DE EU, STAATSVIJAND NO. 1

Hieronder het ECHTE verhaal van de Europese Unie en waarom wij uit de EU moeten stappen!

*Lees vooral de onderstaande onthullende commentaren van mensen die weten waarover ze praten!

Mels de Zeeuw schreef over “het totale welvaartsvernietigende effect van de Europese Unie“.

Er is in de EU een tendens richting centralisering van economisch beleid. Dit is een zeer gevaarlijke ontwikkeling. Centralisering betekent dat het economisch beleid meer en meer in Brussel wordt vastgesteld en in mindere mate door de nationale overheden. Het beleid wordt uniform door heel Europa. Voortzetting van lidmaatschap in de Europese Unie zal op de lange termijn leiden tot een verlies van welvaart en een verlies aan individuele vrijheid. Burgers zullen door de centralisering van macht door de EU minder over hun eigen leven te zeggen krijgen. Uiteraard zijn er voorstanders van dit scenario. Dit zijn mensen die denken dat het een goede zaak is dat een kleine intellectuele elite vanuit Brussel beslissingen maakt die de levens bepalen van alle individuele Europese burgers. Ik verwerp deze angstaanjagende gedachte en kan maar één conclusie trekken: Nederland moet uit de Europese Unie treden!

Na bijna een halve eeuw zijn we in Nederland nu ongeveer wel wakker en hebben we massaal door dat de Europese Unie een gevaarlijke dictatuur is en geen verrijking voor Europa en dus ook voor Nederland, maar een regelrechte ramp!

eu-no

December 2012: Geen enkel ander euroland, zelfs Griekenland niet, heeft zo’n slecht economisch kwartaal achter de rug als Nederland.
Behalve de zuidelijke crisislanden, is er maar één euroland waar de economie in het derde kwartaal meer dan 1% is gekrompen ten opzichte van het jaar ervoor
http://fd.nl/entrepreneur/wereldveroveraars/809135-1211/economische-winter-houdt-europa-in-greep

Wilders wordt als anti-Eurofiel gezien als staatsgevaarlijk! Maar wie is onze ECHTE staatsvijand? Volgens Jelle Menges is het gedeelte van de elite- zij met de meeste kennis, macht en inkomen- dat zich blindstaart op de eigen stokpaardjes als Europa, flexibilisering van de arbeidsmarkt en de kenniseconomie: de groep die echt staatsgevaarlijk is!

VVD draagt wel macht over aan Europa!
De VVD kan niet volhouden dat ze niet meer macht naar Brussel willen overdragen, terwijl de partij dat de afgelopen jaren wel heeft gedaan.

Nederland heeft donderdag tegen de Europese begroting voor 2013 gestemd, samen met Oostenrijk, Zweden en Groot-Brittannië.
Zij vinden dat in deze tijden van bezuinigingen de Europese begroting niet te veel mag stijgen.
Brussel zegt 137,8 miljard euro nodig te hebben om aan alle verplichtingen te voldoen, een verhoging met zo’n 6,8 procent van de 129 miljard euro die voor dit jaar is voorzien.
Ook de aanvullende begroting 2012, waarmee een gat van zo’n 6 miljard euro moet worden gedicht, kreeg van Nederland geen goedkeuring. Ook de Denen, Zweden en Britten stemden tegen.
Ondanks het verzet werden beide begrotingsvoorstellen goedgekeurd door een duidelijke meerderheid van de lidstaten.

Nep-kapitalisten
Ook de rol van bankiers kwam in het debat voorbij. GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver noemde bankiers “nep-kapitalisten” omdat ze wel de risico’s nemen, “maar als het mis gaat moet de belastingbetaler ervoor opdraaien.”
http://www.nu.nl/nieuws/2900340/vvd-draagt-wel-macht-europa.html

Wat zou het betekenen als het mogelijk zou zijn om uit de EU te stappen?

Een land dat de euro verlaat, verlaat daarmee in ieder geval ook de EU, zo bepaalt de Europese Grondwet.

De praktische problemen met een exit van een lidstaat zijn zeker aanzienlijk. Om te voorkomen dat het aanwezige kapitaal de wijk zou nemen, moeten banktegoeden worden bevroren. De grenzen zullen tijdelijk op slot moeten om ook de koffertjes met geld tegen te houden. Banken in het land in kwestie zullen door de staat moeten worden genationaliseerd omdat ze niet meer op de internationale kapitaalmarkt terechtkunnen. Alle vrijheden van de Europese Interne Markt zullen dus worden opgeheven.

Voorbeeld: Griekenland.

Toch heeft een dergelijk exit, hoe rommelig ook, zoals in het geval van Griekenland de voorkeur boven eindeloos doormodderen. We zijn het punt allang gepasseerd waarop reddingsoperaties goedkoper zijn dan een Grieks exit. Enig meetbaar gevolg van alle reddingsacties is dat de rijke noordelijke lidstaten voor een steeds groter deel van de Griekse schuldenlast garant zullen moeten staan
Als het daar uiteindelijk toch fout gaat, gaan wij dus mee het schip in. De kredietbeoordeelaars beginnen deze schuldenherverdeling al in onze kredietstatus in te prijzen, reden waarom nu wordt gefluisterd over een ophanden zijnd verlies van de Nederlandse AAA-status.

Nog gevaarlijker (vanuit eurocratisch oogpunt althans) wordt het als een land na het verlaten van de muntunie laat zien wel degelijk economisch te kunnen overleven. Voor andere zwalkende lidstaten zou dat immers aanleiding kunnen zijn om de euro ook achter zich te laten. In minder dan geen tijd is er dan van de muntunie niets meer over.

http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/12/lappen-en-nathouden-binnen-de-eurozone

Om de EU te stoppen zal er eerst in eigen land een politicus op moeten staan die op een kundige manier politieke munt weet te slaan uit de vele gebreken van de EU. Een politicus die vervolgens ook daadwerkelijk wat doet met zijn verworven mandaat, ook al heb je een heus leger aan eurofiele bankiers, techno- en bureaucraten tegenover je.
Waar blijft die Nederlandse Nigel Farage?

Onthullende Commentaren
– Zo gaat al 97% van het wereld geldvolume om in de virtule trans-economie terwijl de reële economie der burgers en klein-bedrijf verder afgeknepen wordt en oplost (Agonie des Realen) analoog aan de politiek die zich sublimeert in de trans-politiek van lobbies, directies, centrale banken, eurofiele intriganten, gekozen maar corrupte politici en maffia.

– Het hele politieke spectrum van socialistisch t/m liberaal werkt, al dan niet heimelijk, mee aan deze uitverkoop, privatisering, unificatie, desintegratie door multikultivering en onteigening door massa-(im)migratie en islamisering om te conformeren aan de controle- en centralisatielogika van het kapitaal en het systeem.

– Het is voor de VVD-elite spitsroeden lopen om de laatste rest soevereiniteit van Nederland op te heffen in Brussel en De Verenigde Staten van Europa en onder controle van de centrale banken te brengen….dit heeft niets met ‘vrijheid’ of ‘liberaal’ te maken maar met het installeren van een beheers-en controlesysteem waar Stalin jaloers op geweest zou zijn…!

– Ongevraagd en ongewenst einde van de specifieke Nederlandse cultuur, politiek, Staat, geschiedenis/psychologie, toekomst….en alle politieke energie gaat verloren om dit verlies te verbloemen, de ‘onderbuikgevoelens’ te bezweren en het sociale binnen een parlementaire schijndemocratie te simuleren ….zolang de gevestigde partijen niet het voorbeeld van de PVV volgen..!

– De lonen omlaag door Europa, daar heb ik geen probleem mee. Dan ook meteen de prijzen evenredig of meer omlaag. Maar dan kan natuurlijk niet, want dan komen er allerlei excuses.

– En dan maar beweren dat Europa alleen maar goed is voor Nederland, en dan te bedenken dat die Eurodebielen van een Pechtold en Rutte nog veel meer macht willen overdragen. En dan zitten sommige nog maar te klagen dat het sociale stelsel in de VS zo slecht is. Nou, nog een jaar of twee en Nederland is niet anders. Dan leven er ook mensen in tentenkampen omdat ze hun huis worden uitgezet.

– Europa is niets meer dan een stap in de agenda van de NWO/Bilderberg clan. En die plannen zijn niet fris.
Naar de hel met Europa voordat Europa die hel word zoals men gepland heeft.

– De geschiedenis herhaalt zich in aangepaste vorm en de Kunduz-colalitie met Rutte en Pechtold voorop dragen de banieren. …Ich bin von Deutschen Blut zingen ze…

– Met macht bedoel ik meer de zeggenschap over eigen nationale besluiten. Die nu weggeven worden aan de fossielen van de EU. De politiek schuilt zich achter Europa als ze impopulaire maatregelen moeten nemen of nemen.
Daarbij worden de burgers continue voor de gek gehouden en dan gaat de liberale partij akkoord met een systeem die de mensen nog meer onderdrukt in hun dagelijks bestaan, of vindt je van niet.

– In tegenstelling tot wat men dacht dat was afgesproken hebben de donateurs van het ESM, de -met name Duitse en Nederlandse- belastingbetalers namelijk géén bevoorrechte status gekregen.

Kortweg betekent dit dat wij geen cent van al het belastinggeld dat wij via het EFSF en het ESM in de schuldenlanden stoppen ooit nog zullen terugzien. Met dank aan premier Rutte, zijn partij en de partijen die hem hierin steunen: het CDA, de PvdA, D66 en GroenLinks.

– De elites van het financieel-industriël-politiek-wetenschappelijk complex zijn al sinds de Franse Revolutie, toen ze de kans kregen de macht te grijpen ten koste van adel, geestelijkheid en koningshuizen, bezig hùn NWO als ultieme en on-omkeerbare macht op te bouwen en te vereeuwigen.

http://adbroere.nl/web/nl/columns/de-eu-dictatuur.php

‘EU snijdt landen de keel door’ 
Over de crisis in Europa: ‘Griekenland werd niet gered, maar verkocht! Bovenop oude schulden werden nieuwe schulden gestapeld, belastingen werden verhoogd, in voorzieningen werd gesneden, en waardevolle publieke hulpbronnen en bezittingen werden ‘geprivatiseerd’, oftewel voor een schijntje verkocht aan vrienden-met-connecties. Griekenland zou niet het enige land van de PIGGS (Portugal, Ierland, Italië, Griekenland, Spanje) zijn dat de keel werd doorgesneden door de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het IMF.’

De EU betekent Privacyschending en Vrijheidsbeperking

Alle macht in handen geven van onze grootste staatsvijand is vergelijkbaar met de ondertekening van onze eigen doodsvonnis!!!

aarde

Gerelateerde artikelen:

http://www.courtfool.info/nl_ESM_de_nieuwe_Europese_dictator.htm
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3105421/2012/01/05/Er-ontstaat-een-dictatuur-in-het-hart-van-Europa.dhtml
http://www.geennieuws.com/2012/10/eu-fraude-dictatuur-en-oplichting-klokkenluider-ontslagen/

http://worldthechanges.wordpress.com/category/politiestaat/privacyschending-en-vrijheidsbeperking/

http://www.geennieuws.com/2012/11/de-eu-geldwolven-het-schaamteloze-graaigedrag/