DE EU ONTMASKERD?

DE EU ONTMASKERD?

Er wordt al jaren afgevraagd waarom de EU is opgericht, terwijl de EG toch jarenlang goed functioneerde.
Wel kan worden geconstateerd dat vanaf de oprichting van de EU de economische situatie in de EU-landen dramatisch is veranderd, zo erg dat er een crisis heeft plaatsgevonden en een tweede in aantocht is!
De financiële oorzaken hiervan zijn bij iedereen bekend omdat het volk van Europa door dit ‘beleid’ het meest (ingrijpend) getroffen is!. Ook op cultureel gebied!

Onderstaand de conclusie van de Algemene een Rekenkamer:

De Algemene Rekenkamer komt tot de conclusie dat, voorafgaand aan nationale besluitvorming, de financiële aspecten van een nieuw EU-beleid weinig aandacht krijgen en dat mogelijke financiële gevolgen worden onderschat. Het gevolg daarvan is dat Nederland meer dan eens met financiële «verrassingen» is geconfronteerd: financiële gevolgen werden pas duidelijk op het moment dat besluitvorming in Brussel was afgerond en het nieuwe EU-beleid in Nederland moest worden  geïmplementeerd. De kwaliteit van de financiële informatie, voor zover aanwezig, vertoont gebreken. De informatievoorziening in de fiches bevat weinig concrete gegevens over mogelijke financiële gevolgen voor Nederland. Als er in de onderliggende dossiers al sprake is van een aanduiding van mogelijke financiële gevolgen van nieuwe EU-beleidsvoorstellen voor Nederland, is deze meestal niet gekwantificeerd, niet concreet, niet goed onderbouwd, en niet voorzien van een aanduiding van de duur van het beleid c.q. de periode waarin de kosten zullen moeten worden gemaakt.

De Algemene Rekenkamer wil dat elke lidstaat verplicht laat zien, hoe geld van de Europese Unie in eigen land beheerd en besteed wordt.  Nu bestaat daarover nog steeds te veel onduidelijkheid en is moeilijk vast te stellen of het geld rechtmatig besteed wordt. Het gaat hierbij met name om het geld dat de lidstaten samen met de Europese Commissie beheren; ongeveer € 100 miljard (zo’n 80 % van de totale EU-begroting). De verbetering van de rechtmatigheid van die EU-uitgaven stagneert.

De Europese Commissie noemt als belangrijk voordeel van de uitbreiding van de EU de mogelijkheid om “vrede, democratie, welvaart en stabiliteit” in Europa te verspreiden.

Is deze stelling waar, of is dit een rookgordijn om de ware reden te verdoezelen?
Ik heb onderstaand verschillende artikelen verzameld, waarvan jullie de meeste waarschijnlijk al hebben gelezen, maar waaruit zal blijken, of de EU een hele andere (geheime) agenda heeft!
Het is bijna een heel boekwerk geworden, maar zeer overtuigend en zeker de moeite waard om achter de echte waarheid te komen!
We gaan even terug naar het begin van de oprichting van de EU:

De Resolutie van Straatsburg

Deze resolutie is in 1975 tot stand gekomen naar aanleiding van de olie-crisis van 1973, bang als men in Europa was, dat de kraan nóg eens zou worden dichtgedraaid om de doelen te bereiken. De dialoog is gevoerd tussen de EEG en de OPEC landen en het convenant luidde, dat “voortaan de Arabische immigratie actief zou worden bevorderd, teneinde de nieuwkomers ruim baan te geven om hun cultuur naar Europa te exporteren”. Het kwam er dus op neer dat de Arabische sluizen wijd opengingen, zodat de olie richting Europa kon blijven stromen. Een duister convenant, waar geen limieten in zijn gebouwd en het stomste van alles: de olieprijs is NIET voor minimaal honderd jaar vastgezet! Dat was dan wel een doekje voor het bloeden geweest, maar wat er sinds 1975 gebeurde was nogal een eenzijdige ontwikkeling. De toevloed aan immigranten nam rechtevenredig toe met het stijgen van de olieprijs. Vóór 1973 kostte een vat olie $ 3,00 namelijk. Had men echt onderhandeld met OPEC, dan had het gehele convenant niet plaatsgevonden en was Europa óók op zoek gegaan naar alternatieven, zoals Noordzee olie of andere vormen van energie-winning. (Niemand vraagt zich af of deze “deal” de meest absurde en meest gevaarlijke voor Europa is!)

