NEDERLAND IS DE LEUGENS OVER IMMIGRATIE STRONTZAT!

INCIDENT

(Denken ze dat het volk achterlijk is?)

De Nederlandse regeringen bleven al vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw die leugens verspreiden. Om maar niet te hoeven praten over de problemen, en om maar niets te doen aan die immigratie, werd de mythe van de terugkeer in stand gehouden. Zelfs nog toen iedereen na de gezinshereniging en de huwelijksmigratie kon zien dat daar nooit meer sprake van zou zijn. U, de Nederlandse burger, werd geacht dom en blind te wezen.

De leugen over de tijdelijkheid gaat samen met andere leugens, zoals die over de ‘integratie’ (als die ‘tijdelijkheid’ er toch eventjes niet in blijkt te zitten) of over de positieve bijdrage aan de arbeidsmarkt (de overgrote hoeveelheid blijft werkloos, iedereen weet dat, iedereen ziet dat, en toch jengelen de politici maar door over die zo gewenste hoogopgeleiden die eraan zouden komen) en de best wel meevallende zedendelicten, als je namelijk corrigeert op dit en corrigeert op dat. Het is maar drie keer zo hoog als gemiddeld, dus waar heb je het over. Of de leugen over de ‘vluchtelingen’ terwijl iedereen ziet dat het illegale immigranten zijn.

De leugens over de criminaliteit onder de immigranten worden ook volgehouden door niet meer etnisch te registreren bij de politie en door de derde generatie allochtonen niet meer te benoemen, zodat we ineens last hebben van een stijgende criminaliteit onder ‘jongeren.’ Want ja, u, de kiezer, bent gek. Net zoals u dag in dag uit moet horen over ‘mannen’, of ‘jongeren’ die vrouwen verkrachten, laffe overvallen plegen enz enz. Over de etniciteit meestal geen woord. Dat hoeft u allemaal niet te weten. Daar wordt u maar onrustig van. Of de leugen dat Turkije de illegalen niet kan tegenhouden, zoals Nieuwsuur beweert.  Het gaat maar door en gaat maar door.

Maar de mensen zijn niet gek. En daarom maken ze zich in toenemende mate zorgen over de immigratie en de integratie. Het is, zo berekende het Sociaal Cultureel Planbureau onlangs, ongevraagd onze hoofdzorg. En ja,  niet vreemd dus, ook dat uit ditzelfde onderzoek niet alleen een dalend vertrouwen in de politiek blijkt, maar ook in de media.

Nederland is de leugens over de immigratie namelijk strontzat!

http://joostniemoller.nl/2016/01/nederland-is-leugens-over-immigratie-strontzat/

RP: Als al die terroristische aanslagen ‘incidenten’ zijn, dan zijn alle wereldoorlogen dat ook!