Stop de islamisering en stem dadelijk PVV, de enige partij die NEE zegt tegen de islam in Nederland!

(Door: “Balkanske priče”) 

Het is nog slechts een kwestie van tijd dat West-Europa islamitisch wordt. Migranten met een moslimcultuur zijn hard op weg om in West-Europa een tegen-maatschappij te vormen. Het doel is de samenleving te islamiseren en stapje voor stapje de shariawet in te voeren. De hidjra-migratie is een bewuste jihad-doctrine, en daarmee een bewuste buitenlandse inmenging in delen van de wereld die nog niet geïslamiseerd zijn. De Europese binnensteden  lijken nu op Noord-Afrika en het Midden-Oosten, waar de islamitische sharia heerst. We leven in het vervolg van de 68’ers revolutie. Alles kon kapot, alles moest kapot, alles gaat dan ook kapot en werd het ontbreken van eigenwaarde afgekocht met massa-immigratie en islamisering. Deze linkse zombies(opgegroeid zonder moraal en zonder eigen identiteit zijn het grootste gevaar voor onze maatschappij) bleven ook de politiek correcte partijen trouw en zijn verantwoordelijk voor de puinhopen van acht jaar Paars, acht jaar Balkenende en ook de laatste tien jaar van Rutte, een kwart eeuw aan sloopkogelbeleid…

Lees verder>>>

https://ejbron.wordpress.com/2021/06/23/stop-de-islamisering-en-stem-dadelijk-pvv-de-enige-partij-die-nee-zegt-tegen-de-islam-in-nederland/