WE WORDEN MASSAAL BELAZERD EN BEDONDERD!

Niet alleen door onze politici en bestuurders, maar vooral door de gemanipuleerde media!

leugenmedia

De media willen de burgers de mogelijkheid onthouden om zelfstandig een conclusie te trekken inzake het asielprobleem. De media maken die keuze namelijk vóór u. En dat doen zij uit minachting. Uit minachting voor de burgers.
Om een mening te kunnen vormen over het asielprobleem.

De media willen bepalen welk facet aan de burger wordt meegegeven. Maar vooral; van welke facetten de burger juist niet op de hoogte mag worden gebracht. De media berichten ons slechts over het deel van het nieuws, dat overeenkomt met hun keuze. Het deel van het nieuws, dat hun visie bevestigt. En laten het nieuws dat hun keuze weerspreekt achterwege.

Zij beschikken over de arrogantie te denken dat de media het enige juiste antwoord weten. En dat ze ons alleen dát juiste antwoord voorschotelen, omdat we anders als een stel onderontwikkelde primaten in geweld en razernij ontsteken indien we zelf een conclusie moeten trekken uit alle beschikbare informatie.

Het is de elitaire overtuiging van zichzelf als progressief beschouwende mediamensen, dat gewone burgers niet vertrouwd kunnen worden met het volledige spectrum aan informatie. Want die burgers zijn te dom en te gewelddadig om met de feiten om te gaan. De media zijn er om ons te beschermen tegen onszelf, de onderontwikkelde primaten.

Gelukkig hebben wij internet.

http://www.dutchfreepress.nl/media-zien-burgers-als-onderontwikkelde-primaten/

“Hoogopgeleide vluchtelingen”

De grootste liegende “Ongeschoolde” media en topfunctionarissen proberen ons dit wijs te maken:
De media spreekt over “hoogopgeleide vluchtelingen”. Volgens Albert de Voogd, hoofd van de Stichting voor Vluchteling-Studenten, heeft maar liefst 70% van de vluchtelingen een hogere opleiding genoten. Hierdoor zouden deze vluchtelingen een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan onze economie. Niet alleen vraag ik mij ten zeerste af waar deze cijfers op zijn gebaseerd, maar ook waarom deze vluchtelingen de voorkeur krijgen over Nederlandse hoogopgeleiden.
COA-topman Gerard Bakker ziet de snel groeiende toestroom van migranten als een “verrijking voor de samenleving.” Ook Bakker beweert dat het gros van de migranten hoogopgeleid is en dat zij onze economie een boost zouden kunnen geven.

Twee groeiende migrantengroepen in Nederland zijn Somaliërs en Eritreeërs. Deze groepen zijn zonder twijfel het slechtst geïntegreerd. Veel Eritreeërs zijn laagopgeleid en werkloos. Somaliërs spannen de kroon: het grootste gedeelte van hen heeft geen of alleen basisonderwijs genoten. Slechts 5% is hoogopgeleid en ruim 80% is werkloos. De enige Somalische ‘bedrijfstak’ die in Nederland floreert is de handel in de verdovende drug qat.
– Slechts één op de drie Syriërs heeft de middelbare school afgemaakt.
– Louter 6% studeert door na de middelbare school.
– Één op de vijf Syriërs is analfabeet.

http://curiales.nl/2015/09/30/hoogopgeleide-vluchtelingen/