Democratie is volksverlakkerij!

In een democratie wordt onze vrijheid gewaarborgd omdat wij samenleven volgens onze eigen wetten. Democratie wil precies zeggen: mee kunnen doen en praten over de totstandkoming van wetten die voor jou gelden.

De Tweede Kamer heeft zijn eigen verantwoordelijkheid ontlopen en de functie waarvoor deze is gekozen niet vervuld en dus de democratie geschonden! Men heeft, zonder de toestemming van het eigen volk, desastreuze beslissingen genomen, die dit land naar de afgrond hebben geholpen.

Beginnende met de (grondwet met voeten getredend) lidmaatschap van de ongekozen dictatoriale EU, die o.a. de wijdgeopende grenzen door de strot van ons volk heeft geduwd. Met als gevolg de enorme tsunami van massa-immigranten, met alle gevaren van dien (terroristische aanslagen, enorme stijging criminaliteit, besmettelijke ziektes) en de gerelateerde enorme kosten van bovenstaande, die voor rekening van het eigen volk is gekomen.

Er is verkiezingsfraude gepleegd (lees dit) om dit kabinet aan de macht te laten blijven. Terwijl de formatie nog niet eens rond is, heeft men al besloten om onze veiligheid in groot gevaar te brengen door onze commando’s weg te bezuinigen (klik hier!). Zij blijven, zonder inspraak van het volk, investeren in (door de EU) voorgeschreven zelfverrijkende projecten. Er worden wetten gecreëerd om alle tegenstanders te kunnen bestraffen voor “xenofobie, racisme, fascisme”, etc.

Bindende referenda o.a. worden subiet afgeschaft, omdat je in een paar van zulke referenda de halve rechtsstaat kan wegvagen!

Voorbeeld: Op 1 juni 2005 wees twee derde van de referendumstemmers het grondwettelijk EU-verdrag af. En waar zitten wij nu middenin? De onherroepelijke EU-dictatuur!

Nog een voorbeeld: “Het Oekraïne referendum”. Eerst zeggen de fracties dat zij het volksoordeel heel serieus zullen nemen, vervolgens zegt het kabinet, met steun van diezelfde fracties: “ja, eigenlijk heeft u verkeerd gestemd en het referendum was maar raadgevend…”

Uit kiezersonderzoek blijkt keer op keer dat Nederlandse burgers best respect hebben voor het parlement en de regering, maar dat ze meer gehoord willen worden en meer zeggenschap willen hebben over grote beslissingen. En wat grote onderwerpen zijn, dat bepalen we zelf wel, zoals het uitkomt. Wat dat betreft valt ieder referendumvoorstel in goede aarde.

De Tweede Kamer heeft zijn eigen verantwoordelijkheid ontlopen door de grondwet met voeten te treden en hierdoor de functie waarvoor ze zijn gekozen, niet te vervullen.

“Democratie is meer is dan het recht om nee te zeggen!” Helaas heeft men ook “dit recht” afgeschaft!

Realpredictor.

Nederlandse democratie

Citaten o.a. uit: https://decorrespondent.nl/5273/democratie-is-meer-dan-het-recht-om-nee-te-zeggen/1150019796706-34f3b260