Druk groeit op Koolmees om ‘schrikbarende’ pensioenkortingen te voorkomen!

Zowel de coalitie als de oppositie wil dat minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op korte termijn met scenario's komt hoe kortingen voorkomen kunnen worden.

Zowel de coalitie als de oppositie wil dat minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op korte termijn met scenario’s komt hoe kortingen voorkomen kunnen worden.

EN ZOALS ALTIJD ZIJN WEER DE OUDEREN, DIE HUN HELE LEVEN HEBBEN GEWERKT, DE KLOS!

Pensioenfondsen en oppositie luiden de noodklok over de dreigende kortingen op de pensioenen. De daling van de rente deze zomer heeft ‘een vernietigend effect’ op het huidige Nederlandse pensioenstelsel, aldus de Pensioenfederatie. Volgend jaar dreigen de fondsen miljoenen pensioenen te moeten verlagen door de lage rente en de aanscherping van de rekenregels door de commissie-Dijsselbloem.

Ook coalitie- en oppositiepartijen zitten met de dalende dekkingsgraden in hun maag, bleek donderdag tijdens het Kamerdebat over de dreigende kortingen op pensioenen. Zij willen dat minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op korte termijn met scenario’s komt hoe kortingen voorkomen kunnen worden.

Met name GroenLinks en de PvdA hamerden op het ‘voorkomen van onnodige kortingen’. De twee oppositiepartijen stellen dat als voorwaarde voor hun steun aan het pensioenakkoord. En die steun heeft de minister nodig om de pensioenhervormingen door de Eerste Kamer te krijgen. Maar welke kortingen volgens GroenLinks en de PvdA ‘onnodig’ zijn werd tijdens dit debat niet duidelijk.

Steun pensioenakkoord

De minister wil eerst met pensioenfondsen en sociale partners aan tafel, maar belooft later dit jaar scenario’s met de Kamer te bespreken over de dreigende pensioenverlagingen. ‘Ik wil zeker kijken waar kortingen voorkomen kunnen worden, maar alleen waar dat kan en uitlegbaar is’, aldus de D66-bewindsman.

In het pensioenakkoord van juni is afgesproken dat fondsen met een dekkingsgraad van meer dan 100% niet langer hoeven te korten. Toen stonden de meeste fondsen daar nog boven, maar op dit moment staan vooral een aantal grote fondsen daar ver onder. Ambtenarenfonds ABP, pensioenfonds Zorg en Welzijn, de metaalfondsen PMT en PME en het landbouwfonds moeten daardoor volgend jaar waarschijnlijk korten. Als de dekkingsgraden zo laag blijven als nu kunnen die kortingen fors zijn, zelfs meer dan 10%.

Seinen op rood

Bij de Pensioenfederatie staan daardoor ‘alle seinen op rood’, aldus de position paper die de koepel van pensioenfondsen voorafgaand aan het debat publiceerde. ‘Er is een extreme situatie ontstaan, die noopt tot overleg tussen de minister en de sector.’ De fondsen voorzien een ‘schrikbarend toekomstbeeld’, waarbij de komende jaren de ene korting op de andere wordt gestapeld. Fondsen die te lang onder de 100% staan, moeten korten, maar fondsen die door de zogeheten kritische dekkingsgraad zakken (rond de 95%) moeten dat ook.

Sommige fondsen zullen de komende jaren beide vormen van kortingen moeten toepassen. En mogelijk meerdere keren, doordat de rekenrente waarschijnlijk omlaag gaat in 2021 als De Nederlandsche Bank (DNB) overstapt op een nieuwe rekenmethode. Uit interne documenten van pensioenuitvoerder PGGM — ingezien door het FD — blijkt dat de kortingen bij een dekkingsgraad van 90% de komende vier jaar tot circa 20% kunnen oplopen. De meeste grote fondsen zitten nu rond dat niveau.

Werkende deelnemers van pensioenfondsen dreigen dubbel te worden getroffen. Bij kortingen gaan hun opgebouwde pensioenen ook omlaag, net als die van de gepensioneerden. Maar door de lage rente moeten premies de komende jaren omhoog, als fondsen hetzelfde niveau pensioen willen blijven beloven.

De Pensioenfederatie schat in dat premies met 10% tot 30% moeten stijgen. De kans is klein dat sociale partners dat acceptabel vinden. 

https://fd.nl/economie-politiek/1315800/druk-op-koolmees-over-pensioenkortingen-groeit?utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=fd-ochtendnieuwsbrief_#126;SYSTEM.CAMPAIGNID#126;_#126;SYSTEM.MAILID#126;&utm_medium=email&utm_content=20190906&s_cid=671