Aan de andere kant van de tafel zat de Arabische Liga, waarvan de meeste landen lid waren van de OPEC, welke laatste is opgericht in 1960 met als doel de olieprijs te bepalen door de productie te controleren. In de eerste plaats dienen we een denkfout te elimineren en wel, dat dit kartel exclusief zou bestaan uit olieproducerende staten, met name uit het Midden Oosten. Op 17 september 1920 is er een kartel-overeenkomst getekend tussen Royal Dutch Shell, Anglo-Iranian en Standard Oil met als doel het vaststellen van olieprijzen. Pas in de jaren 50 kwam aan de oppervlakte, dat de oliemaatschappijen de winsten deelden met de veelal despotische machthebbers van de oliestaten. Om de mensen te laten geloven, dat de olie-reserves exclusief in handen waren van deze landen is OPEC opgericht. Verdoezeld moest worden dat de prijzen niet worden bepaald door de machthebbers die op de reserves zitten, maar door de maatschappijen die het productie-volume bepalen, met name door middel van het eigendom, dus de controle van de transportlijnen. De Westerse oliemaatschappijen controleren namelijk 90% van de olie-aanvoer naar de geïndustrialiseerde landen, doordat de pijpleidingen in hun eigendom zijn. Hierbij nog de aantekening, dat het olie-kartel niets anders is dan een instrument onder controle van het financiële machtskartel, niet toevallig in handen van een select clubje elite-families, die we in vrijwel ieder economische activiteit tegenkomen, zoals bijvoorbeeld de auto-industrie

Wij hebben zelden zo’n waardeloze overeenkomst met een gigantisch “ingebouwd open eind” gezien, de ondertekenaars én de handhavers van vandaag zouden moeten worden vervolgd en terechtgesteld!

Zolang namelijk het Westen de aanvoer controleert, de Arabische despoten volstampt met oliedollars en deze weer inwisselt voor ongebreidelde bewapening, moeten wij het dichter bij huis zoeken. En u weet ook wie grootaandeelhouder bij Royal Dutch, ABN-AMRO en waarschijnlijk ook andere grote multinationals is.

Olie voor moslim-immigratie

De massale moslim-immigratie naar West-Europa is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Zij is een rechtstreeks gevolg van een Europese richtlijn, die in 1975 geruisloos is bekokstoofd
Aanleiding was de oliecrisis van 1973. Uit angst dat de oliekraan voorgoed dicht zou gaan, is toen op Europees niveau besloten om een “Euro-Arabische Dialoog” op gang te brengen met de OPEC-landen. Deze EAD kreeg een permanent hoofdkwartier in Parijs, en organiseerde overal ter wereld congressen, waar afgevaardigden van de toenmalige EEG zich beijverden om de Arabische olieboeren te vriend te houden.
In het document belooft de EEG om voortaan de Arabische immigratie actief te bevorderen, en de nieuwkomers ruim baan te geven om hun cultuur naar Europa te exporteren. De tekst benadrukt “de grote “verrijking”, die het Arabisch cultuurgoed ons (d.w.z. het volk van  Europa) te bieden heeft, vooral op het gebied van normen en waarden”, en draagt de lidstaten op om aan de verspreiding “de hoogste prioriteit” te geven.
De pers moet worden ingeschakeld “om een gunstig klimaat te scheppen voor de immigranten”, en de academische wereld moet worden gemotiveerd “om de nadruk te leggen op de “positieve” bijdrage van de Arabische cultuur aan de ontwikkeling van Europa”. Geld moet worden uitgetrokken om de oprichting van moskeeën, islamscholen, centra voor Arabische cultuur en wetenschappelijke instituten ter bestudering van de Islam te stimuleren! Het staat allemaal zwart op wit. Sinds 1975. Dankzij ons onvolprezen Europarlement!
Het verklaart ook waarom er hier te lande al tien jaar een literatuurprijs bestaat, waarvoor uitsluitend auteurs met een Marokkaanse of Arabische achtergrond in aanmerking komen. De “El-Hizra-prijs” heet dat ding, en hij wordt gefinancierd door het Rijk (in feite dus het volk). Als je hem wint wordt je manuscript op staatskosten uitgegeven, en je krijgt een geldbedrag. Alles is welkom, ook song- en rapteksten, mits het maar door Marokkanen of Arabieren is vervaardigd.

