DE GROTE ISLAMITISCHE ‘DOODDOENERS’

BARBARISM

Waarom worden er steeds 2 dooddoeners gebruikt bij de islamieten:
1. ISIS heeft niets met de islam te maken.
2. Niet elke moslim is een barbaar

Beide stellingen zijn de grootste nonsens!
1.
De IS-terroristen doen ALLES in de naam van Allah en alles wordt gebaseerd op de door de islamitische gelovigen zelf geïnterpreteerde verzen van de Koran. Dus al hun barbaarse handelingen worden wel degelijk in de naam van hun islamitische religie gepleegd. (Tenzij er 2 verschillende soorten Korans zijn en er meer dan 1 Allah is!) En dan nog zou dit bewijzen dat de islam barbaars is!

2.
Er wordt overal verkondigd (met name door de islamofielen), dat er ook “gematigde” moslims bestaan. Wat wordt er onder “gematigd” verstaan? Dat zij GEEN barbaarse handelingen uitvoeren? De halalslacht (onverdoofd de kelen doorsnijden van dieren) IS een barbaarse handeling! Het onverdoofd besnijden van jonge meisjes IS een barbaarse handeling. Het uithuwelijken van 12-jarigen is niet alleen pedofilie maar ook barbaars! En dit alles wordt dus door de “gematigde”moslims gedaan!

Zoals ik ook al vaker heb gepubliceerd, heeft Prof. Afshin Ellian (een ex-moslim) eens geschreven: “Er bestaan geen gematigde moslims, want het tolereren van barbarisme is het begin van barbariseren”
Dus beide ‘doodoeners’ zijn niet meer dan uit de duim gezogen excuses!

Lees ook onderstaande bevestiging over de grondslag van de Koran

Een schokgolf is door de wereld gegaan door de gewelddadigheden van ISIS.

Deze organisatie wil een islamitische staat vestigen en een kalifaat stichten waar Koran en sharia leidend zijn. ISIS volgt daarbij de opdracht van Allah en zijn profeet om de mensheid te bestrijden tot iedereen zich tot de islam heeft bekeerd en de wereld is gezuiverd van ongeloof. Deze ‘strijd op de weg van Allah’, deze jihad, is een plicht voor elke moslim (cf. Koran, soera 2, vers 216). Er is geen sprake van eigen keuze. De islam is de grondslag voor alle activiteiten van ISIS, zoals is beargumenteerd in KN 36.

Waarom protesteren moslims niet in groten getale tegen de activiteiten van ISIS en haar sympathisanten? Waarom worden niet overal ter wereld imams door gelovigen ter verantwoording geroepen en gedwongen met kracht ISIS-sympathisanten tot de orde te roepen? Waarom beperken moslims zich tot het uiten van een not in my name en verzetten vertegenwoordigers van de moslimgemeenschappen zich tegen het idee dat ze min of meer moreel verplicht zouden zijn zich uit te spreken?

http://www.katholieknieuwsblad.nl/opinie/item/6603-zwijgen-is-halal