Teken hier de petitie tegen de vervolging van Wilders!

teken_de_petitie

PETITIE TEGEN DE VERVOLGING VAN WILDERS!

Aan het Nederlandse Parlement

Wij Nederlanders eisen dat het proces tegen Geert Wilders onmiddellijk wordt ingetrokken!
En wel om de volgende redenen!

Democratie vereist vrijheid van meningsuiting

Beledigingen en racistische opmerkingen zijn wel vervelend voor het doelwit maar belemmeren dat niet in zijn handelen en dus zijn vrijheid. Als een opmerking gebaseerd is op de realiteit (Bijv, bij een oververtegenwoordiging in criminaliteit) dan is dit zelfs volkomen gerechtvaardigd!

Een serieuze democratie vereist vrijheid van meningsuiting omdat in een democratie elke stem dus elke mening even veel waard is.
De ondermijning van de democratie door de sociaaldemocratie
Het verbieden van meningen is dan ook een fundamentele ondermijning van de democratie.
Je mag van alles vinden van Wilders’ mening dat Marokkanen dusdanig zijn oververtegenwoordigd in overlast, criminaliteit en terrorisme dat Nederland er wijs aan doet zijn grenzen te sluiten voor Marokkanen, maar het is een volstrekt legitieme mening in een democratische rechtsstaat.

Het is dus net omgekeerd!
Wij Nederlanders zouden ons vernederd moeten voelen door de door het sociaaldemocratie bejubelde multiculturalisme, dat ons HUN cultuur en wetten opdringt en ons van racisme beschuldigt!

DE VERVOLGING VAN WILDERS IS DUS EEN ONDERMIJNING VAN ONZE DEMOCRATIE!

=============================================================================

Wilt u uw democratie terug? Teken dan onderstaand petitie en Deel deze ook!

https://secure.avaaz.org/nl/petition/Het_Nederlandse_parlement_Vervolging_Geert_Wilders_herroepen/?cpwiMdb

democratie-vrijheid