CBS bevestigt: ouderen blijven achter!

E006039

Geplaatst op 07-03-2017
Het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek, heeft het vandaag nog eens bevestigd: gepensioneerden blijven sinds de crisis achter bij de rest van de bevolking. De conclusie komt overeen met wetenschappelijk onderzoek dat ANBO eerder liet uitvoeren. De rapportage van het CBS bestrijkt de periode 1995 tot 2015. In deze periode zijn 65-plussers als groep er op vooruit gegaan. De koopkracht steeg tussen de 20 en 30 procent. Belangrijkste oorzaak is dat de nieuwe gepensioneerden naast hun AOW een beter pensioen hebben opgebouwd. Omdat pensioen uitgesteld loon is, gaat het feitelijk om ‘eigen geld’, namelijk uitgesteld loon.

Sinds 2009 individuele inkomens gedaald
Vooral vrouwen deden het beter: in het verleden bouwden zij nauwelijks pensioen op, maar de nieuwe generaties vrouw deden dat – gelukkig – wel. Daarnaast zijn de nieuwe gepensioneerden beter opgeleid, hadden een beter inkomen en daardoor een hoger pensioen. Als laatste geldt dat de oudste gepensioneerden met nog een laag inkomen door overlijden uit de statistieken verdwijnen. Alles bij elkaar hebben de 65-plussers het als groep dus beter dan vroeger. Hun vermogen is groter, omdat zij veel vaker een – geheel of gedeeltelijk – afgelost eigen huis hebben. Door deze positieve ontwikkelingen is de armoede onder senioren over de lange periode ver afgenomen. Tegelijkertijd blijkt uit de cijfers van het CBS dat de groep 65-plussers met een negatief eigen vermogen vooral sinds het uitbreken van de crisis is gestegen, van een luttele procent naar vijf procent. Dat is een veel grotere stijging dan bij werkenden, bij wie de negatieve vermogens verdubbelden. Een oorzaak geeft het CBS niet. De individuele inkomens zijn sinds 2009 gedaald, zeker ook in vergelijking met de werkende bevolking. Een belangrijke oorzaak is het achterblijven van indexatie of zelfs korten van aanvullende pensioenen. Ook toen de inkomens van werkenden in 2014 weer steeg, hadden gepensioneerden te maken met een min. Overigens geldt dat niet voor ouderen met alleen AOW, omdat deze uitkering wel is geïndexeerd. Maar hoe groter het onderdeel aanvullend pensioen, hoe groter de min.

Vooral middeninkomens hebben het lastig
Directeur-bestuurder van ANBO, Liane den Haan, is blij met de vaststellingen van het CBS. “Het bevestigt nog eens de uitkomsten van het onafhankelijke wetenschappelijke onderzoek dat wij in 2015 lieten uitvoeren. Ik hoop dat de politiek het wel zorgvuldig leest: de groep staat er beter voor dan 22 jaar terug, maar de mensen hebben het moeilijk door de koopkrachtdaling. Vaak wordt dat onderscheid – ten onrechte – niet gemaakt en wordt alleen geroepen dat ouderen het beter hebben dan vroeger.”Zij wijst erop dat de middengroepen het lastig hebben omdat zij enerzijds geen indexatie krijgen en buiten alle regelingen, zoals ouderenkorting, vallen. “En de laagste inkomens krijgen prijsstijgingen weliswaar wel gecompenseerd, maar die worden extra getroffen door de eigen bijdrage en hoger eigen risico. Ouderen lopen nu al sinds 2008 achter. Het is goed als de politici zich dat realiseren bij de verkiezingen en hun plannen voor de komende regeerperiode.”

Anbo