ALLE PUZZELSTUKJES VALLEN OP HUN PLEK: DE OORSPRONG VAN ONZE ONDERGANG!

Dit is zo ongelooflijk en angstwekkend, dat het constant wordt afgedaan als fictie. De machtigste en rijkste groepen ter wereld, met als doel het opzetten van een autoritaire planetaire wereldregering, hebben al hun bronnen aangewend om elke (minuscule) vorm van publicatie, tegen te houden of te ontkennen. Maar hier een dusdanig verhelderend artikel, dat de (helaas geringe) groep weldenkenden altijd al hebben geweten, maar nu hopelijk een groter deel van het volk wakker zal schudden!
Neem de tijd om dit gehele artikel te lezen en trek uw eigen (ongemanipuleerde) conclusies, dan zult u zien dat alle puzzelstukjes op hun plek komen…!

Onderstaand een paar hoofdlijnen uit dit artikel (reblog).

bilderberg

DE MYSTERIEUZE BILDERBERGGROEP

De basis voor de EU en uiteindelijk 1 geldsoort (de Euro) werd gelegd door de geheime Bilderberg-groep, medio jaren 50. Uitgelekte documenten van de Bilderberg-groep toonden de agenda van een Verenigd Europa en 1 geldsoort, in 1955. De eerste bijeenkomst van deze groep vond plaats in 1957 op Saint Simons Island bij Jekyll Island, Georgia.
Deze machtige groep noemden zichzelf “De Alliantie”. Veel van leden van deze groep behoren tot de Europese koningshuizen, o.a. België, Denemarken, Groot-Brittannië, Nederland, Spanje en Zweden. Er werd onder meer van gedachten gewisseld over de houding tegenover het communisme, het communisme in Europese landen als Frankrijk en Italië, de Korea-oorlog en de Europese integratie

Het Bilderberg beleid wordt uitgevoerd door een stuurgroep van 35 man inclusief een binnenste cirkel als adviesgroep. Deze adviesgroep – zo men beweerd – bestaat uit Giovanni Agnelli (Italië, en lid van de Club van Rome), David Rockefeller (VS), Eric Roll (Groot- Brittannië), en Otto Wolff von Amerongen. Een aantal stuurgroepleden zijn Henry Kissinger, Jessica T. Matthews (President van de Carnegie Endowment for International Peace), James D. Wolfensohn (president van de Wereldbank), Marie Josee Kravis (Hudson Institute) en Jorma Ollilia (president van de Nokia Corp.). Daarbij zijn alle Amerikanen van de Bilderberg-stuurgroep lid van de Council on Foreign Relations (CFR) en de hieruit voortkomende Trilaterale Commissies. Daarnaast kent men het Bilderberg lidmaatschap, waarbij men dus kan deelnemen d.m.v. een uitnodiging, de totale Bilderbergergroep bestaat uit 100 tot 120 personen. Deze personen worden met veel zorgvuldigheid gekozen, en de uitverkorenen worden ieder jaar uitgenodigd voor een ontmoeting op een onbekende plaats waar geconfereerd wordt over de te volgen strategie.
Noord-Amerikaanse Secretaris Generaal waren: Joseph E. Johnson van de Carnegie Giften, William Bundy van de Princeton universiteit, Theodore L. Eliot jr., U.S. ambassadeur in Afghanistan en Csaimir A. Yost van de Georgetown’s Endowment for Instituut voor Politieke Studies.
Zoals gewoonlijk is het gebied waar de Bilderbergers elkaar ontmoeten zwaar beveiligd door de geheime dienst, soldaten en politie. Elke kamer en elke ruimte waar de vergaderingen plaats vinden worden volledig gescreend op afluisterapparatuur alvorens de vergaderingen plaats vinden.

Misleidend, omdat dit niets anders betekent dan de herintroductie van het neo-feodalisme’ (het ‘leenstelsel’), een ondemocratisch en autoritair systeem met één machtige centrale elitaire top, waarbij de burgers helemaal niets meer te zeggen hebben. Het grote doel is door middel van torenhoge milieu- en energiebelastingen en -heffingen, alsmede ook miljardensubsidies voor zogenaamde ‘groene’ energiebronnen, de levensstandaard van de burgers in het Westen permanent fors te verlagen. Ook het bevorderen van immigratie uit arme landen is een belangrijk wapen dat hiervoor wordt gebruikt.

Deze plannen zijn vergelijkbaar met het nachtmerrieachtige toekomstscenario ‘Planned-O-Polis’, megasteden en -vervoer. Dit is exact waar de Bilderberg NWO elite naar toe wil: een samenleving waarin alle menselijke activiteiten streng worden gecontroleerd en gereguleerd door een kleine machtige elitegroep, wier leden straks de enigen zullen zijn die nog over een auto, vrije voedselkeuze en een ruime woning mogen beschikken. Het is de ultieme vervulling van de grote socialistische droom, die Sovjet-Unie niet kon waarmaken, maar die nu een herkansing krijgt in de vorm van de Europese Unie en in de zeer nabije toekomst ook de geplande Noord-Amerikaanse, Arabische en diverse Aziatische Unies.

Bilderb.

http://ejbron.wordpress.com/2013/02/de-protocollen-van-de-wijzen-van-bilderberg/

Hier weer een stukje van de puzzel!
EU verdedigt hoge ambtenarensalarissen
http://ejbron.wordpress.com/2013/02/06/eu-verdedigt-hoge-ambtenarensalarissen/