Asielzoekers tot €500 per persoon per dag!!

DE ASIELWAANZINMACHINE, BETAALD DOOR HET NEDERLANDSE VOLK!

asielhotel2

Een gezin met 2 kinderen krijgt dus 2000 euro per dag!!!

Asielzoekers voor wie de overheid geen slaapplek vindt krijgen tot 500 euro per dag per persoon uitbetaald. Dat is de dwangsom die een rechtbank oplegde nadat sinds november al 55 asielzoekers een rechtszaak inspanden. De afgelopen vier maanden moest de federale regering voor deze ‘dakloze’ asielzoekers al 205.250 euro ophoesten, schrijft De Morgen op basis van informatie van staatssecretaris voor maatschappelijke integratie Philippe Courard. Voor meer dan tweeduizend asielzoekers, onder wie 760 kinderen, was er vanaf oktober geen plaats op hotel of in een regulier centrum. De dwangsommen worden betaald door Fedasil, bevoegd voor de opvang van asielzoekers. Als de asielzoekers na de veroordeling een plaats aangeboden krijgen en ze niet ingaan op dat aanbod, worden de dwangsommen niet langer uitbetaald.

Uit cijfers van de EU blijkt ondertussen dat meer dan 900 asielzoekers uit Servië en Macedonië zich sinds begin januari in ons land hebben gemeld. Vorig jaar waren er dat over het ganse jaar slechts 715. Het gros van hen zijn etnische Albanezen. Volgens commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, Dirk Van den Bulk, is de nieuwe stroom vluchtelingen een gevolg van het visavrij verkeer tussen de Schengenlanden en Servië, Macedonië en Montenegro, dat op 19 december in werking trad.

Dit was in 2014, nu zal dit bedrag ongetwijfeld verhoogd zijn! Wanneer moet U naar de voedselbank?

http://thejournalist.nl/overheid/asielzoekers-tot-e500-per-dag/