‘Nee’ uit boosheid over blinde politici!

Leon-de-Winter-1

door Leon de Winter
AMSTERDAM – Onderschat dit moment niet: het referendum dat GeenStijl heeft ’gewonnen’, is een unieke gebeurtenis in de Nederlandse democratie.
Ik pleit al jaren voor de invoering van elementen van de directe Zwitserse democratie. Ons volk is hoogopgeleid, heeft tijd en aandacht om zich te verdiepen in politieke kwesties, en moderne communicatiemiddelen geven het de mogelijkheid om zich breed te informeren.

De vertegenwoordigende democratie ontstond in een tijdperk dat dat alles niet bestond. Opleiding en alfabetisme waren problemen, net als de letterlijke afstand tot de Staten Generaal in Den Haag; hierdoor konden relatief kleine, elitaire belangenclubjes het politieke besluitvormingsproces beheersen. Dat was onvermijdelijk, maar is nu achterhaald door de feiten.
Het is bespottelijk dat de straatvechters van GeenStijl en niet de witte wijn drinkers van D66 dit referendum geforceerd hebben. Onze politieke vertegenwoordigers staan in een glazen huis; we zien hoe zij zich gedragen, horen hun discussies, zien de lulligheid, de bekrompenheid, de arrogantie, en soms, zeker, scherpzinnigheid en doortastendheid. En we maken mee hoe zij hun verkiezingsbeloften breken en zich te vaak beroepen op abstracties als het ’landsbelang’.

De macht van een zittend parlement moet worden ingeperkt – die macht heeft bij een groot deel van de burgerij tot een gevoel van frustrerende onmacht geleid. De kloof tussen politiek en burgerij is een kloof tussen de arrogantie van de macht en de machteloosheid van een geld ophoestende, maar monddode burgerij die uitstekend bij machte is zijn belangen te kennen.
GeenStijl heeft ’t hem geflikt, en dat leidt tot een schitterende pagina in het geschiedenisboek der Nederlanden. De tegenwind was sterk. De staatsmedia van radio en tv waren de actie van GeenStijl voortdurend aan het bespotten en wezen erop dat het Associatieverdrag met Oekraïne een onzinnig onderwerp van een referendum is. En daarbij, zo vroeg het NOS Journaal zich af, hoeveel mensen hadden dat verdrag gelezen? Dus deden ze straatinterviews.

De EU neemt geen grenzen in acht, en is dus continu op zoek naar uitbreiding. De volken van de EU moeten die overmoed afstraffen, en dit referendum is een eerste stap. Want laten we duidelijk zijn: de meeste mensen die de moeite hebben genomen het referendum te steunen, willen een néé laten horen uit boosheid en ergernis over politici die zich verloren hebben in verblinde avonturen.

Lees hier het hele artikel:
http://www.telegraaf.nl/premium/avond/24553141/___Nee__uit_boosheid_over_blinde_politici__.html?utm_source=telegraaf-nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=20150929205503_telegraafavond&utm_content=telegraaf_avond&utm_term=