DE EU EEN BROEDPLAATS VOOR CORRUPTIE EN FRAUDE!

EU_Law

Op woensdag 1 juni 2005 vond in ons land een landelijk raadplegend referendum plaats over het voorstel voor het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa. Een ruime meerderheid der Nederlanders stemde toen tegen.
Het antwoord van het pro-EU kamp? Men verplaatste 2 komma’s en een punt in de tekst, staken het stuk in een andere kaft, en de bepalingen uit dezelfde Grondwet werden gewoon doorgevoerd. De democratie is hiermee volkomen geschoffeerd en buitenspel gezet.

Hoogspanning bij de verschillende buitenlandse media. De TV in de ons omringende landen maar ook buiten Europa brachten deze week de resultaten van het rapport dat Transparency International presenteerde over de corruptie en inefficiëntie van de 10 belangrijkste EU instanties, zoals o.a de Europese Commissie en het EU parlement waarvoor u mogelijkerwijze op 24 mei naar de stembus gaat. De NOS en Nederlandse MSM zwegen zoals te verwachten viel in alle talen, want men was druk met het nieuwe staatsieportret van onze opper onrendabele.

De resultaten van het rapport liegen er niet om en ook deze week staan de buitenlandse media vol met het citeren van de zeer kritische geluiden uit het rapport dat o.a. stelt dat de Europese instituten een broedplaats zijn van potentiële corruptie, fraude en belangenverstrengeling, zaken die wij al jaren signaleren!! Zo schrijft het Britse blad the Guardian : “EU institutions did not have policies in place to protect ethical transparency standards.” En in een Franse krant lezen wij dat door de steeds meer uitdijende burocratie in Brussel en daardoor het gebrek aan openheid, de kansen voor fraude zoals afgelopen jaar met de EU commissaris John Dalli alleen nog maar zijn toegenomen. Dalli ( Malta) moest opstappen nadat er een omvangrijk omkopingsschandaal met de tabakslobby boven water gekomen was.

Ook de EU parlementariërs liggen volop onder vuur. Hen wordt verweten via achterkamertjes gesprekken, zaken welke belangrijk zijn voor het grote publiek te verdoezelen, zich zelf uitgebreid te verrijken en niet de belangen van de EU bevolking te dienen, maar die van hen zelf. EU organen en instituties zijn kwetsbaar voor corruptie vanwege de (opzettelijke) mazen in de wetgeving en de onder peil zijnde handhaving van regels met betrekking tot ethiek, transparantie en financieel toezicht.

Lees hier meerhttp://www.geennieuws.com/2014/04/eu-corruptie-is-gisteren-bekend-gemaakt/