Unfortunately, He is right !

Hij heeft helaas gelijk!

Labour MP explains Islamic takeover: “At this rate the whole parliament will be Muslim”!

Labour MP verklaart de islamitische overname van  Engeland: “in dit tempo zal het hele Parlement bestaan uit Moslims”!