al 4 generaties bewijzen niet te willen integreren.

Hij wil dit regelen via een reeds bestaand opvangprogramma van de internationale vluchtelingenorganisatie UNHCR.

We moeten uit alles wat met die vreselijke VN te maken heeft, waar een koppensnellende Arabier uit Saoedie-Barbarije aan het hoofd van de mensenrechtenraad staat. En een mullah uit Iran zitting heeft in de vrouwenraad. Bekijk het maar met je internationale regels en verdragen. We zeggen het contract eenzijdig op.

View original post 95 woorden meer

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

Schaamteloos: Turkse president Erdogan dreigde Europa te overspoelen met vluchtelingen

Schandalig! En deze walgelijke afperser willen ze bij de EU hebben! Hoewel: Soort zoek soort!

erdogan2

Uit EU-documenten die gelekt zijn aan de media blijkt dat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan Europese leiders op een absoluut wanstaltige manier behandelt, en ze zelfs chanteert.

Een transcript van gesprekken tussen de voorzitter van de Europese Commissie, Jean Claude Juncker, en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan is uitgelekt. Uit het document blijkt dat de Turkse leider zijn Europese ‘bondgenoten’ op schaamteloze wijze behandelt.

Zo eiste hij drie miljard euro per jaar voor de opvang van Syrische vluchtelingen. Toen Juncker (en Donald Tusk, die er ook bij aanwezig was) lieten weten dat ze van plan waren om hem drie miljard te geven voor een periode van twee jaar veegde Erdogan werkelijk de vloer met ze aan. “Jullie hebben Griekenland 400 miljard euro gegeven!” riep hij.

Daarop antwoordden Juncker en Tusk dat dat anders was omdat de hele euro en dus de hele eurozone daarmee gemoeid was; als Griekenland zou vallen, legden zij uit, zou dat verschrikkelijke repercussies kunnen hebben voor de hele zone.

Erdogan begreep dat, maar liet toen weten dat zijn de vluchtelingencrisis óók de hele Europese Unie op stelten kan zetten. Sterker nog, voegde hij daar aan toe, dat is precies wat er zal gebeuren als jullie me niet geven wat ik wil. Daarbij dreigde hij om Syrische vluchtelingen massaal in bussen te laden en ze linea recta naar Griekenland te rijden.

Lees hier de rest van zijn onbeschofte dreigende taal en hoe de EU voor hem kroop:

http://www.dagelijksestandaard.nl/2016/02/schaamteloos-turkse-president-erdogan-dreigde-europa-te-overspoelen-met-vluchtelingen/

(En de aan deze crimineel door de EU beloofde miljarden moeten uit ONZE zak komen!)

Geplaatst in Uncategorized | 6 reacties