De Nederlandse onderzoeksjournalist Pamela Hemelrijk onthulde bijvoorbeeld al jaren geleden dat de Arabische wereld na de oliecrisis in het begin van de jaren ’70 geheime afspraken maakte met West Europa (en dus ook met Nederland): olie in ruil voor ongelimiteerde Moslim immigratie. Het is daarom te hopen dat bij steeds meer mensen de ogen worden geopend dat niet het ministaatje Israël, maar de macht van de Arabisch-Islamitische petrodollars de wereldpolitiek bepaalt, ook die in het Westen en in Nederland.  Zij zegt o.a. “Jarenlang heb ik me afgevraagd hoe het mogelijk was dat onze autoriteiten, zonder uitzondering, allemaal letterlijk dezelfde zoetsappige cliché’s bezigden als het over moslim-immigratie ging. Niet alleen hier, maar in heel West-Europa! Nooit eerder, zelfs niet toen half Suriname naar de Bijlmer verkaste, had ik er eentje horen lullen over “onderwijs met behoud van eigen taal en cultuur”, of “verrijking van de samenleving”. En nu deden ze het ineens allemáál! Ze leken wel gehypnotiseerd!”

De Britse oud-premier Tony Blair, speciaal afgezant namens het Kwartet voor het Midden Oosten (VN, VS, Europa en Rusland), heeft volgens grote Britse kranten twee jaar lang een ‘buitengewone strijd’ gevoerd om een uiterst lucratieve miljoenenovereenkomst met een multinationale oliegigant met grote belangen in Irak verborgen te houden voor het publiek. Ook heeft hij ‘enorm veel moeite gedaan’ om een deal van ruim € 1,1 miljoen euro met de koninklijke familie van Koeweit uit het zicht te houden. Kortom: opnieuw een voorbeeld hoe met Arabische oliedollars hoge Westerse officials worden omgekocht om een pro-Palestijnse, anti-Israëlische politiek te voeren.

Europa buigt vrijwillig voor de islam

Over de politieke, ideologische en religieuze achtergronden van de islamisering van Europa.

Bij gebrek aan politieke successen planden linksen in het begin van de jaren-90 een bevolkingsuitwisseling van bijna historische omvang: als hun eigen volkeren hen dan niet kozen, zouden ze ervoor zorgen hen door andere, bereidwilliger te vervangen en op deze wijze eindelijk aan de macht te komen om de door hen zo gehate westerse samenlevingen uiteindelijk in hun zin te veranderen. De ideologie van een multicultureel Europa werd uitgevonden en daarna sluipend en stilletjes, maar desalniettemin heel vastberaden in de praktijk omgezet. Leefden er in 1945 nog maar 600.000 moslims in heel Europa, nu zijn dat al meer dan 50 miljoen – en de historisch grootste massa-immigratie uit de menselijke geschiedenis duurt onverminderd voort: ieder jaar stromen er ongeveer een miljoen islamitische migranten naar Europa.
In het begin van de jaren-90 verkondigde de Duits-Franse Europarlementariër van Bündnis90/ Die Grünen , Daniel Cohn-Bendit, een van de vooraanstaande linkse politici, dienovereenkomstig het volgende:

“Wij, de Groenen, moeten ervoor zorgen, om zoveel mogelijk buitenlanders naar Duitsland te halen. Als ze in Duitsland zijn, moeten we strijden voor hun stemrecht. Als we dat bereikt hebben, zullen we het aantal stemmen behalen die we nodig hebben om deze republiek te veranderen.”

“Teleurgestelde” politici zoeken een ander volk uit: hoe een politieke satire al lang wordt gerealiseerd.
“Duitsland moet van buitenaf worden omheind en van binnen door toestroom geheterogeniseerd, quasi ´verdund´ worden.”

Hoe Europese politici met behulp van islamitische kiezers een vijandige politiek tegen hun eigen volk bedrijven.

Met de dreigende verkiezingsnederlaag voor ogen, speelde Schröder destijds de Turkse kaart en beloofde dat onder zijn kanselierschap de weg voor het EU-lidmaatschap van het islamitische Turkije onherroepelijk geëffend zou worden. Deze boodschap doelde op de ongeveer 600.000 ingeburgerde islamitische migranten van overwegend Turkse afkomst. Schröder zette in op hun stemmen. Zijn tactiek zou slagen. Dankzij de Turks-Duitse kiezers, die hun stemmen vooral aan Schröder gaven, behaalden de SPD en De Groenen op 22 september 2002 een nipte parlementsmeerderheid: een voorsprong van 6027 stemmen was voldoende voor zijn tweede kanselierschap.

