DE VERGETEN NEDERLANDERS! UPDATE.

Klik op onderstaande link (of zie onderstaand commentaar):

http://www.youtube.com/watch?v=K9BvOfRotCQ&feature=youtu.be

Ik heb vorige week bovenstaande uitzending gezien over de vergeten Indische Nederlanders in Indonesië en ben hierdoor enorm geraakt!
Het gaat hier om Indische Nederlanders die nooit de Indonesische nationaliteit aannamen en nu in feite nog steeds Nederlanders zonder paspoort zijn!
Tijdens de bersiapperiode werden overheidsgebouwen in brand gestoken, waardoor veel belangrijke documenten verloren gingen. Veel Indische mensen die naar Nederland wilden konden zodoende niet bewijzen dat zij Nederlander waren.
Verder was er ook nog een groep waarvan de vader of moeder de overtocht niet durfde te wagen en dus als kind bij een van hun ouders zijn achtergebleven.

De dubieuse (discriminerende) rol van de regering.

Nederland, dat altijd zijn mond vol heeft van mensenrechten en immer zo fanatiek opkomt in de wereld voor mensen uit andere landen, heeft de Indische Nederlanders, zowel in Nederland als in Indonesië, helaas verre van netjes behandeld en heeft ze tot op de dag van vandaag in de steek gelaten.

De Nederlandse regering deed er alles aan om de komst te van de Indische Nederlanders te verhinderen, want als gevolg van de oorlog heerste er in Nederland o.a. woningnood en werkeloosheid en de Nederlandse regering zat dus niet op ze te wachten. De Nederlandse regering deed er zodoende alles aan om hun komst te verhinderen,

Maar toch kwamen er vanaf 1945 tot aan eind 1960 ongeveer 300.000 Indische Nederlanders naar Nederland.
De Indische Nederlanders waren altijd trouw geweest aan Nederland, maar waren terecht zeer teleurgesteld dat zij er verre van welkom waren.
Bij gebrek aan huisvesting werden in 1950 Indische Nederlanders ondergebracht in de barakken van het voormalig concentratiekamp Westerbork, waarvan de naam werd omgedoopt in ‘De Schattenberg’. Later kregen ze pensions toegewezen.
De achtergebleven Nederlanders die bij overheidsinstellingen een redelijk goede baan hadden en dachten dat zij daar nog een goede toekomst hadden, werden echter na de soevereiniteisoverdracht uit hun functies en uit hun huizen gezet.
Ze leven daar dan ook tot op heden in kommervolle omstandigheden. Ook hun kinderen hebben door een gebrek aan een behoorlijke schoolopleiding nooit de kans gekregen zich te ontplooien en ook zij leven daardoor in pure armoede.

Deze achtergebleven Indische Nederlanders zijn verbitterd dat Nederland nooit haar verantwoordelijkheid heeft genomen voor hun lot, terwijl zij wel uit naam van het Koninkrijk Nederland hebben gestreden tegen de Indonesische vrijheidsstrijders.

Degenen die als Nederlands militair gevangen hebben gezeten in een Japans krijgsgevangenkamp, hadden recht op een WUV-uitkering (Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers aan ex-geïnterneerden die lichamelijke schade hebben ondervonden van hun gevangenschap.)
Nederland heeft echter de uitkering gebaseerd op hun inkomen van voor de oorlog, waardoor zij slechts een schijntje krijgen van hetgeen men aan iemand in Nederland uitkeert.

Al meer dan 65 jaar speelt de ‘Indische kwestie’. De “Indische kwestie” betreft Nederlandse ambtenaren en militairen die tijdens en na de Japanse bezetting geen salaris ontvingen over de maanden dat zij in krijgsgevangenschap zaten en de schade die zij door de oorlog hebben geleden. Dit in tegenstelling tot de vergoeding van oorlogsschade voor Nederlandse burgers onder de Duitse Bezetting. Het onderscheid dat de Nederlandse overheid maakt tussen de burgers in Indië en die in Nederland wordt ervaren als discriminerend.
De Nederlanders uit Nederlands-Indië zelf vinden dat er sprake is van een Ereschuld die de Nederlandse staat tot op heden niet aan hen heeft ingelost.

Nu worden miljarden aan massa-immigranten uit allerlei andere bevolkingsgroepen uitgegeven. Naast de miljoenen aan integratiekosten en de kosten van gezinshereniging, krijgen zij uiitkeringen, subsidies, zorgkosten, speciale culturele gebouwen en sinds kort zelfs aangepaste woningen! En dan spreken we nog niet eens van de enorme kosten als gevolg van de toegenomen criminaliteit waarbij niet-westerse immigranten oververtegenwoordigd zijn!
Aan dit alles moeten nu dus ook de Nederlandse immigranten betalen, terwijl zij destijds zelf al hun kosten (overtocht, huur/- en kledingvoorschotten, etc) tot de laatste cent moeten terugbetalen!

Ik heb genoemde video naar de PVV gestuurd, die mij direct antwoordde dat zij deze kwestie in het komende debat zouden meenemen. Ook heb ik de video op o.a. Hyves en Fcebook geplaatst met het verzoek om deze door te sturen. Op een enkele na is dit gewoon genegeerd!

Ik vraag me af of het volk in een ontkennisfase zit of totaal onverschillig is geworden voor de situatie van hun eigen volksgenoten, als gevolg van de jarenlange indoctrinatie van onze bestuurders m.b.t. de acceptatie van massa immigranten, de onafgebroken miljarden hulp aan ontwikkelinglanden, etc.

Ik las deze angstwekkende stelling: “Als onze regeringen duidelijk laten merken dat hun eigen volk op de tweede plaats komt, hun beleid er op gericht is om overwegend niet-westerse immigranten in alles tegemoet te komen, de Nederlandse bevolking (m.n. de ouderen, zieken, gehandicatien en minima) af te schrijven dan is dit een overduidelijk teken, dat men bezig is met een totale volksuitwisseling!

Laten we in godsnaam zorgen dat dit nooit gebeurt; kom op voor jullie eigen volk. Blijf niet gelaten en volgzaam afwachten tot het te laat is; kortom “Vecht voor onze mensenrechten!”

https://eunmask.wordpress.com/2012/08/04/nog-een-voorbeeld-van-de-schending-van-mensenrechten-door-onze-regering/

http://www.65jaarkinderenvanderekening.nl/st-japanse-ereschulden

http://www.artikeltjes.com/artikeltjes/2007/1/Vergeten-voormalige-Indische-Nederlanders/Page1.html

http://www.geennieuws.com/2012/08/hoe-de-nederlandse-overheid-haar-burgers-discrimineert/

http://www.welingelichtekringen.nl/cultuur/architectuur-cultuur/94748/halal-huis-er-zijn-in-amsterdam-huizen-speciaal-gebouwd-voor-moslims.html