Angstzaaien, het doel van het establishment

fear-project

Angst is een vorm van emotie, die wordt opgeroepen door instinct, zelfbehoud en twijfel aan de toekomst of aan zichzelf of door beelden, die gekochte journalisten ons voorhouden door vooropzettelijk ermee ons wereldbeeld te vertroebelen.

Als we weten, dat angst door de media wordt opgeroepen, dat deze media angstexploiterende journalistiek bezighoudt en dat een selectief gezelschap van rijksten der rijken hiervan opzettelijk misbruik maken, dan is het goed om te realiseren, wie achter de schermen angsten zaait en met welk doel.

Grote op geld gerichte belangen van deze groep worden door angst te verspreiden gediend. Dit is in ieder aspect van ons leven doorgedrongen: voedsel, lucht, de illusie van bezit, geld, macht, gezondheid en zo zullen er nog wel meer aspecten, waar angst een rol speelt en waarin we dagelijks gemanipuleerd worden, op te noemen zijn.

Wat gebeurt met ons als we ons door angst laten leiden? Dan zijn we gevangen en geobserveerd door deze angsten, met als gevolg dat ons gedrag in een verdedigingsmechanisme wil verzinken, en dat heeft dan weer tot gevolg dat we van onze eigen talenten en capaciteiten ontdaan worden, door deze massa manipulatie en programmering door overheden, die in dienst van de op geld gerichte belangen (banken) staan en gegijzeld door een kliek van satanisten, die de bevolking op een lage trillingsfrequentie gevangen willen houden.

Als we ons realiseren dat iedereen zijn eigen hoogste autoriteit is, het centrum van zijn eigen bestaan, met het latente talent om te creëren en onze talenten tot bloei te laten komen, beseffen we ook waarom deze kliek ons in een slavenmodel door middel van angst gevangen wil houden, een systeem, dat ons liefst zelfs eeuwig tot slaaf wil maken. Als we die angst verliezen, dan vinden wij mensen onszelf weten we wie wij werkelijk zijn en zullen wij mensen versteld staan van ons eigen kunnen, van het aanwezige talent, dat iedereen bij geboorte heeft meegekregen. Dat baant de weg vrij om in een hogere dimensie te komen en spiritueel te groeien. De meesten van ons zijn vanaf de geboorte aan een religie toebedeeld, een aardse religie, die in de loop van ons leven is verwaterd. Dat laatste is een enorm gevaar voor overheden, die erbij belang hebben dat ze via religie de controle over een grote kudde schapen moeten behouden. Verlies van die controle betekent dat de selecte groep van psychopaten, die wereldwijd rechtspraak en politiek in de zak heeft, de macht over de kudde verliest.

Als wij mensen dit begrijpen, dan kunnen wij ook ons beter in de gedachten van dat psychopatische gezelschapje inleven en dus waarom deze rijksten der rijken op aarde nu met man en macht ons tot een religie dwingt, louter om onze eigen wil en menszijn te breken en verder te onderdrukken.

Bedenk dat de Bijbel circa 325 jaar nadat Christus op aarde kwam is geschreven en dus nooit kan berusten op de waarheid, die Christus ons vertelt. Zo kan het bijvoorbeeld al niet kloppen, dat Jezus Christus op 25 december is geboren, want toen werd de zoon van Nimrod geboren.

We moeten daarom voortdurtend in gedachten houden dat ieder vermeend heilig geschrift is geschreven door een groep van jezuitenvriendjes, die hun belangen aan de massa wil opdringen en dat dit dus ook een vorm van manipulatie is, waarmee een satanssekte, dat later de Rooms Katholieke kerk werd, de macht heeft kunnen verkrijgen en misbruiken; het maakt dan niet uit welke (aardse) religie, ze zijn allemaal satanisch van oorsprong en dus van kwaadaardige opzet, te meer omdat Jezus Christus geen religies kwam brengen en deze religies door de jezuitenorde van het Vaticaan werden gecreeerd.

