Generaal Pardon kost 20 duizend euro per asielzoeker die mag blijven. Hiervoor worden onze ouderen uit hun zorgtehuizen geschopt!

Civilians seek protection at UNMISS compound after fighting in Juba

Generaal pardon kost 329 miljoen euro, of 11 duizend per geval. Of nog meer?
Dit is het officiële regeringsgetal. Maar alleen al de omslag per asielzoeker van 11 duizend euro laat zien dat dat nergens op slaat. wat logisch is, want in het regeringscijfer zitten alleen diverse administratieve zaken, maar niet zaken als huisvesting, uitkering, zorg, enzovoort. Die zijn op zich al veelvouden van 11 duizend euro. Het invullen van wat redelijke schattingen voor die kosten geeft dan een heel andere totaalsom: Kamp: kosten pardonregeling zeker 6 miljard
De kosten voor het generaal pardon dat afgelopen zomer van kracht is geworden, zullen ‘ten minste zes miljard euro bedragen’. Dat heeft VVD’er Kamp becijferd tijdens de behandeling van de Justitiebegroting in de Kamer.
Kamp gaat ervan uit dat voor ten minste 15 duizend gepardonneerden (‘een heel lage schatting’) twintig jaar lang bijstandsuitkeringen, bijzondere bijstand, huursubsidies, gezondheidszorg, onderwijs en oudedagsvoorzieningen nodig zijn. ‘Dat kost 20 duizend euro per persoon per jaar, dus zes miljard euro. Minstens’, aldus het VVD-Kamerlid.
Het totaal aantal vluchtelingen in Nederland ligt nog veel hoger dan 26 duizend.

In de reportage met de titel ‘Maximaal indikken en inschikken’ (Ten eerste, 19 september), over de problemen door de onvoorzien grote instroom van asielzoekers staat dat de kosten vorig jaar 400 miljoen bedroegen, en volgend jaar het dubbele. Verder is er sprake van mogelijkheden voor extra huisvesting zoals kazernes, vakantieparken, enzovoort.
Toch is dat maar een beperkt beeld van deze problematiek en het betreft alleen de eerste opvang. Wat zijn echter de kosten voor de samenleving op lange termijn? Ik denk dan aan juridische (procedure) kosten, extra belasting (taal) van het onderwijs, medische kosten, uitzettingskosten, tolken, uitkeringen, huisvesting en gezinshereniging. Nog los van mogelijke escalatie tussen de diverse (geloofs)groeperingen onderling, integratieproblematiek, enzovoort.

Een miljard. Per jaar. Terwijl bejaarden noodzakelijke zorg wordt ontzegd door het gebruik van de Orwelliaanse term “wenszoekende” als ze naar een verzorgingshuis in de buurt willen …

De komende jaren houdt de hogere instroom van asielzoekers in Nederland aan. Dat schrijft staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) vandaag aan de Tweede Kamer.

Lees ook dit:
http://www.powned.tv/nieuws/politiek/2014/11/teeven_wil_syriers_voorrang_ge.html

http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2014/11/maak_plaats_voor_meer_asielzoe.html

En niet alleen in Nederland, ook in Duitsland: https://ejbron.wordpress.com/2014/12/04/keulen-100-miljoen-euro-voor-asielzoekers/

En in heel Europa: http://www.dvhn.nl/nieuws/wereld/dubbel-aantal-asielzoekers-in-eu-in-vijf-jaar-11915313.html