ALLE EU LANDEN GAAN ÉÉN VOOR ÉÉN FAILLIET! IS NEDERLAND DE VOLGENDE?

failliss

Vraagt Niemand zich af hoe het mogelijk is dat economisch redelijk gezonde Europese landen direct na de toetreding tot de EU-clan failliet gaan?

Hieronder volgt een test, waarbij iedereen (ook degenen die nog steeds met oogkleppen lopen), kan zien of Nederland aan de beurt is om ten onder te gaan!

Vink onderstaande hokjes aan waarvan in Nederland al sprake is:

faillissement van kleine ondernemers;
□ groeiende werkeloosheid
□ onbetaalbare zorgkosten
□ onbetaalbare energieprijzen
□ onbetaalbare huren/hypotheken
□ onbetaalbare belastingen
□ onbetaalbare levensbehoeften
□ inbeslagname goederen
□ uithuisplaatsingen/dakloos worden
□ geen thuishulp
□ BKR registratie
□ Voedselbanken
□ Geen levensverlengende medicatie
□ Verhoging Zelfmoordcijfers

Als er meer dan 7 hokjes zijn aangevinkt is de Ondergang van Nederland al een feit!

EUfail

Met het ondertekenen van het EU lidmaatschap hebben wij het volk onze eigen doodsvonnis getekend! Dit heb ik al jaren geleden geschreven!

Is dit Domheid, Onwetendheid of Zelfvernietigingsdrang, of is dit een bewuste (zeer beangstigende) tactiek om Europa in handen te geven van 1 of meerdere vreemde mogendheden?

Een NOS bericht vermeldt dat de Commissie haar rekeningen niet kan betalen. Een organisatie die haar schulden niet kan betalen, is failliet! Normaal worden dergelijke organisaties opgeheven of zodanig verkleind dat ze wel kunnen betalen.
Maar deze EU-Commissie is natuurlijk geen normale commissie of organisatie.

Het is een groepje personen die samen die commissie hebben gevormd zodanig dat ze door de regeringshoofden van een aantal Europese landen erkend zijn als de bazen van die landen.
Op zich een knap stukje ritselarij, zeker als niemand van die lieden democratisch gekozen is.
Deze club heeft in al de jaren van haar bestaan nog nooit een goedkeurende accountantsverklaring gehad. Maar steeds wisten ze toch weer opnieuw geld via de landelijke politici los te peuteren. En wat maakt het uit op die 133.000.000.000 euro die sowieso al betaald moeten worden.
De commissie zal er ook deze keer wel in slagen om de burger/belastingbetaler die extra 11,2 miljard af te persen.

Net zoals die belastingbetalers gedwongen worden om de 10 Miljard euro voor de (tijdelijke??) bail-out van Cyprus te betalen.

Voorbeeld: EU’ers hebben recht op NL’se bijstand
Inwoners van de EU hebben in Nederland gewoon recht op een bijstandsuitkering.
De hoogste rechter van sociaal bestuursrecht kreeg de gemeente Almere, Groningen, Enschede en Cuijk op bezoek, omdat ze een bijstandsuitkering van aanvragers uit Duitsland, Polen en België hadden geweigerd. De rechter heeft besloten dat gemeentes dat niet op eigen houtje mogen bepalen.

Citaat: Maar toch, de hierboven geschetste problemen zijn problemen die totaal in het niet vallen bij de werkelijk gigantische ramp die ons op ultra-korte termijn boven het hoofd hangt. De kredietcrisis is in vergelijking daarmee echt peanuts. I’m talking major disaster. No kidding. Een ramp die het einde betekent aan ons sociale stelsel, of wat daar nu nog van over is. Het eind aan onze nog altijd relatief goedkope gezondheidszorg. Het einde aan alles wat u lief is in en aan Nederland. De ondergang van onze samenleving as we knew it. Ik overdrijf helaas niet. Was het maar zo.
De EU wordt bestuurd door de allergrootste randdebielen die geen benul hebben van de consequenties van hun waanzinnige beslissingen. Dit wetende stel ik u de vraag; waarom zijn we in godsnaam nog lid van die club????

De EU heeft Nederland ook een Eldorado gemaakt voor fraudeurs!

NLfail

http://www.destentor.nl/regio/nederland-is-eldorado-voor-fraudeurs-1.3139319
http://hvv.amsterdampost.nl/HVV/www.hetvrijevolk.com/index95c6.html?pagina=11948

http://www.citareg.nl/blog/de-eu-en-de-euro-zijn-failliet/
http://www.vrijspreker.nl/wp/2013/03/is-de-eu-commissie-failliet/
http://www.ikbeneenbeetjeboos.nl/eu-is-onze-ondergang/
https://eunmask.wordpress.com/2013/02/07/alle-puzzelstukjes-vallen-op-hun-plek-de-oorsprong-van-onze-ondergang/