€ 3,3 miljoen, één terugkeerder: project Amsterdam flopt!

(Door Mike Muller en Vincent Triest)

Initiatief Groot Wassink gestopt na falen

AMSTERDAM – De gemeente Amsterdam heeft voor de vrijwillige opvang van 255 illegalen in totaal € 3,27 miljoen uitgetrokken. Een van de doelen was vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst te realiseren. Maar bij de terugkeer van migranten hielp de opvang in ieder geval niet: geen enkele vreemdeling keerde vanuit de opvang terug naar land van herkomst, concludeert GL-wethouder Rutger Groot Wassink (“ongedocumenteerden”). Daarom besluit hij het project te stoppen.

De opvang was bedoeld voor migranten die een zogeheten Dublinclaim hebben. Deze vreemdelingen komen niet in aanmerking voor opvang in Nederland, omdat ze elders in de EU geregistreerd staan of een eerdere aanvraag is afgewezen.

De gemeente vond het zelf toch nodig deze groep van een bed en andere gemakken te voorzien. In deze parallelle opvang verbleven de illegalen met als doel om onder de radar te blijven.

Dat komt omdat deze zogenaamde Dublinclaim na twee jaar vervalt. Hierdoor kunnen asielzoekers die bijvoorbeeld eerder met een aanvraag zijn afgewezen in Duitsland een nieuwe poging in Nederland wagen. Amsterdam was de enige gemeente in Nederland die deze groep opvang bood.

De stad huurde het Verwey-Jonker-instituut in om de pilot te evalueren. Dat kostte de gemeente ook nog 20.000 euro.

Uit de evaluatie blijkt dat de hoofddoelstelling van de pilot – vrijwillige overdracht aan Dublinlanden – niet is gerealiseerd”, schrijft Groot Wassin

(Door Mike Muller en Vincent Triest)

DIT IS RUIM € 13000,- per ilegaal !

Lees hier het hele artikel: https://ejbron.wordpress.com/2020/11/24/e-33-miljoen-een-terugkeerder-project-amsterdam-flopt/

Lees ook: https://www.at5.nl/artikelen/190915/opvang-ongedocumenteerden-kost-stad-ruim-elf-miljoen-euro