IS DIT REFERENDUM NU ECHT SUCCESVOL GEWEEST?

referendum

Zoals ik al vele malen eerder heb geschreven: een Bindend Referendum is in Nederland niet toegestaan! “Raadgevende” Referenda, zijn slechts zoethoudertjes voor het volk! Regering en parlement hoeven dat advies niet op te volgen. Sterker: de regering heeft deze “raadgeving” nog nooit opgevolgd!
Een Bindend Referendum (zoals in Zwitserland) zet pas zoden aan de dijk! Maar dit soort referenda is in Nederland wettelijk niet toegestaan (tenzij men de Grondwet wijzigt)!
Lees dit maar:

Ontnuchterend: referenda in EU vaak genegeerd!
De dag nadat het associatieverdrag met Oekraïne per referendum is weggestemd, draait de Brusselse machine gewoon door. En dat zal die blijven doen.

De Europese Unie wordt met enige regelmaat geconfronteerd met referenda. Vooral in de oudere Unielanden leiden die vaak tot de afwijzing van Brusselse compromissen.

Zo stemden Frankrijk en Nederland in 2005 de Europese grondwet weg. Twee jaar later was die grondwet er toch en heette toen plots het Verdrag van Lissabon. Een referendum vonden de nationale leiders niet nodig. Behalve in Ierland, waar de bevolking in 2008 tegen stemde. Daar werd een jaar later onder grote druk doodleuk een nieuw referendum gehouden, waarbij wél werd ingestemd. De eerste keer hadden de Ieren het fout, dus kregen ze een herkansing, zo werd destijds cynisch gegrapt.

Vorig jaar mochten de Grieken stemmen over de hervormingsvoorwaarden van de trojka die in ruil voor steun waren opgelegd. De Grieken stemden tegen. Toch ging het door.

Machine
Na het referendum van woensdag zei premier Mark Rutte (VVD) dat ‘bij zo’n uitslag het verdrag niet zonder meer kan worden geratificeerd’. Daarmee geeft hij al een opening naar het negeren van de uitslag. Het kan dus wel geratificeerd worden, maar niet zonder meer. (RP: En reken maar dat hij zijn ‘gegronde’ negeer-argumenten al lang klaar heeft staan!)

Van de 28 EU-landen hebben 27 het associatieverdrag met Oekraïne geratificeerd. En het is de Europese Commissie die dit soort overeenkomsten mag sluiten. Het verdrag is ook al in werking. En zo verandert de uitslag van het referendum niets aan de Brusselse machine. Die heeft maar één stand: vooruit. Referenda vertragen slechts tijdelijk de snelheid.

Verzet

Dat zal in Nederland het cynisme en de scepsis over de EU eerder doen toenemen dan afnemen. De gang van zaken bevestigt immers dat de Europese Unie op weg is om een superstaat onder Duitse leiding te worden, ten koste van de natiestaat. Slechts serieus verzet van het kabinet zou dit kunnen voorkomen.

Maar premier en tijdelijke EU-voorzitter Rutte en minister van Financiën en Eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem (PvdA) doen er juist alles aan om de Brusselse machine vooruit te helpen. Zo is de dag na de referendumdag vooral ontnuchterend.

Elsevier

DEMOCRATIE IS HET REALISEREN VAN EEN BINDEND REFERENDUM!