Wat te doen op 16 maart 2017, de dag na de verkiezingen?

nep.democratie

Waarom gaat iedereen stemmen of juist niet?

Ons leven wordt bepaald door het consumeren en de illusie dat we in vrijheid leven, in dit huidige slavenmodel.

Het opzettelijk vernietigen van onze talenten, het onteigenen van onze inspanningen door ongeveer 90% van onze inspanningen te stelen, zodat wij onbewust de gecorrumpeerde staat der Nederlanden en het verderfelijke geldstelsel, het schuldcreerend bankieren, in stand te houden en hiermee onze eigen onderdrukking aan de neoliberale criminelen, erger nog dan fascisten uit nazi-Duitsland, financieren. Daaraan geven zij, die nog stemmen, hun macht af.

We hebben politici, die niet slechts een coordinerende rol spelen, behalve zij die de besluitvorming van de bevolking slechts coordineren, niet nodig, integendeel, de huidige politiek heeft geen belang erbij om veranderingen af te dwingen. Wij bevolking van dit land hebben dit zelf te doen. Wij hebben alle criminele activiteiten van de misdadige neoliberalen op te rollen, zodat de geldstroom voor dit kleine gez(W)elschap, dat de samenleving parasiteert, opdroogt. Waarom blijven we dan toch nog onze steun tijdens verkiezingen aan dit onrecht uitspreken?

Het verdrag van Lissabon werd ons eerst als Europese grondwet opgedrongen; dit verdrag biedt de op geld gerichte belangen van dit kleine groepje rijksten der rijken de mogelijkheid om ons met geweld te dwingen tot het blijven steunen van hun slavenmodel. We weten allemaal dat dit nooit gaat werken, want als we eerlijk tegen ons zelf zijn, dan zal niemand hiermee instemmen, ook niet die mensen, die daartoe opgedragen worden. Zou dit daarom de reden zijn dat er veel kansloze migranten naar Europa worden gelokt en komen om deze rol te gaan vervullen? Ze hebben allen een zelfde geestelijke beperking en zijn aanhangers van de Islam, die niet om inspraak en zeggenschap van de bevolking geeft. De Islamaanhang is trots op hun beperkt wereldbeeld en enkel destructief gebleken in de afgelopen 1.400 jaar. Dat zij anders geïndoctrineerd dan wij zijn maakt de op religie gebaseerde tegenstelling on-overbrugbaar.

Gelukkig zijn niet allen Christenen, Moslims, Hindoes en Joden radicaal, maar door een onder valse voorwendselen ontstane massa hysterie, die op leugens is gebaseerd, doet veel mensen, die niet hun eigen geweten willen volgen tot gekke reacties en daden verleiden. De ongelijkheid, die door de misdadige rijksten der rijken is veroorzaakt, wordt gebruikt om de mensen, die buiten gesloten zijn, tegen elkaar op te zetten. Pim Fortuyn waarschuwde voor dit potentiele gevaar dat in de onderklasse broeit. Dit betekent, dat de werkelijke misdadigers via het parlement regeren en ons gijzelen, volksvertegenwoordigers, die ons als zodanig ten diensten zouden moeten staan, hebben ons aan deze misdadige, op geld gerichte kliek van volksverraders rondom en uit naam van een koninklijk wanend staatshoofd verraden.

Misplaatste trots en dito eergevoel van velen, die als aanhang van een achterlijke cultuur, die niet welwillend zijn om te onderkennen dat deze cultuur geen religie van vrede is, vormen een golf van geweld tegen de autochtone bevolking.

De autochtonen, die van oorsprong dit land bevolken, mogen als werkslaven zich niet weren tegen hun barbaarse landgenoten, die de oorspronkelijke bevolking doelbewust is opgedrongen. Volgens neoliberaal (vrijmetselaars)plan van de schaduwregering van de oligarchische VS achter het politieke wereldtoneel, gespeeld door de criminele Hongaar Gyorgy Schwartz (George Soros, die voor God speelt), het criminele duo Hilly en Billy Clinton, George Bush senior en junior, David Rockefeller als bijna ‘the devil himself’ en de familie Bauer uit Frankfurt, een familie, die zich Rothschild laat noemen om de criminele afkomst te verhullen, allen samen de globalisten, die dit politieke toneel regisseren en de daarmee verweven journalisten hebben omgekocht zodat ze dit hoogverraad tegen de bevolking kunnen plegen.

Wat de uitslag van de 2e kamerverkiezingen morgen, 15 maart 2017, ook moge zijn, er zal met nieuwe spelers eenzelfde agenda in stand gehouden worden als wij als bevolking niet zelf het roer omgooien.

Daarom is het van groot belang dat we van de EU, NAVO en VN als niets anders dan een verlengstuk van het misdadig gez(W)elschap, dat de rechtstaat gijzelt, afrekenen, op een vreedzame manier en zo een transitie mogelijk maken zonder dat we ons onder elkaar als beesten te lijf moeten gaan.

Een transitie, waarbij wij alle banken nationaliseren en omvormen tot een volksbank, die ten diensten staat en eigendom is van de bevolking. Iedereen kan het dan goed hebben, althans, als hij of zij zich wil conformeren aan een samenleving, die vrijheid nastreeft zonder dat religie of andere leidende misleidingen daarop invloed hebben.

Laten wij zien dat dit mogelijk is, zonder te stemmen? Laten wij de jeugd zien, dat ze een keuze heeft? Laten wij onze kinderen de kans bieden, zoals Pim Fortuyn riep, dat misdaad geen optie is, maar zelfdestructie van hun bestaansrecht, omdat het niet stoer, maar ontzettend dom is om misdaden te plegen.

Remco Jaasma