WORDT HET VOLK EINDELIJK WAKKER?

VERBORGEN COMPLOTTEN!
Een “Complottheorie” (in het Engels: Conspiracy Theory) of “Samenzweringstheorie” tracht veelal een verklaring te bieden voor een bepaalde gebeurtenis of situatie. In de meeste gevallen wordt er dan beweerd dat de waarheid eigenlijk wordt “onderdrukt” door bepaalde belangengroepen , regeringen of andere machtshebbers en dat de media wordt gemanipuleerd door diezelfde machthebbers, om te voorkomen dat de waarheid zou uitlekken.

Vaak blijkt achteraf dat er wel degelijk bewijs is voor dit soort complottheorieën. In die gevallen kan de waarheid soms nog vreemder zijn dan de wildste theorie.
Wikipedia. Een samenzwering of complot is een geheime afspraak tussen een aantal personen (machthebbers) om iets te ondernemen tegen een andere persoon of groep.

In een aantal gevallen kan blijken, dat een complottheorie aanleunt bij de werkelijkheid en gestaafd is op fundamentele argumenten. The Post Online en Follow the Money. Daar zijn de goed opgeleide professionals aan het woord en zij laten zien dat ze ook echt wel serieus over complotten nadenken; dat ze kritisch zijn op het financiële stelsel en dat ze politieke processen kritisch kunnen analyseren, maar ze doen het gewoon allemaal wat degelijker en zonder al die ufo-nonsens. Begint u te doorzien wie er achter het hele vooropgezette plan zitten?

Wat u niet doorheeft, is dat u natuurlijk bediend wordt door de goed opgeleide schaapherders die al die tijd al klaargestoomd waren voor deze rol.

Gegronde reden
Niet alle complottheorieën zijn namelijk ongegrond. Uit de uitgelekte documenten van Wikileaks bleek bijvoorbeeld dat de Amerikaanse overheid wel degelijk heel gevoelige informatie achterhield over wandaden tijdens de Midden-Oostenoorlogen. En het is bekend dat de Amerikaanse overheid in de jaren ’40 een serie experimenten uitvoerde in Guatemala en in het plaatsje Tuskegee, waarin syfillis werd verspreid onder gevangenen en patiënten, en dat hen behandeling werd onthouden. Of wat te denken van de mind-control-experimenten die de CIA ooit uitvoerde? Dit soort schrijnende gevallen zorgen er voor dat de doemdenkers kunnen zeggen: “Zie je wel?”.

RP: Het onthullen van bepaalde situaties/gebeurtenissen is zeker niet altijd een vorm van ‘doemdenken’ maar zelfs vaak gebaseerd op ware, achteraf bewijsbare, feiten (zoals Global warming/Chemtrails, Vluchtelingentsunami, Verkiezingsfraude etc.) De veroorzakers zullen daarom alles op alles zetten om hun politieke-/economische redenen te blijven verhullen!

Bewijzen: