DIT ZIJN DE ECHTE LANDVERRADERS!

nsb

De Jihad tegen het Westen is allang begonnen, maar om de ‘vredelievende’ religie niet te irriteren doen de regeringen in Europa al jaren alsof er niets aan de hand is en heeft men daarmee de rode loper uitgelegd voor infiltratie, dreiging, dominantie met als doel de uiteindelijke wereldoverheersing door de militante islam.

Dit is een politiek Landverraad, waar behalve onze leiders, meer collaborateus de oorzaak van zijn! Wie zijn hier de werkelijke landverraders?

1. De gemanipuleerde media.
De fundamentele verkrachting van het werkelijke nieuws.
Journalisten manipuleren ons in het belang van de machthebbers. De nieuwsmedia zijn niets minder dan een verlengstuk van de huidige machthebbers. Ze dienen, als je kijkt naar wat ze wel maar vooral ook naar wat ze niet rapporteren, de belangen van de elite en niet die van het volk.
Dat doen ze onder meer door de elite zelf, de mechanismen die de elite gebruikt, en de overlegclubjes waar de elite elkaar ontmoet, continue buiten het nieuws te houden.

In zijn boek “Gekaufte Journalisten”schrijft Udo Ulfkotte welke journalisten in welke lobby-organisaties zijn vertegenwoordigd en geeft honderden namen en gezichten van mensen ‘achter de schermen’ van de organisaties die van invloed zijn in onze media propaganda. En welke specifieke Tv- en radiozenders bij welke politieke partij horen en welke journalisten zich daardoor hebben laten beïnvloeden. Hier een voorbeeld:


Deze behoren dus tot de groep collaborateurs

2. Onze islamofiele leiders.
Wereldleiders zoals Obama en Cameron laten u geloven dat islam een religie van vrede en tolerantie is. Ook dichter bij huis zien we premier Rutte krampachtig verklaren dat hij oneindig veel respect heeft voor de moslims in Nederland. De groei van islamitische extremisten, zoals IS wordt afgedaan als een “ongewenste afscheiding”, die niets met islam te maken heeft!
Engeland. Volgens de voormalige Britse premier Tony Blair heeft het terrorisme niets met de islam te maken. In Britse kranten en televisie wordt de islam afgespiegeld als een religie van vrede, oprechtheid, moraliteit, zelfdiscipline en gezinswaarden, die helaas een beetje besmet is met ‘enkele’ fundamentalisten.
Commentaar door “bestuurders” na het afslachten van een militair in Londen door twee islamitische barbaren:
Cameron:
“Dit was niet gewoon een aanval op Groot-Brittannië en de Britse manier van leven; het was ook verraad aan de islam en de moslimgemeenschappen die ons land zoveel geven. Er is niets in de islam dat deze werkelijk verschrikkelijke daad rechtvaardigt”
De Burgemeester van Londen:
“..het is ‘helemaal verkeerd’ om de islam verantwoordelijk te houden voor de moord”..

België. In verschillende wijken in Brussel komt al geen Belgische politie meer. De orde wordt daar gehandhaafd door moslim ordetroepen. De Universiteit van Leuven heeft op 18 november 2011 een studie openbaar gemaakt waarin wordt geconstateerd dat de 300.000 moslims in Brussel (inmiddels al bijna verdubbeld) nu al de bevolkingsgroep met de meeste invloed en macht zijn. Openlijk kritiek leveren op de islam of moslims is in Brussel inmiddels verboden.

Zweden. Net als de rest van West-Europa heeft ook Zweden de deuren van het land wagenwijd openzet voor moslim ‘vluchtelingen’ en asielzoekers maar lijkt de problemen met de moslims niet meer onder controle te hebben. Zweden is een totalitaire staat geworden. Dat alles heeft te maken met de volledig uit de hand gelopen immigratiefilosofie van de Zweedse overheid. Kritiek op de islam wordt in Zweden niet getolereerd. Mensen die gebruikmaken van hun recht op vrije meningsuiting worden behandeld alsof ze melaats zijn. Zweden heeft zelfs een wet aangenomen, die het eenvoudiger zal maken kritiek op immigranten en staatsbeambten vooral ook op internet te bestraffen. Critici kunnen dan wegens racisme en smaad van de menselijke waardigheid vervolgd en opgesloten worden.

Noorwegen. CBN News trok naar Oslo, de hoofdstad van Noorwegen, om rapporten na te trekken over het feit dat moslim radicalisme een enorme opgang maakt door het gebruik van geweld en intimidatie jegens niet-moslims. Het resultaat is een schrijnend verslag over vrouwenonderdrukking, genitale verminking, gedwongen huwelijken en mishandeling in Noorwegen! Alleen al in 2011 werden in het door moslims beheerste Groenland 51 vrouwen verkracht, twee keer zoveel als het jaar daarvoor. Deze trend is in de jaren daarna inmiddels voortgezet!

Denemarken. Begin maart 2012 vielen 150 moslimextremisten in Kopenhagen een politiebureau aan, probeerden een gerechtsgebouw te bestormen en plunderden daarna stadsdelen die deels in brand werden gestoken. De situatie liep volledig uit de hand, zodat de Deense politie de handdoek in de ring gooide en complete districten overliet aan islamitische jeugdbendes. De burgers werden opgeroepen de desbetreffende buurten, zoals de stadsdelen Glostrup in Kopenhagen en Gellerupparken in Århus, te mijden en zo mogelijk binnen te blijven. In Odense werd op de politie geschoten, de daders zijn afkomstig uit ‘Palestina’. De organisatie “Hizb-ut-Tahrir” roept ertoe op om de in Denemarken levende Joden, ongeveer 6000, te doden. Deense autoriteiten hebben gemeld dat 100% van de verkrachtingen in dat land in 2012 begaan is door islamitische immigranten. De pionnen van Mohammed gaven toe op “witte vrouwelijke ongelovigen” te jagen om te verkrachten en vernederen.

Duitsland. In mei 2011 besloot de deelstaat-rechtbank in het Duitse Osnabrück dat kinderverkrachtingen door Turken in Duitsland niet langer bestraft hoeven te worden, omdat deze onderdeel vormen van een eeuwenlange islamitische traditie. Een moslimgezin moest verantwoording afleggen voor het feit dat een 20 jarig mannelijk gezinslid een meisje van 11 had verkracht. ‘Is een islamitische traditie’, was het verweer van het gezin, ondanks het feit dat er in Duitsland hele andere wetten gelden voor het seksueel misbruiken van kinderen. Niettemin accepteerde de rechter deze uitleg. De dader kreeg niet eens een taakstraf opgelegd.

Nederland. Ook hier is de invloed van de sharia zichtbaar. Het is in Nederland bijvoorbeeld toegestaan het christendom of Jezus van Nazareth te beledigen en zwart te maken, maar onder invloed van de beroepsmoslims in Nederland, is het al enige tijd niet meer toegestaan de islam of Mohammed te beledigen of zwart te maken. De hoge groeicijfers voor wat betreft moslims in Nederland komen overigens niet alleen door de immigratie, deze veroorzaken maar een deel van de groei. Het grootste deel van de groei komt vanwege de grote gezinnen van moslims (gemiddeld 5 kinderen tegen 1.7 voor de autochtone Nederlanders). Dit betekentdat over een aantal decennia meer dan de helft van de nedelandse bevolking moslim is! Serieus moet nu afgevraagd worden of dit wellicht “DE DOELSTELLING” is van onze regeringen! Op niet mis te verstane wijze legt de AIVD de vinger bij een steeds nijpender probleem in de Nederlandse samenleving: de radicale islam laat zich niet wegjagen. Sterker nog: extremistische moslims (salafisten) proberen in Nederland vaster voet aan de grond te krijgen. Ze wijzen integratie in de Nederlandse samenleving ten stelligste af. Langzaam maar zeker kunnen de „solidariteit in de samenleving” en de „waarborging van grondrechten” worden ondermijnd, stelt de AIVD vast. De dienst denkt daarbij aan het „streven de eigen leefregels boven de Nederlandse wet te stellen” en aan tendensen van „isolationisme die gepaard kunnen gaan met onverdraagzaamheid” jegens anderen.
Jihadstrijders, moslimjongeren bewijzen dat de Islam gevaarlijk is voor ons! Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat de beleidsmakers schuldig zijn aan een tweedeling in de Nederlandse samenleving. De vraag is of hierdoor een maatschappelijke ramp is ontstaan. Dit lijkt zeker het geval te zijn! Alles wijst erop, dat het zover gekomen is. De radicale lobby die een expliciete de-Islamisering van Europa voorstaat, is voor de meeste Nederlanders nog onbekend, maar hun houding tegenover de Islam sluit wel aan, bij de gevoelens van een veel grotere groep.
Deze radicale lobby cultuur die hier agressief opdringt is niet anders dan een soort tribusachtige overblijfsel, agressiviteit van de analfabeten! Maar als jij zelf dit soort ongepaste niet naturelle gewoontes cultuur noemt en je beleid baseert op deze waanzin dan is er een grote gevaar voor je medemens. https://eunmask.wordpress.com/2014/11/21/de-verkwanseling-van-nederland/

Het belang van politici om Islamitische Staat (IS) niet met islam te associëren, is het tegengaan van onrust in de samenleving en het tegengaan van toename van islamkritiek. Want weerstand tegen islam en kritiek op islam moet absoluut worden vermeden om het (overigens duidelijke) Islamitische strategische doel: “de islamitische wereldoverheersing” te camoufleren. Het uiteidelijke doel van de islam is om van de werled “Een mega-islamitisch kalifaat” te maken! De Nederlandse justitie laat zich bij kritiek op Mohammed of de islam leiden door de regels die de sharia ter zake van belediging van Mohammed en de islam heeft opgesteld, en maakt strafprocessen aanhangig tegen wie die regels van de sharia overtreedt (zoals het proces tegen Geert Wilders). Het Openbaar Ministerie probeert in zulke rechtszaken het artikel 137 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht dan net zo lang op te rekken tot het een beetje past op de situatie. Dat artikel 137 gaat over discrimineren, beledigen en haatzaaien.

Over Frankrijk, het grootste Europese geïslamiseerde land hoef ik niets meer te zeggen! De aanslag in dit nieuwe jaar is het resultaat van het desastreuze Franse volksverraad! Ook wij zullen hier nu ernstig rekening mee moeten houden…

Bovenstaande is aangezet en aangemoedigd door onze grote “Fuhrer”: De Europese Unie! Dat hiervoor miljoenen mensen worden geëlimineerd, aanslagen in Europa worden gepleegd en even zo veel “hoofden moeten rollen” intereseert onze islamofiele “leiders” geen zier! Er worden steeds meer islamitische bestuurders bij het Rijk aangesteld. De islamitische gebruiken komen in de plaats van onze eigen cultuur en tradities, die langzaam maar zeker verdwijnen! Politici die hierop kritiek hebben worden herhaaldelijk aangeklaagd! Steun wordt verleend aan islamitische terroristen (IS-koppensnellers), die hier terugkeren en weer lekker in hun uitkeringshangmat mogen blijven liggen. Deze gevaarlijke ‘politieke correctheid’ is gebaseerd op eigenbelang en lafheid! Maar wat de reden ook is, het Is en Blijft: PURE LANDVERRAAD!

3. De multiculti-knuffelaars
Deze zijn de allergrootste Volksverraders! Ze noemen zich “anti-racistisch”, de zogenaamde “Gutmenschen”, “de (islamitiche) multiculti-knuffelaars” (zowel burgers als organisaties), die er alles aan doen om tegenstanders van de multiculturele (voornamelijk islamitische) samenleving te pakken! Zij verwerpen onze democratische rechtstaat waar vrijheid van mening een recht is en proberen iedereen die kritiek heeft op de islam voor de rechtbank te slepen! De moorden op Fortuyn en Van Gogh en de aanslagen van extremisten in Europa worden met de “mantel der liefde” toegdekt, en voornamelijk als een excuus voor de zgn. “moslim-discriminatie” gebruikt! Ze verraden aan de lopende band hun eigen volksgenoten en bagatelliseren de barbaarse “halsafsnijders en koppensnellers” Ze stimuleren het anti-semitisme en noemen alle realisten rechtsextremistische racisten. We kunnen hier met recht spreken over de grootste groep ‘gevaarlijke, geestesgestoorde’ Landverraders!

Realpredictor