Voorbeeld Tibet. Dit autonome reusachtige rijk van 1,2 miljoen km² (ter vergelijking: Duitsland beslaat slechts 350.000 km²) werd in de jaren-50 door het communistische China bezet. Sindsdien heeft China ervoor gezorgd, dat er miljoenen Chinezen naar Tibet trokken, waar de Tibetanen inmiddels een minderheid in het eigen land geworden zijn. Voor beide gevallen geldt echter, dat de enorme herverdeling van bevolkingsgroepen door de desbetreffende bezettende macht wordt aangestuurd en wel logischerwijze altijd ten gunste van de bezettende bevolkingsgroepen.

Europa is in handen van een Europa-vijandige kaste van politici.
Weliswaar wordt Europa niet door een externe macht bezet – en desondanks bevindt dit continent zich in de grootste demografische omwenteling van zijn historie, waarbij de nieuwe, vooral islamitische, bevolkingsgroepen de autochtone Europeanen successievelijk vervangen.
Deze niet anders dan vijandig te noemen gigantische bevolkingsuitwisseling werd en wordt door Europa´s eigen politici aangestuurd en richt zich fundamenteel tegen de belangen en behoeftes van de autochtone Europeanen.
De politici hebben hun volkeren in deze zaak niet om toestemming gevraagd en ze reageren ook niet op het toenemende onbehagen van de meeste mensen in Europa, die zo´n massa-immigratie, met het oog op het feit dat zij hun oude Europa steeds minder herkennen en op veel plaatsen al vreemdelingen in het eigen land geworden zijn, al lang niet meer willen. Deze immigratiepolitiek draagt alle kenmerken van een van een totalitaire heerschappij-opvatting van de politieke elites van Europa en herinnert aan de enorme volksverschuivingen in de Sovjet-Unie en in communistisch China onder Stalin en Mao, die immers ook in een uiterst beperkte politieke kring werden besloten en zonder het volk te vragen werden uitgevoerd.

De Europese politieke kaste gedraagt zich tegenover zijn kiezers als een externe bezettingsmacht.

Wat betreft Europa gedraagt het links-groene machtscomplex zich op principiële politieke terreinen (zoals immigratie, EU-uitbreiding, staatsburgerschap) tegenover zijn eigen volkeren al lang als een externe bezettingsmacht. Omdat de voor deze massa-immigratie verantwoordelijken de autochtone Europese kiezers niet voor zich kunnen winnen via een overtuigende politiek, bezetten ze hun eigen landen met miljoenen mensen met een vreemde taal, cultuur en religie. Daarbij is het hun bedoeling – net zoals in China en Cyprus – het autochtone bevolkingsaandeel op de middellange en lange termijn d.m.v. “uitdunning” duurzaam van de macht te ontdoen.

ESM
Het ESM, het Europees Slavernij Mechanisme, willen politici snel geratificeerd krijgen.
Nu willen ze dat het parlement ook nog even deze daad goedkeurt, ratificeert. Dan is er voorlopig geen weg terug meer!
Hun haast is geboden omdat zij ook nog miljarden belastinggeld in de Griekse put en in een “noodfonds” willen storten. Alleen voor dit laatste moet Nederland ( = U! ) voor 40 miljard euro garant staan.
En die Griekse bail-out wordt alleen gesteund (mogelijk gemaakt) als ook het IMF meedoet. Het hoofd, Christine Lagarde, wil daarvoor echter dat het EMS rond is en samengevoegd met het andere noodfonds EFSF.
U kunt het tegenhouden als u uw volksvertegenwoordigers kunt weerhouden van die ratificatie.
Zie daarvoor bij “Red uzelf en uw relaties van ESM’”

Europese Gerechtshof dwingt het Italiaanse volk om Afrikaanse veroveraars het land binnen te laten

Omdat Italië de schuldenval werd ingedreven en Berlusconi uit alle macht werd verjaagd en afgezet, kan de Europese dictatuurregering Italië nu dwingen om, tegen de nationale belangen in, de Afrikaanse veroveraars zonder verzet het land binnen te laten. Dat is de wil van Brussel en deze wordt door het “Europese hof van de mensenrechten” aan Italië bevolen.

