VN-migratieakkoord wil kritiek op immigratie bestraffen!

(Door: Marcus Franz – Vertaling: E.J. Bron)

Het zogenaamde VN-migratieakkoord dient begin december in Marokko door de VN-leden ondertekend te worden. Het akkoord is een opeenhoping van frasen, waarin de menselijkheid, het humanisme en de verantwoordelijkheid van de VN worden bezworen. Het document bevat echter niet alleen mooie woorden, maar ook explosieve formuleringen, die de soevereiniteit van de naties en de rechten van de desbetreffende autochtone burgers bedreigen en beperken.

Wij de plichten, de anderen de rechten

De hele westelijke wereld is de geadresseerde van het akkoord. De ontwikkelde landen dienen een omvattende verantwoordelijkheid op zich te nemen, die tegelijkertijd een kneveling van de regeringen vormt, omdat zij a priori duidelijke rechten, maar geen echte plichten aan de grensoverschrijders geeft.

Nauwelijks in het land van bestemming aangekomen, dient de migrant in elk opzicht minstens gelijkgesteld te worden met de autochtoon. Er zullen weliswaar grenscontroles mogen plaatsvinden, maar deze zijn tandeloos en hebben eigenlijk geen zin, want in principe zijn volgens deze declaratie alle migranten namelijk geen illegale immigranten meer, maar vooral mensen die het waard zijn om speciaal beschermd te worden, die in het land van bestemming speciale aandacht en verzorging behoeven.

Kritiek wordt de facto verboden

In het akkoord wordt er logischerwijs toe opgeroepen dat de mediale berichtgeving over de migratie positief vormgegeven moet worden. Je kunt tussen de regels van de declaratie doorlezen dat kritiek op de massa-immigratie ongenuanceerd als discriminatie of zelfs als hetze beschouwd zal worden.

Zodoende wordt de vrijheid van meningsuiting van de burgers in de doellanden al van tevoren beperkt, want met de verificatie van het akkoord onderwerpen de ondertekenaars zich aan deze regels. Dat impliceert dat kritische stemmen onvermijdelijk het gevaar lopen hiervan de juridische gevolgen te moeten dragen.

Wie zal ondertekenen?

Voor de migranten van alle categorieën vormt het akkoord een soort van vrijbrief, dat hen uitgebreide rechten, een volledige verzorging en financiële schenkingen garandeert. Wat deze overeenkomst in duidelijke taal voor de doellanden zal betekenen, kan iedere denkende burger zelf bedenken.

Eén ding moet men echter weten: de VS, Hongarije en Australië hebben hun instemming al geweigerd, omdat het akkoord de nationale veiligheid bedreigt (aldus het statement van de VS).

Oostenrijk en Denemarken hebben zich voorlopig verbaal gedistantieerd, maar (nog?) geen duidelijk nee laten horen. Het zich nog altijd in humanitaire waanzin bevindende Duitsland zal natuurlijk ondertekenen. De definitieve beslissing hoe Oostenrijk zich in december bij de ondertekening van het akkoord in Marrakesh zal gedragen, ligt nu bij minister van Buitenlandse Zaken, Karin Kneissl, en minister-president Sebastian Kurz.

https://ejbron.wordpress.com/2018/10/10/vn-migratieakkoord-wil-kritiek-op-immigratie-bestraffen/

Lees ook: https://ejbron.wordpress.com/2018/01/07/eu-resolutie-1743-definitieve-versie-2010/