DE WARE REDEN VAN DE KLIMAAT HOAX ONTHULD!

Ongelooflijk! Maar de reden is: meer immigranten naar het westen!

‘Honderdduizenden klimaatvluchtelingen in aantocht’

Eerst zijn het “oorlogsvluchtelingen”  Nu zijn het “klimaatvluchtelingen” Hoe dom denken zij dat wij zijn?

De grootste volksverlakkerij van deze eeuw!

Het aantal mensen dat hun land straks als gevolg van ‘klimaatopwarming’ zal ontvluchten naar de Europese Unie neemt aan het einde van deze eeuw met 188 procent toe. Europa moet zich daarom voorbereiden op 660.000 extra vluchtelingen per jaar als de gevreesde opwarming van de aarde inderdaad realiteit blijkt en uit de hand loopt. Tot die conclusie komen onderzoekers van de Columbia universiteit in New York. Hun studie staat in het laatste nummer van het wetenschappelijke vakblad Science.

De (vermeende opwarming van de aarde zal leiden tot verplaatsingen van grote groepen mensen. Op zoek naar veiliger oorden zal het aantal vluchtelingen uit Afrika en Azië naar gematigder streken toenemen. Toekomstige generaties Europanen gaan dat merken door de komst van extra vluchtelingen, voorspellen de Amerikaanse onderzoekers. Tegen het einde van deze eeuw 660.000 per jaar, om precies te zijn.

Maar volgens de Britse onderzoeker Bob Ward van de London School of Economics and Political Science geeft de Amerikaanse studie vooral aan wat de mogelijke impact kan zijn van honderden miljoenen mensen die bijvoorbeeld op de vlucht gaan voor stijgend zeewater of extreme droogte. ,,Dit zal leiden tot massamigratie vanuit de meest kwetsbare locaties. We weten uit de menselijke geschiedenis dat dat soort volksverhuizingen vaak leiden tot conflict en oorlog met verschrikkelijke gevolgen. De enorme kosten van oorlogen als gevolg van massamigratie worden meestal buiten de rekenmodellen gehouden die gaan over klimaatverandering” 

https://www.ad.nl/nieuws/studie-honderdduizenden-klimaatvluchtelingen-in-aantocht~a4357c0c/

RP: Of deze zgn. rekenmodellen zijn bewust gemanipuleerd om deze 3e wereld invasie te rechtvaardigen! Want iedereen met een gezond verstand weet dat deze volkeren al eeuwenlang in de droogste gebieden op aarde leven en gewend zijn om massa-volksverhuizingen, evt. met geweld door te voeren (aard van het beestje)!

Conclusie: De enorme stijging van de asieltsunami zal er zeker komen; niet vanwege de klimaatopwarming, maar doodgewoon omdat de westerse machthebbers van plan zijn om de grenzen nóg meer openen te zetten! De vraag is alleen: waarom? De exacte reden weet ik niet, maar dat het een economisch voordeel oplevert voor de welgestelden/machthebbers is, gezien al deze ‘uitvluchten’, behoorlijk essentiëel!  Hier een paar  voorbeelden:  https://eunmask.wordpress.com/2017/07/02/islamisering-is-een-vooropgezet-plan-van-de-elite/