DE RENDABELE ZIELIGHEIDSINDUSTRIE VAN IMMIGRANTEN!

Hieronder een samenvatting van een artikel van Misdefinitie!
Ik ben het soms niet eens met wijze waarop deze organisatie (die zich als doel heeft gesteld maatschappelijke misstanden te onderzoeken en aan de kaak te stellen) dit verwoordt, maar het keihard aantonen van desastreuze beslissingen in het beleid van onze overheid liegt er zeker niet om!
Vandaar deze ingekorte versie van het artikel: “Massa-immigratie moet stoppen!” (En ik weet zeker dat de multi-moraalridders hier als een bok op de haverkist zullen springen omdat zijn zich hierdoor “persoonlijk” voelen aangesproken!)

Uitgangspunt van politieke en maatschappelijke discussies is de dialoog tussen redelijke mensen die redetwisten op basis van argumenten en feiten die hun standpunten onderbouwen. Zijn mensen niet voor rede vatbaar en doen de argumenten er niet toe omdat er toch niet geluisterd en begrepen wordt, dan zou politiek niks anders zijn dan een machtsspreuk van degene die op dat moment toevallig aan de macht is. Oppositie voeren is dan zinloos omdat de meerderheid zijn wil altijd zal doordrukken, ongeacht of de wederpartij goede punten naar voren brengt. Tijdelijk wellicht prettig voor de machthebbers, maar eens in de zoveel tijd krijgen we na de verkiezingen een wisseling van de wacht en is de nieuwe regering eerst weer jaren bezig met het terugdraaien van in hun ogen foute beslissingen. Om nog maar te zwijgen van schade die heel moeilijk om te keren is en de protesten van allerlei lobbygroepjes. Wie nooit bereid is echt naar de ander te luisteren, kan later ook niet verwachten dat er naar hem geluisterd wordt.

Het probleem van de asielindustrie is dat zij geen argumenten meer hebben om nog meer mensen in Nederland te laten blijven. Alles wat zij in het verleden hebben aangevoerd is al lang en breed duizend keer ontkracht. Oorlog? Er heerst geen oorlog (meer) in bijna alle landen waar buitenlanders die nu in Nederland verblijven vandaan komen. Allang niet meer. Wie dit criterium nog gebruikt, zegt in feite dat vrijwel alle allochtonen terug kunnen naar hun eigen land. Dood en honger? Dagelijks gaan er wereldwijd meer mensen dood dan we ooit in ons kleine landje kunnen opvangen en dat boeit niemand wat. Het zijn de kleine “zielige” voorbeelden die de asielindustrie overdreven in de media laten komen en uw onderbuikgevoel zo doet opspelen. Nodig voor vies werk? Nederland kent extreme werkloosheid. Er is geen werk. Nodig voor de kenniseconomie? De meesten zijn extreem dom en bovendien ranzige criminelen. Aangezien de zieligheidsindustrie geen argumenten heeft, vallen zij doorgaans terug op de zieligheid.

asielexplosie

Er mogen enkel maatregelen genomen worden ter voorkoming dat onschuldigen sneuvelen. Extra privileges geven is uit den boze omdat het offer daarmee verder gaat dan men in eerste instantie met de zieligheid suggereert. Een zwerver die tegen ons zegt dat hij honger heeft en doodgaat, krijgt van ons een stuk brood. Geen geld, huis en gratis land. Hij eet, stilt zijn honger en gaat werken. Zo niet, dan kan hij wat ons betreft doodvallen. Logischerwijs moet de asielindustrie kritiek toestaan zonder fascistische methoden te gebruiken. Vooral als het om kritiek gaat die ziet op valsspelen. Laat het daar nu heel vaak zo ernstig misgaan, dat we meteen de ware aard van de zieligheidsindustrie te zien krijgen. Een concreet voorbeeld is Wilders die via Twitter laat weten nooit te zullen wennen aan een Marokkaanse voorzitter in de Tweede Kamer die met haar neus in de koran zit. Links stijgert meteen. Links begint meteen met demoniseren en maakt de Godwin compleet door met Hitlervergelijkingen te komen. Dan zijn ze met ons uitgepraat!

