Waarom u nooit zult ontkomen aan de fiscus!

’Belasting is gelegaliseerde roof’

Dat het volk beroofd wordt is een feit! Behalve de megakosten van o.a. de eindeloze massa-immigratie die ons ongevraagd door de strot zijn geduwd, worden wij steeds meer gedwongen belastingen te betalen die gebaseerd zijn op door het establishment verzonnen nieuwe wetten! (zoals o.a.deze hoax)!

Lees hieronder de eindeloze lijst van hun onwettige heffingen:

Ondanks het herstel van de economie neemt de collectieve lastendruk nog steeds toe. De forse lastenverzwaringen – bij elkaar een slordige 20 miljard euro – waar de twee kabinetten Rutte in crisistijd toe besloten, zijn nog lang niet teruggedraaid. Hoog tijd dat de overheid op dieet gaat, zou je zeggen.
Om een of andere duistere reden zijn overheden altijd beter in het verhogen dan in het verlagen van belastingen. Nieuwe belastingen invoeren, gaat ze ook beduidend beter af dan belastingen afschaffen.
Ambtenaren, waar ook ter wereld, lijken permanent op zoek naar manieren om de schatkist te vullen. Ze houden technologische vernieuwing en maatschappelijke ontwikkelingen daarom nauwlettend in de gaten.

Iets wat potentieel geld oplevert – of het nu gaat om een rijwiel, auto, erfenis of kraanwater – mag zich vroeg of laat verheugen in de belangstelling van politici, met in hun kielzog de ambtenaren van de Belastingdienst.

Tot ergernis van de belastingbetaler, die wordt geconfronteerd met alweer een nieuwe heffing waar hij zelden nog vanaf komt, en die bij gebleken effectiviteit voor de schatkist vaak snel wordt verhoogd.
De auto is daar natuurlijk het beste voorbeeld van. Sinds de eerste auto’s eind negentiende eeuw opdoken in het straatbeeld, staat het belasten ervan (steeds hoger) op de politieke agenda. Met veel succes.
Natuurlijk kost het gebruik van de auto de samenleving geld – denk aan het onderhoud van wegen. Maar de inkomsten (een slordige 20 miljard euro per jaar) overtreffen de uitgaven (om en nabij de 8 miljard euro) ruim.
Autobelastingen scoren traditioneel hoog op ranglijstjes van irritante belastingen. In de ogen van veel automobilisten is hun voertuig een melkkoe. Er is geen ontsnappen mogelijk, behalve door te stoppen met autorijden.

Energiebelasting
De laatste decennia ontdekken overheden milieubelastingen, zoals de energiebelasting. Op papier bedoeld om vervuilend gedrag te ontmoedigen, zijn ze vooral een dankbare nieuwe bron van inkomsten geworden. Kijk maar naar uw energierekening.
De energiebelasting is dit jaar goed voor om en nabij 4,5 miljard euro aan inkomsten voor de schatkist. Dat geld wordt niet gebruikt voor milieumaatregelen, maar gaat gewoon naar de algemene middelen.

De conclusie is, onvermijdelijk, somber. Heb niet de illusie dat u ooit zult ontsnappen aan de fiscus. In deze wereld, zei de Amerikaanse politicus Benjamin Franklin (1706-1790) lang geleden al, is niets zeker, behalve de dood en belastingen.

De belastingdienst is de Nederlandse maffia

Belastingen met de hoogste irritatiefactor op een rij.

1 Erfenisbelasting

Met stip op één: de blauwe brief na iemands overlijden. Het Rijk eist daarmee een deel van de nalatenschap op. Erf- en schenkbelasting leveren zo’n 1,8 miljard euro op. Tegenstanders vinden de belasting onrechtvaardig. De overledene heeft over zijn opgebouwde bezit tijdens zijn leven al belasting betaald.

2. Vermogensrendementsheffing

De fiscus gaat er van uit dat u een mooi rendement haalt over uw vermogen, waarover u 30 procent belasting mag aftikken. Mensen met een klein vermogen worden minder zwaar belast dan rijkere landgenoten. Maar ook voor kleine spaarders ligt de lat erg hoog. Door de lage spaarrente halen zij het veronderstelde rendement meestal niet.

3. Brandstofaccijns

De mensen achter de kassa van het tankstation zijn in feite onbezoldigde medewerkers van de fiscus. De prijs van een liter gewone benzine bestaat voor twee derde uit belastingen, accijns en btw. Benzine- en dieselaccijns zijn goed voor zo’n 8 miljard euro aan inkomsten.

4. Energiebelasting

Wie de moeite neemt om zijn energienota te bestuderen, valt het op dat de rekening voor een groot deel uit belastingen bestaat: bij een kilowattuur stroom 10,13 cent energiebelasting, bij een kuub gas 25,24 cent. Over de energiebelasting wordt ook nog 21 procent btw geheven. Opbrengst: circa 4,5 miljard.

5. Onroerendezaakbelasting

Het aantal bezwaarschriften tegen deze gemeentelijke belasting neemt fors toe. De ozb, een heffing voor huiseigenaren, is gekoppeld aan de officiële taxatiewaarde van het huis. De ozb is niet de grootste kostenpost voor huishoudens. Het grootste probleem van de ozb is dat deze zo zichtbaar is. Dit is een rekening die in een keer betaald moet worden. Opbrengst: een kleine 4 miljard euro.

6. Assurantiebelasting

Nogal wat Nederlanders zijn oververzekerd. De overheid maakt daarvan handig gebruik. Tot 1 maart 2008 bedroeg de assurantiebelasting nog 7 procent, maar in de jaren daarna ging het tarief met rasse schreden omhoog. Inmiddels is het 21 procent. De inkomsten stegen van 1 miljard in 2011 naar 2,4 miljard euro dit jaar.

7. Belasting op leidingwater

De ruimschootse verdubbeling van de belasting op leidingwater tussen 2013 en 2017 van 16,5 cent per kuub tot 33,6 cent leidde tot veel ergernis bij consumenten, die opeens tientallen euro’s per jaar meer kwijt zijn aan water. De maatregel moest de schatkist enkele tientallen miljoenen euro’s extra opleveren, maar werd verkocht als milieumaatregel.

8. Tabaksaccijns

Verslaafde rokers zijn een lucratieve bron van inkomsten voor de fiscus. In het theoretische geval dat alle rokers er in één keer mee stoppen, is de financiële ramp voor de schatkist niet te overzien. De tabaksaccijns is dit jaar goed voor 2,5 miljard aan inkomsten. Daarmee kun je een derde van de begroting van het ministerie van Defensie betalen.

9. Loon- en inkomstenbelasting

Het is voor veel werknemers schrikken als ze zien wat er maandelijks van hun brutosalaris overblijft. Inkomstenbelasting en ook sociale premies hebben enorme impact. Het toptarief van 52 procent behoort tot de hoogste ter wereld. Het gaat bovendien al in vanaf een bruto jaarinkomen van 67.072 euro. Over vakantiegeld en ander extra loon betalen zij 55,6 procent.

Enz. (de lijst is eindeloos!)

Lees hier verder: http://www.elsevierweekblad.nl/economie/achtergrond/2017/07/waarom-u-nooit-zult-ontkomen-aan-de-fiscus-522877/?utm_source=TripolisDialogue&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=els_15jul17

Lees ook deze schandalige roof!
Fiscus eist deel smartegeld MH17: http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/06/fiscus_eist_deel_smartengeld_n.html

Bron: https://www.trouw.nl/home/-belasting-is-gelegaliseerde-roof-~a9874b10/