ISLAMISERING IS EEN VOOROPGEZET PLAN VAN DE ELITE!

De ware reden om grenzen open te stellen voor de islamisering in plaats van de grenzen te sluiten!

Er zijn vanaf het Europese ‘open grenzen-beleid’ hierover reeds tientallen artikelen verschenen, die honderden linkse (elite) tegenreacties hebben ontketend. Maar alle bewijzen zijn nu, met de aantoonbare gevolgen van de (overheersende) islamitische invasie, onweerlegbaar geworden! Lees onderstaande onverbloemde citaten:

“De machtselite is een strijd aan het voeren tegen de wit-westerse bevolking, (met name in de EU en Amerika); deze moet van de kaart geveegd worden en plaatsmaken voor een soort internationale mix van mensen, die geen besef van natie of cultuur hebben en die het niets kan schelen door wie ze geregeerd worden, als ze maar hun natje en hun droogje krijgen. Dit soort mensen zijn zeer gemakkelijk te manipuleren en tot slaaf te maken. Dit is uiteraard op den duur het doel

De EU is echter helemaal niet van plan de macht in de EU landen over te dragen aan de islam, de moslims zijn slechts een tool, een middel voor de EU om de totale macht in de EU landen over te nemen.

Het is voor de normale man niet meer te begrijpen. Het lijkt wel alsof de EU apparatsjiks bezig zijn met operatie “Kamikaze”. Zo snel mogelijk de EU volpompen met miljoenen moslims en deze allemaal een dikke uitkering en een mooi huis geven, waarbij iedereen op zijn vingers kan natellen dat dit alleen maar kan leiden tot bloed in de straten, opstanden, burgeroorlogen en diepe armoede.
In feite zijn de EU leiders bezig de landen en naties die van de EU deel uit maken, op te heffen met het ongebreideld openzetten van de grenzen en het uitnodigen van alle moslims die maar willen komen! (RP: en wie wil niet komen als ze, zonder te hoeven werken, alles op een gouden presenteerblaadje krijgen!)

Leidende multiculturalisten menen letterlijk dat moslims gevrijwaard moeten blijven van kritiek, omdat zij daarvan psychologische schade zouden ondervinden. Weliswaar vinden ook veel islamieten dit een idioot standpunt, maar andere moslims gebruiken het om hun critici uit te maken voor ‘islamofoob’ of ‘racist’.”
Die politiek-religieuze beweging is uit op ‘werelddominantie’, gesteund met veel geld uit fundamentalistische kringen. De shariaraden zijn deel van dat project!

De elite heeft bepaald dat de volkeren van Europa zichzelf moeten beschouwen als Europeanen. Niet als Nederlanders of Duitsers, maar als Europeanen, die trouw zweren aan de EU-vlag. Om dat te realiseren, moeten nationale identiteiten worden vernietigd. Het importeren van een ideologie die haaks staat op alles waar westerlingen voor staan, moet die nationale identiteit laten vervagen. “De Nederlander bestaat niet.”
Daarnaast hekelt de elite de ontwikkeling van de mens in westerse landen. Slimme mensen zijn meer kritisch en kunnen zaken beter doorgronden. Slimme mensen informeren zichzelf en laten zich niet belazeren door propaganda. Liever ziet de elite een ouderwets volgzaam volk, dat gemakkelijk onder controle is te houden.
70% van de moslims in Nederland acht de islamitische religieuze wetten belangrijker dan de Nederlandse grondwet. Vanuit de islam worden door de mens gemaakte wetten niet erkend.
In de 21e eeuw houden moslims nog steeds vast aan een 1400 jaar oude veroveringsideologie. Niet gehinderd door moderne wetenschap of enige vorm van beschaving.

Wat is het toch dat politici denken boven het normale en gewone volk te kunnen staan? Wat is het toch dat zij denken dat datgene wat zij bedenken het beste voor de burger is? Zijn die politici nu echt zo dom of is het ingegeven om maar geen macht te hoeven afstaan aan nuchtere weldenkende mensen.

VOORBEELD: In Duitsland loopt een Syriër rond die met acht vrouwen en drieëntwintig kinderen maandelijks 30.000 euro(!) als tegemoetkoming in het onderhoud krijgt.

Terwijl het om te janken is dat de Duitse Staat haar eigen burger de goot intrapt en aan de rand van de armoede brengt. Schrijnend om te zie dat dit voorkomt.

Somaliërs die op twaalf plaatsen hun geld in diverse gemeenten ophalen om daar potsierlijk van te kunnen leven.
Dit is de polemiek met de politiek correcte elite, die misstanden binnen de islam zou verdoezelen en de dreiging van de fundamentalistische islam zou bagatelliseren.

Geconstateerd wordt, dat invloedrijke westerse intellectuelen de criticasters van de islam ontmoedigen en zodoende de fundamentalisten helpen om moslimgemeenschappen te isoleren en hen te ‘islamiseren’.

Er zijn niet zoveel landen waar men met dubbele paspoorten recht heeft om in twee landen te stemmen. Nederland (en Europa) heeft dat wel onverantwoord toegelaten en kent die afwijking wel. Over pakweg twintig jaar is de religieuze wereld uit het Oosten de wereldleider, omdat de dan hier aanwezige Oosterlingen de macht via een eenvoudig stemrecht overgenomen hebben. Dan mag de resterende autochtone Europese (Nederlandse) bevolking, die dan nog voor minder dan vijftig procent bestaat, de Sharia omarmen en mogen wij onze vrouwen weer stenigen.

Het wordt tijd dat we eens een ander politiek stelsel gaan omarmen en helaas wordt dat geblokkeerd door de huidige politieke elite en regenten. Deze goedgelovige politici denken dat het allemaal wel meevalt en dat op termijn de zaken beter zullen gaan.

De elite houdt van een volk dat, zonder zelfstandig kritisch te oordelen, bereid is de meest brute opdrachten uit te voeren. Een volgzaam volk, dat zich niet laat leiden door een geweten, maar dat gewoon doet wat hen verteld wordt”

Video: Islam Muslims will Conquer and Rule Europe:

https://www.youtube.com/watch?v=eDtSqqciar0&feature=youtu.be

=======================

BRONNEN:

http://www.ad.nl/nieuws/achter-islamisering-zit-een-plan~a88e1806/
http://www.geennieuws.com/2015/09/waarom-wil-de-eu-europa-overspoelen-met-moslims/
https://ejbron.wordpress.com/2016/07/02/vernietigingspolitiek-eu-resolutie-1743-islam-door-je-strot-slikken-of-stikken/
https://jdreport.com/hypocriete-westerse-elite-wijst-niet-islam-maar-islamofoben-als-schuldigen-aan/
http://www.ziekvandepolitiek.nl/hoed-uw-nederland.html
http://forum.fok.nl/topic/2331504
http://verenoflood.nu/waarom-de-elite-de-islam-importeert/

Lees ook: http://eurabia.blogse.nl/log/eurabia/eurabie-de-geheime-banden-tussen-europa-en-de-arabische-wereld.html