‘We either protect Europe or we LOSE it’ Hungary PM would deport all illegal migrants

         De Hongaarse PM wil alle illegale immigranten deporteren!
“Ofwel wij beschermen ons Europa of wij zullen het volledig verliezen,” zei de Hongaarse premier vandaag waarbij hij de anti-migranten retoriek versterkt, voorafgaand aan het referendum-weekend.

De stemming van Zondag is in feite om te beslissen of de Hongaarse grenzen worden beheerst door het nationale Parlement of door de EU.
De openlijke anti-migrant Viktor Orban is van mening dat een stemming de controle op nationaal niveau, een domino-effect binnen de EU zal veroorzaken en dat daarom de Brusselse politici dit zullen aanvallen.

Orban zei: “door een succesvol referendum kunnen we eventueel slagen in gevechten met degenen die Europa door ongecontroleerde migratie willen verzwakken”

https://fenixx.org/2016/09/29/we-either-protect-europe-or-we-lose-it-hungary-pm-would-deport-all-illegal-migrants/

“WE either protect our home Europe or we are going to lose it completely,” Hungary’s prime minster said today as he ramped-up anti-migrant rhetoric ahead of the weekend referendum.

Sunday’s vote is essentially to decide whether Hungary’s borders are controlled by the national parliament or by the EU.

The openly anti-migrant Viktor Orban believes that a vote to retain control at national level may have a domino effect within the EU and for that reason politicians of Brussels are already attacking it.

Mr Orban said: “By a successful referendum we can possibly succeed in fights with those who want to weaken Europe by uncontrolled migration.

The Express >>

View original post