EURO-REFERENDUM

Directe democratie houdt in dat burgers, als zij dat willen, steeds politieke besluiten zelf kunnen nemen. Dit is niet strijdig met een parlementair stelsel. Zwitserland is het enige land ter wereld met een… Lees verder