Aanpraten van schuldgevoelens is een belangrijk wapen van de asiellobby. “We kunnen het de asielzoekers toch niet kwalijk nemen dat zij honger hebben en hier naar toe komen?” Nogal een achterlijke drogreden. Ten eerste is eenieder zelf verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag. Een dief die steelt is toch echt strafbaar, al had hij honger. Hetzelfde geldt voor een immigrant die hier illegaal naar toe komt.
Bovendien zijn de meeste buitenlanders die naar Nederland komen alles behalve zielig! Behalve dat 65 % van de moslims al crimineel is, is het een feit van algemene bekendheid dat Nederland niet bepaald zwemmend te bereiken is en daar zijn wij niet rouwig om! De massa-immigratie loopt vooral via de vliegvelden en andere Europese landen. Reizen is niet gratis, dus hadden ze geld en een paspoort. Met dat geld hadden ze best een leven kunnen opbouwen in hun eigen land. Zeker als daar geen oorlog, fascisme en slavernij heerst. Ten tweede impliceert het wel of geen schuld hebben aan de eigen situatie natuurlijk niet dat daar rechten aan ontleend kunnen worden.
Hier komt ook de problematiek van het geworteld zijn vandaan. Links vindt dat als iemand hier al te lang is, hij te verwesterd is en het daarom onmenselijk is om hem terug te sturen. Veelal voegen zij er honend aan toe dat als wij ze hadden willen wegsturen, we dat meteen hadden moeten doen. Het zou een geldig argument zijn als wij echte Nederlanders daadwerkelijk de macht en controle hadden, maar desondanks verzuimd hadden ons werk te doen. En dat is nu juist niet het geval! Wij zijn niet aan de macht. Rechtsrealisme is niet aan de macht. Zelfs de PVV is nooit aan de macht geweest. Rechts heeft het nog nooit voor het zeggen gehad. Het zijn dezelfde mensen van de asielindustrie die de linkse achterban vormen van het socialisme. Dezelfde mensen die er alles aan doen om asielzoekers te laten blijven. Wetten worden daarbij schandalig aan hun laars gelapt en waar ze kunnen, zetten ze het recht naar hun eigen hand.

Zelfs al zijn onze argumenten honderdduizend maal krachtiger dan dat linkse geleuter, winnen de logica en de feiten van de socialistische raaskalmachine en hebben we meer dan duizend jaren aan geschiedenis waaruit we ons gelijk kunnen halen, dan nog zijn we bereid om als mensen met ons hart de situatie te bekijken. We helpen ook oude oma’s oversteken zonder daar een redenatie bij te hoeven bedenken en houden uit beleefdheid de deur voor u open. Wij zijn geen gewetenloze monsters en handelen naar eer en geweten. Wilt u echter een beroep op de redelijkheid doen als mens zijnde, dan moet u zelf ook voor rede vatbaar zijn en begrijpen dat u met achterbaksheid niet (meer) wegkomt. Net zoals de collectant het kan vergeten dat hij nog een cent krijgt als hij ons een kankerlijer noemt, kan de asielindustrie het vergeten als hij ons uitscheldt voor nazi’s, hypocriet is en er een dubbele agenda op nahoudt. Wij behandelen mensen zoals ze ons behandelen. Als u onredelijk bent, dan zijn wij het ook en dat kunnen wij tien keer beter dan u.

Wij hebben eeuwen aan ontwikkeling meegemaakt tot een moderne staat en daarbij honger en oorlog geleden. Dat moeten zij eveneens doormaken; accepteer dat. Wij hebben wel de plicht om ons land te beschermen tegen socialistische en buitenlandse invloeden die ons land terug naar de duistere middeleeuwen werpen. Ontwikkelingsachterstanden van enkele eeuwen, kunnen wij niet voor ze goedmaken. Zeker niet door ons eigen land en volk langzaam te vernietigen!

Bron:
http://www.misdefinitie.nl/index.php?nieuws=705&pagina=1