DE GEVAARLIJKE DOMHEID VAN DE PSEUDO-INTELECTUELEN

MOney-Rules

Wetenschap, gebaseerd op kapitalisme is geen wetenschap (maar zelfverrijking)

De zogenaamde ‘wetenschappers’ hebben o.a. het rendabele Klimaatbedrog gelanceerd.

Het gros van de universiteiten kan per morgen dicht. Qua welvaart zou dat eerder positief dan negatief werken. Het bestaat louter als aangever van een op primaire productie parasiterend baantjescircuit. In concerto met de bureaucratische klasse die deze a-productieve elite met financiering op haar plek houdt. Zoals ook Thierry Baudet betoogt in Oikofobie is het slechts wachten tot deze pseudo-intellectuele en moreel corrupte bel met een knal uiteenspat.

Onze tijd toont; wat heb je aan een gemiddeld groter percentage hoger opgeleiden ten opzichte van bijvoorbeeld de jaren ’60 vorige eeuw, als het gros van die hoger opgeleiden hun intellectuele energie besteden met het zo academisch mogelijk voor de gek houden van zichzelf en anderen? En als intellectuele luiheid, vluchtigheid, kuddegedrag en oneerlijkheid de norm zijn geworden?

Domheid: waarheidsopvatting bepaald door sociale druk
Misschien is het bij onderscheid tussen ‘slim’ en ‘dom’ eerst nodig een definitie van domheid te geven. Ik ontleen die onder meer aan de Morosofie van Mathijs van Boxsel. Hij haalt veel ‘slimme mensen’met ‘slimme vondsten’aan, die geen enkele feedback door de harde werkelijkheid kregen en zo met instemming van het grote publiek de grootste onzin verkochten. Domheid is verder het met instemming aanmoedigen van zelfdestructie. Zie klimaatbeleid: het met tientallen miljarden euro’s afpersen van belastingbetalers, om zo via de overheid economische krimp/CO2-reductie te forceren door energie zo duur mogelijk te maken, zodat zij nog ernstiger in welvaartsval mogen raken.

Eigenlijk is domheid dus het hanteren van sociale criteria bij waarheidsopvatting. Niet de natuur, de praktijk, dus wat echt bestaat bepaalt wat waar is. Maar wat iedereen bij sociale druk en gewoonte bereid is voor waar te veinzen/accepteren, zeker wanneer het met welsprekendheid (of gewoon beelden en marketing) wordt gebracht. Zo’n intellectueel klimaat heerst ook in een dictatuur.

Zo’n (elite) jong kan het niet helpen dat hij groene melk uitbraakt, hij is als een baby die de verkeerde fles heeft gekregen. Van ‘ouders’, een elite die intellectueel gecorrumpeerd is geraakt.

En dit soort ‘hoog opgeleiden’ zit dus massaal in de De Raad van Europa.

Climatgate

https://eunmask.wordpress.com/2014/11/10/de-nederlandse-volksuitwisseling-is-begonnen-raad-van-europa-nederland-moet-illegalen-opvangen/

Zij hebben ook de desastreuze volksuitwisseling gecreëerd! En wij hebben ze steeds gekozen!

Deze gevaarlijke ‘machthebbers’ zullen de wereld uiteindelijk vernietigen !