Als ik me in dat licht dan de vraag stel, waarom we met moslims overspoeld worden, dan luidt het antwoord, dat deze moslims geen eigen wil hebben door hun geloof en indoctrinatie via hun wereldvreemde (achterlijke) cultuur: zij zijn nog niet zover, door de verlichting gegaan, en daarmee slachtoffer van deze satanische kliek, die moslims door angst in bedwang houdt en stuurt, mogelijk, omdat de meeste moslims blindelings hun eigen verantwoordelijkheid als mens terzijde schuiven, met als argument dat het de wil van Allah is.

Als wij echter kijken naar het huidige monetaire geldstelsel, dan moeten we vaststellen dat dit schuldcreerende stelsel rente vraagt over leningen en dat dit verderfelijke rente- of op geld gerichte bankieren door diezelfde islam verboden is. In onze joods-christelijke tradities ligt dat wel even iets anders: private schurken, die zonder tegenprestatie of tegenwaarde geld uit het niets creëren en ons daarmee gevangen houden en gijzelen in een matrix van list en bedrog, zijn de aanwijsbare daders. Deze bankiers kunnen te pas en te onpas ons manipuleren door ons buiten te sluiten van de samenleving en ons bestaansrecht te ontnemen als we niet over geld beschikken; dit is een machtsmiddel, dat angsten oproept om te kunnen overleven, met als gevolg dat we gegijzeld zijn om ons verder te ontwikkelen, alle goede ideeën ten spijt, zonder geld kunnen we in deze aardse op schuld gebaseerde wereld immers niets beginnen, zo zijn we opgevoed en leerden we in het indoctrinatieonderwijs van onze gecorrumpeerde overheid.

Dit heeft geleid tot een situatie, waarin door het rentebedrog, het bedrog van Rome, het huidige, schuldcreerende geldstelsel niet langer houdbaar is, waardoor bankiers, die overheden gijzelen, hun macht verliezen, maar proberen dat koste wat het kost, krampachtig, te behouden: een massa, de bevolking als een kudde, die de rijksten der rijken niet meer onder controle hebben, zoekt immers haar eigen weg in het doolhof van misleiding. En als we immuun worden voor de angsten, dan worden we weer baas over ons eigen bestaan; wij zullen dan spiritueel kunnen groeien en ons ontwikkelen naar een hoger niveau, waar wij mensen door de gegijzelde en daarmee gecorrumpeerde overheden angstvallig ver weg worden gehouden.

“Alles wat wij aandacht geven zal groeien” zo liet ik me door Marcel Messing vertellen. Dat was immers ook het geval met de angsten en dan moet het ook lukken om de groei van ons mensen als belichaming van liefde, waarheid en licht in de richting van vooruitgang een enorme zet te geven. De huidige politiek van narcisten, die de bevolking ten dienste van de bankiers misleiden en verraden, verdient onze aandacht niet: zij zijn een lagere levensvorm, van een lagere trillingsfrequentie, doorspekt van slechte mensonwaardige intenties en hebben pedofilie verheven tot amusement voor zieke geesten, die zichzelf in hun decadente bestuurskringen benoemen. Uiteindelijk zullen ook zij ter verantwoording geroepen worden voor al hun misdaden tegen de mensheid.

Deze conclusie komt voort uit het feit, dat wij door onze gemoedstoestand onze eigen werkelijkheid creëren, dat wij ons eigen centrum van ons individueel bestaan zijn en dat dit de reden is, waarom onze overheid ons weghoudt van onze gave om zelf te kunnen ontwikkelen van het besef dat wij allemaal afzonderlijk eigen geniale eigenschappen bezitten en van het besef dat wij ons talent hiermee kunnen ontwikkelen, tenminste als we ervoor open staan en onszelf accepteren zoals we zijn. Maar als wij ons verzetten tegen angst, dan beschouwen onze onderdrukkers ons als populisten, volksmenners en zelfs belanghebbenden in de huidige machtstructuur. Deze onderdrukkers voeden zich met onze angst, maar ze zijn er zelf niet van verstoken, want ze zijn doodsbang voor hun eigen lot, die zich voltrekt naar mate wij mensen ons niet meer laten manipuleren om hen te dienen, en onze kracht hiervoor ontdekken; de kracht, die in staat stelt om ondanks hun tegenwerking het door deze psychopaten gestoorde geldstelsel niet langer en daarmee (iedereen van of namens) de gecorrumpeerde rechtstaat niet langer in leven te houden.

Door: Remco Jaasma