EEN GEHEIM DOSSIER GEOPENBAARD! PvdA BEGELEIDT TURKSE MACHTSOVERNAME NEDERLAND!

Volk van Nederland, uw land wordt overgenomen!

Door Ton Nijhof

machtsovernameIn een ronduit schokkende reportage heeft ‘Een Vandaag’ (TROS en AVRO)pijnlijk blootgelegd in hoeverre de Partij van de Arbeid geïnfiltreerd is geraakt door een bedenkelijke Turkse ‘achterban’. De PvdA leunt electoraal kennelijk sterk op de Turkse immigranten die, eenmaal ‘verkozen’ op de gewenste bestuurlijke positie, op hun beurt allerlei zaken voor de eigen Turkse gemeenschap regelen via Turkse volksvertegenwoordigers en ambtenaren. De uitverkiezing vindt dus niet uitsluitend plaats op grond van een politiek ideaal of toekomstbeeld, maar gewoon: “Hij is Turk, hij is moslim en wij krijgen toegeschoven wat wij willen hebben.” Dat laatste overigens betreft niet zelden ruimhartige financiële ondersteuning in de ‘sociale’ sfeer, maar ook comfortabele gebouwen om middeleeuwse tradities doeltreffend te kunnen onderhouden. Een en ander uiteraard grotendeels opgebracht door autochtone Nederlanders. Het werkelijke toekomstideaal van de immigranten kent na deze reportage maar één typering : Nederland onder Turkse en islamitische heerschappij.

Een van de getoonde dossiers bleek die van het jarenlang gedogen van een brandonveilig, nota bene illegaal meisjesinternaat op de zolder van een Turkse moskee in de deelgemeente Feijenoord. Uit de heimelijke opnamen van verschillende ambtelijke overlegrondes over dit internaat, komt klip en klaar het ranzige beeld naar voren van grote politieke bemoeienis en druk die uitgeoefend wordt op ambtenaren. Aan de ene kant om vooral niet op te treden, aan de andere kant om juist mee te werken en stipt te voldoen aan de eisen van de Turkse gemeenschap. Die wil bijvoorbeeld een nieuwe moskee bouwen waarin alle functies van een moskee gerealiseerd worden. Opmerkelijk genoeg blijken dit onder andere een internaat, een winkel en bijvoorbeeld een kapper te zijn! Het komt er dus op neer dat het illegale en brandgevaarlijke internaat als drukmiddel wordt gebruikt, zulks onder aanvoering van de Rotterdamse wethouder Karakus (PvdA). In de opnamen is duidelijk te horen hoe ambtenaren zich in arren moede voor het karretje laten spannen van de Turkse gemeenschap. Critici wordt de mond gesnoerd en in sommige gevallen worden ze zelfs door het partijbestuur(!) op het matje geroepen.

Het is duidelijk dat de islamitische gemeenschap in ons land bereid is ver te gaan om onze natie langzaam maar zeker aan te passen naar haar eigen wortels. Die komen voort uit middeleeuwse Ottomaanse stammenculturen en zijn sindsdien nog niet veel opgeschoten, gelet op het straatbeeld in de grote steden.

Lees hier verder:
http://www.osl-stavast.nl/?p=6328