WEL OF NIET EXTRA BEZUINIGEN?

Kabinet moet geen 18 maar 30 miljard euro bezuinigen

Het kabinet moet dus niet, zoals voorzien, 18 miljard aan bezuinigingen dan wel lastenverzwaringen doorvoeren om aan de doelstelling van ‘begrotingsevenwicht’ te voldoen, maar 30 miljard. Dit bedrag wordt nog veel meer als het geld Griekenland niet kan worden terugbetaald.
CPB-directeur Teulings wil niet extra bezuinigen om uit de crisis te komen.

Onze staatsschuld loopt per seconde op met 810 euro per seconde!!!
Dit betekent: een schuld van € 24.316 schuld per inwoner en € 48.632 schuld per werkzame inwoner! (http://www.destaatsschuldmeter.nl/)

Image

Hieronder een paar voorbeelden van de inkomens van onze (top)bestuurders:

Ons Koningshuis:
De kosten die direct te koppelen waren aan het functioneren van onze Koningin waren €39 miljoen. Daarnaast waren er bijvoorbeeld ook nog kosten die bijvoorbeeld uitgegeven werden aan beveiliging, onderhoud aan de paleizen en natuurlijk de staatsbezoeken. Deze kosten zijn in totaal in te schatten op een bedrag van €71 miljoen. Opgeteld komen de totale kosten dus op €110 miljoen euro.

Loon Beatrix:
Jaar: € 7.500.000,00
Maand: € 625.000,00
Week: € 150.000,00
Dag: € 30.000,00

Loon Willen Alexander:
Jaar: € 118.835,00
Maand: € 9.903,00
Week: € 2.377,00
Dag: € 475,00

Ook Maxima verdient hetzelfde loon als Willem Alexander.

Inkomen aantal topbestuurders:
Laat de rijken de crisis betalen. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten betalen. Haal het geld waar het zit. Dat zijn de eisen van steeds meer mensen in de strijd tegen de bezuinigingen. Maar de rijken blijken volgens een onderzoek van De Volkskrant in 2010 helemaal geen lasten te hebben gedragen. Sterker nog, de beloning van topbestuurders in Nederland is vorig jaar zelfs met 16 procent gestegen, naar gemiddeld 3,1 miljoen euro.
Dankzij hogere bonussen en forse aandelenbeloningen is het inkomen van topbestuurders terug op het niveau van voor de kredietcrisis.
Peter Voser van Shell kreeg met 10,5 miljoen euro veruit het hoogste bedrag toegeschoven. De topbestuurders zagen hun gemiddelde jaarbonus met 40 procent toenemen, naar 935 duizend euro. Het vaste jaarsalaris van bestuurders bleef met gemiddeld 890 duizend euro ongeveer gelijk. De Volkskrant onderzocht de salarissen van bestuursvoorzitters bij 21 van de 25 bedrijven uit de Amsterdamse beursgraadmeter AEX.

Een jaarinkomen van 10 miljoen, van dat geld kunnen zo’n 700 mensen leven. Een gemiddeld inkomen van 3 miljoen euro, daar zitten dus die rijke patsers die geld verdienen door anderen voor zich te laten werken. Daar zit het geld en daar moet het geld ook worden gehaald. Niet bij de uitkeringsgerechtigden, niet bij de studenten, niet bij de mensen met een arbeidsbeperking, niet bij de huurders, niet bij de zieken, niet bij de inburgeringsplichtigen. “Waar zit het? Hier zit het!”, dat is dan ook de leus van een nieuwe campagne van Doorbraak.

Harry Westerink
http://www.doorbraak.eu/?p=5377

ex-minister Zalm krijgt 750.000 euro per jaar voor zijn werk als directeur van ABN-Amro en Fortis Bank Nederland
Wethouders die een dag minder zijn gaan werken vanwege alle bezuinigingen, merken dat niet in hun portemonnee, schrijft het AD. Ze vullen het gat in hun salaris gewoon op met wachtgeld.
de voormlig PvdA-minister van ontwikkelingshulp heeft tonnen aan ‘steun’ uit Nederland gekregen tijdens haar werkzame periode bij de Verenigde Naties. De VN betaalde Herfkens al 18.000 dollar per maand. Mevrouw Herfkens stelt een lijst eisen op. ‘Ten eerste wil ze haar gold pass houden, een kaartje om de nek die je interne plaats in de interne hiërarchie weerspiegelt’. Tevens wil Herfkens business clas blijven vliegen, ook op vluchten korter dan negen uur.
Om de achterstand op topambtenaren in te lopen moet het salaris van ministers met 30 procent omhoog. In verband met de achterstand op vergelijkbare functies in de marktsector is nog eens een inhaalslag van 20 procent nodig, eventueel in fasen.

