“EU Court of Human Rights” defending the Islam!


“EU court of Human Rights” defending the Islam!

The European Court of Human Rights halts deportation of Muslim hate preacher from France. The deportation of notorious radical Islamic Salafist hate preacher Imam El Hadi Doudi from France to his native Algeria was halted at the last minute this week by an intervention from the European Court of Human Rights (ECHR).

The 63-year-old hate preacher was notified that he was to be sent back to his native Algeria on Tuesday and taken into custody at a detention centre. But while there, the ECHR contacted the French Interior Ministry claiming they need a few days to review his case before his deportation,

The harm that might come to non-Muslims in France if Doudi is not deported is not a matter of concern for the European Court of Human Rights.

The court is not interested in protecting the lives and well-being of non-Muslims.

Translation/Vertaling

“De EU Rechtbank voor Mensenrechten” verdedigt de Islam!
Het “Europees Hof voor de Rechten van de mens”  verijdelt deportatie van een islamitische haat-prediker uit Frankrijk.

De deportatie van de beruchte radicale islamitische salafistische haatpredikant Imam El Hadi Fons in Frankrijk naar zijn geboorteland Algerije, werd op het laatste moment door een interventie van het Europees Hof voor de rechten van de mens (EVRM) verijdeld! De 63-jarige haatprediker werd meegedeeld dat hij moest worden teruggestuurd naar zijn geboorteland Algerije en is op dinsdag in hechtenis genomen in een detentiecentrum. Maar nadat het EVRM contact heeft opgenomen met de Franse Ministerie van binnenlandse zaken, heeft men gezegd dat ze  een paar dagen nodig hebben  om zijn zaak voor zijn deportatie te herzien.

De schade die hierdoor kan ontstaan aan niet-moslims in Frankrijk als Fons niet gedeporteerd wordt, is geen punt van zorg voor het Europees Hof voor de Rechten van de mens.

Het Hof is niet geïnteresseerd in het beschermen van het leven en het welzijn van niet-moslims.

https://www.jihadwatch.org/2018/04/european-court-of-human-rights-halts-deportation-of-muslim-hate-preacher-from-france