DE GROTE LEUGEN! DE TROONREDE: Grote offers van ALLE Nederlanders!

Nederland heeft veel last van de economische crisis, zei koningin Beatrix in de Troonrede, maar ‘we moeten ons bewust zijn dat we een welvarend land blijven’.

Het op orde brengen van de overheidsfinanciën en het instandhouden van de welvaart vraagt ‘belangrijke offers van alle Nederlanders’, zei de koningin. Beatrix over de maatregelen die in het Kunduz-akkoord staan!
Dit is de grootste leugen ooit! De veroorzakers van de crisis: Europese politici en hun trouwe aanhangers de Kapitalisten (waaronder ons koningshuis), worden namelijk ontzien!

Want wie betaalt de rekening? Nooit de veroorzakers. Die blijven altijd door de eeuwen heen buiten schot. Het is altijd het gewone Volk dat lijdt onder de crisis!

‘Kabinet laat veroorzakers crisis vrijuit gaan’
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/359133/2009/09/15/Kabinet-laat-veroorzakers-crisis-vrijuit-gaan.dhtml

Mensen tellen niet mee. Vóór het huidige economische systeem dat we nu globaal kapitalisme noemen (of de naam globalisering) produceerden mensen voedsel en aten mensen voedsel. Mensen hadden water. Het huidige systeem is er nu voor het eerst in geslaagd om eten buiten het bereik te houden van bijna twee miljard mensen. Door de huidige trend van prijsstijgingen en de omschakeling naar bio-brandstof zullen straks drie miljard mensen honger lijden.

De econoom: André Orléan
“Het kapitalisme is een gewelddadige en ordeloze economie, die als beginsel heeft: verrijking zonder grenzen van het individu. Zijn canonieke formule is van grote eenvoud: geld produceert meer geld. Een dergelijke economie is geknipt voor het veroorzaken van onevenwichtigheden. Het traject dat het gedurende een lange periode heeft afgelegd, is te herkennen aan zijn wanordelijke opeenvolging van expansies en recessies.

De crisis markeert het paradoxale moment waar de zoektocht naar winst ophoudt een drijvende kracht te zijn en waarbij tegelijkertijd de onderdompeling van grote aantallen mensen in armoede wordt veroorzaakt. Tevens kan men opmerken dat er een verlies van een groot aantal banen en een verlaging van salarissen wordt veroorzaakt.”

Ook zijn de PVV en de SP het hierover eens:
Volgens SP-leider Agnes Kant legt het kabinet de rekening van de crisis vooral bij ‘de gewone man’ neer, terwijl de veroorzakers van de crisis – de bankiers, suggereert de SP – vrijuit gaan. De rekening wordt volgens de SP doorgeschoven naar mensen die het minste geld en schuld aan de crisis hebben, zoals ouderen, studenten en gehandicapten. ‘Ondertussen draait de bonuscarrousel bij de banken gewoon op volle toeren door’, aldus de Kant op de website van de SP.
Ook de PVV van Geert Wilders vindt dat het kabinet de ‘gewone burger pakt, terwijl miljarden worden uitgeven aan banken en linkse hobby’s’. Wilders: ‘Bakken met geld worden weggegooid aan meer asielzoekers en immigranten, ontwikkelingshulp en Vogelaarwijken. Dat is wereldvreemd en asociaal.’ De PVV wil nieuwe verkiezingen. ‘Het kabinet Balkenende/Bos is de weg volledig kwijt en moet naar huis.’

De PVV heeft een tegenbegroting gepresenteerd, waarin onder andere meer geld gaat naar ouderenzorg en de sociale lasten worden geschrapt voor werkgevers die werklozen aannemen.

Afshin Ellian:
“De wereld verkeert in een dubbele crisis: de economische crisis en de crisis in de islamitisch-Arabische wereld. Beide crises beïnvloeden ons welzijn en ook onze veiligheid in het westen.Kijken naar de olieprijs, dan weet je hoe dreigend de Arabische storm kan zijn
Een tijd van onzekerheid en boosheid. Mensen verliezen in het westen hun banen en daarmee hun toekomstperspectieven. Aan de andere kant van de wereld worden dagelijks onschuldige burgers over en weer vermoord. Dit is de tijd waarin wij leven.”


Nu vindt er binnenkort een demonstratie plaats tegen het vernietigende Regeerakkoord. Ik denk dat de onafgebroken hebzucht van de bestuurders en hun kapitalistische aanhang maakt, dat zij zich hier niets van zullen aantrekken. Want zolang het grootste deel van het volk zich passief laat onderwerpen, zal er niets veranderen….