Uit onderzoek van het AD blijkt dat oud-generaal Van Baal voor zijn nieuwe baan als voorzitter van het college van bestuur minimaal een salaris van 90.000 euro per jaar krijgt. Daarnaast ontvangt hij een uitkering van ongeveer een ton per jaar van het ministerie van Defensie. Begin dit jaar ging de 60-jarige generaal met functioneel leeftijdsontslag.
Een invloedrijke commissaris zit in véél commissies en heeft véél bijbanen. Want, luidt de overtuiging, dat is goed voor de contacten en dus voor de provincie. Hans Alders (Groningen) is voorzitter van het pensioenfonds PGGM, voor 48.000 euro per jaar, om maar wat te noemen. Geert Jansen (Overijssel) zit in de adviesraad voor Verkeer en Waterstaat
Provincies halen graag oud-bewindslieden en Kamerleden binnen: vier van de huidige twaalf CdK’s runden ooit een ministerie, vier zaten in het parlement. Karla Peijs, oud-minister van Verkeer, vult het eerste rijtje binnenkort nog aan namens Zeeland

Veel oud-wethouders krijgen vijf jaar na hun aftreden nog altijd wachtgeld. Bij de 15 grootste steden moeten 74 ex-bestuurders worden doorbetaald.

Dat kost deze gemeenten dit jaar 3,3 miljoen euro, zo blijkt uit onderzoek van deze krant. De ex-bestuurders zijn niet verplicht een andere baan te zoeken.

Eindhoven is dit jaar met 334.000 euro het meeste kwijt van de 15 grote steden. De stad heeft zeven oud-wethouders op de loonlijst staan. Hoe lang zij al wachtgeld krijgen, wil de gemeente als enige niet zeggen. Apeldoorn blijkt zes oud-wethouders gemiddeld al 9,5 jaar wachtgeld te betalen. Dat kost de stad dit jaar 250.000 euro. In Haarlem ontvangen nog acht vertrokken bestuurders salaris van de stad: kosten 300.000 euro. Van de onderzochte gemeenten hoeft alleen Nijmegen geen cent uit te keren.

Smits, oud-Rabo-topman, voormalig directeur van Schiphol en voorheen ook werkzaam als secretaris-generaal op het ministerie van Verkeer en Waterstaat, verdient als directeur van het Havenbedrijf in Rotterdam 370.000 euro per jaar.5000 euro per dag.
Image    Image

EU-ambtenaar? Zeer lucratief!

Om ambtenaar van de EU te zijn, is lucratief. Alleen al de Europese Commissie houdt 23.186 ambtenaren aan werk – één op de vier van hen een maandsalaris van meer dan € 10.000. Het basissalaris van de hoogste inkomensgroep bedraagt, afhankelijk van het aantal dienstjaren, tussen € 16.600 en € 18.800. Ambtenaren in de laagste inkomensgroep verdienen altijd nog bijna € 3000 per maand. Bij deze lonen zijn diverse toeslagen en begunstigingen niet inbegrepen. Een topambtenaar met twee kinderen kan een maandsalaris van meer dan € 24.000 behalen.

De bijzondere betalingen zijn veelzijdig. Als smartengeld voor het verblijf in Brussel bestaat er een zogenaamde buitenlandtoeslag van 16%. Wie getrouwd is of een vaste partner heeft, krijgt een ”huishoudtoeslag” van maandelijks € 149,00 plus 2% van het basissalaris. Nog beter komen ambtenaren met kinderen er vanaf. Voor ieder kind krijgen ze een ”familietoeslag” van € 326,00 en een ”opvoedingstoelagen” van € 221,00 per maand.

Deze substantiële salarisverbeteringen worden door een serie voorrechten en begunstigingen aangevuld. EU-ambtenaren mogen op kosten van de EU privéreizen ondernemen. Verleden jaar kreeg iedere ambtenaar hiervoor gemiddeld € 2164,- – all-in en zonder bonnetjes te hoeven overleggen. In 2009 boekte de EU voor privéreizen meer dan 53 miljoen euro af. Als men de ambtenaren van het parlement en andere EU-instellingen hierbij rekent, resulteert dat zelfs in een budget voor privéreizen van rond de 60 miljoen euro.
Bijzonder voordelig voor de ambtenaren zijn de belastingen. Men hoeft bijvoorbeeld voor een basissalaris van € 7.600 maar 12% belasting betalen. Alle toeslagen zijn belastingvrij. Ook kan men BTW-vrij inkopen!

http://www.amsterdampost.nl/wat-eu-ambtenaren-zoal-verdienen/

Bankdirecteur De Nederlandse Bank Wellink
http://www.welingelichtekringen.nl/index.php?paginanaam=wellink-declareerde-ruim-260-000-euro-aan-reizen

Ex-wethouders pakken 1,5Mio
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2010/01/pats_exwethouders_020_pakken_1.html

Als wij uit de crisis willen komen zal er dus

Flink Bezuinigd moeten worden op:
-Overheidskosten
-Ontwikkelingshulp
-Ons Koningshuis
-De Europese Unie
-Immigratie/Integratie
-Subsidies

Absoluut niet bezuinigd gag worden op:
-Zorg
-Pensioenen/AOW
-Sociale uitkeringen/minima
-Subsidies gehandicapten/chronisch zieken
-Openbaar vervoer
-Kleine ondernermers
-Sociale zekerheid
-Huren

Het hangt er dus helemaal vanaf waarop bezuinigd wordt! De grote ‘onaantastbare’ uitgaven van de overheid? Het over de balk smijten van miljarden subsidies? De (verspilde) miljarden aan immigratie- en asielbeleid? De miljarden bijdragen aan failliete landen? De miljarden, lonen, bonussen, wachtgelden aan (EU)bestuurders?

JA DAN MAG HIEROP ZEER ZEKER FLINK BEZUINIGD WORDEN!!