DE CATASTROFALE POLITIEKE MACHT!

Afbeeldingsresultaat voor POLITIEKE MACHT

Rutte pleitte in Zürich voor een federale Europese Unie. Voor een grote, machtige Europese superstaat die het allemaal wel even regelt.

Regeren is nooit een gemakkelijk vak geweest. Er zijn talrijke voorbeelden bekend van machthebbers die onder grote psychische druk verkeerden of catastrofale beslissingen namen of zich vreemd gingen gedragen.

Macht in de politiek is de invloed die een persoon of organisatie heeft op andere personen of organisaties. Macht over anderen houdt in, dat de machthebber hen kan opdragen of dwingen om zijn wensen uit te voeren. Er zijn verschillende gradaties van macht. In een dictatuur is alle macht in de handen van één of een kleine groep mensen; bij tirannie zal die persoon of die groep proberen alle macht in handen te houden, met middelen als geheime politie, terreur en andere gewelds-instrumenten. In een democratie wordt macht of invloed vergroot met overleg, lobbyen, overreding en (zonder stemfraudevia de stembus.

Een specifieke uiting van macht is gezag. Gezag is gebaseerd op de erkenning of rechtmatigheid om macht uit te oefenen!

Veel mensen in de politiek streven ernaar hun macht te vergroten met alle mogelijke middelen. Volgens ‘insiders’ is macht over anderen verslavend en als men eenmaal macht heeft is het verleidelijk om die steeds verder uit te bouwen. Ook is het moeilijk om eenmaal verworven macht weer af te staan. Dit heeft enerzijds te maken met het statusverhogende effect van macht, maar anderzijds ook met de extra (financiële en andere) voordelen die macht kan geven.

Politiek die voorbij gaat aan de feiten, dat moest niet meer mogen. Toch is de praktijk weerbarstig. Volgens het klassieke model presenteert de ideologisch neutrale wetenschap haar feiten aan beleidsmakers en politici. Zij, op hun beurt, maken daarvan dankbaar gebruik om hun idealen te verwezenlijken. Dit model blijkt in de realiteit vaak niet te werken. En de grootste slachtoffers hiervan zijn altijd de burgers!

Tot nu toe heeft de EU, en hiermee dus ook onze leiders, ons volk niet alleen handen vol geld gekost, maar met de wagenwijd geopende grenzen, ook onze vrijheid en democratie op het spel gezet!

Afbeeldingsresultaat voor POLITIEKE MACHT

Lees ook: https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/02/rutte-in-zurich-eu-moet-zich-harder-opstellen-macht-gebruiken-in-handel-energie-en-buitenlandse-politiek/