Verder:

Turkije wil via EU-lidmaatschap Europa islamiseren.
http://boilingpoints.wordpress.com/2010/12/13/turkije-wil-via-eu-lidmaatschap-europa-islamiseren/

Libische leider Khadafi droomt hardop van de Islamisering van Europa
http://brabosh.com/2009/05/09/khadafi/

Breiviks daad geeft groep bilderberg vrijspel om europa totaal te islamiseren
http://www.youtube.com/watch?v=P60cR6ZWwnQ&feature=player_embedded#!

Van Buitenen wil nieuwe onthullingen brengen over fraude bij EU-instellingen (en)
http://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvhfxcd6p0lcl/vgrsnptqtpxn?ctx=vgri1a6c15xy&start_tab0=20

Europa buigt vrijwillig voor islam
http://www.welingelichtekringen.nl/1317-europa-wil-niet-meer-strijden-voor-idealen.html

Als (beanstigend) slot:

De dictator “EU” bewapent zich tegen protesten!

De EU bereidt zich voor op het neerslaan van onlusten.

Onopgemerkt door de media en het publiek worden er op dit moment overal in Europa speciale eenheden op voorbereid om verwachte sociale protesten met geweld neer te slaan.” http://ejbron.wordpress.com/2012/02/13/eigen-bevolking-op-de-korrel-eu-bereidt-zich-voor-op-het-neerslaan-van-onlusten/

CONCLUSIE:

De ideologie van een multicultureel Europa werd uitgevonden en daarna sluipend en stilletjes, maar desalniettemin heel vastberaden in de praktijk omgezet. Leefden er in 1945 nog maar 600.000 moslims in heel Europa, nu zijn dat al meer dan 50 miljoen – en de historisch grootste massa-immigratie uit de menselijke geschiedenis duurt onverminderd voort: ieder jaar stromen er ongeveer een miljoen islamitische migranten naar Europa.

Maar de gevolgen van dit dictatoriale EU regiem zijn veel omvangrijker dan verwacht! Niet alleen zijn wij onze democratie kwijtgeraakt,  onze eigen regeringen  die onze rechten hebben verkwanseld zijn bezig dit dictatoriale beleid,  zonder het recht op een Referendum,  in eigen land uit te voeren.

Een paar voorbeelden: heeft het volk hier ooit enige inspraak in gehad?: 

Lidmaatschap van de EU, de Euro, Massa-immigratie, steun aan alle landen ten koste van ons eigen land, invoering van een peperduur zorgstelsel om de particuliere kapitalistische maatschappijen te spekken, aanstelling van duizenden vetbetaalde EU-ambtenaren, inclusief het toekennen van miljoenen bonussen en wachtgelden,  een miljarden subsidiebeleid, waar het grootste deel niet of nauwelijks op de plaats van bestemming komt, en onbekend of  dit enig resultaat heeft opgeleverd, vet gesubsidieerde organisaties en ministeries die een monopolie-positie hebben, waarbij de burger geen enkele justificatie heeft,  het bagatelliseren van de gevolgen van de open grenzen (o.a. de groei van illegale criminaliteit), het  subsidiëren van zinloze culturele projecten,  de  beslissingen m.b.t. verhoging pensioenleeftijd, de bevriezing van pensioenen- en lonen,   enz. enz .

Dit  ondemocratisch beleid resulteert  in een enorme staatsschuld (http://www.destaatsschuldmeter.nl/) en een  jaarlijkse miljoenen-bezuinigingsnota, die wij moeten ophoesten, maar waarover wij geen enkele inspraak hebben gehad!

Mijn vraag aan jullie is:” Laten wij ons als een kudde schapen volgzaam en zonder enig protest naar de slachtbank voeren?” 

Bronnen:

http://www.europa-nu.nl/id/vi3ampvfiuwc/rapport_aandacht_voor_financiele

http://www.uitkijk.net/islam.php?do=oil

http://www.nujij.nl/algemeen/olie-voor-moslim-immigratie.7866253.lynkx#ixzz1nUgnoKDc

http://www.uitkijk.net/islam.php?do=europa

https://ejbron.wordpress.com/2012/02/05/islamisering-de-vernietigingsoorlog-van-de-linksen-tegen-europa/

http://www.vrijspreker.nl/wp/2012/02/red-uzelf-en-uw-relaties-van-esm/#more-104850

http://ejbron.wordpress.com/2012/02/25/europese-gerechtshof-dwingt-het-italiaanse-volk-om-afrikaanse-veroveraars-het-land-binnen-te-laten/

http://www.vrijspreker.nl/wp/2011/03/komt-ondergang-eu-in-versneld-tempo/