De vernietigende Europese asielzoekers-chaos gaat gewoon door!

Hoorn des overvloeds

De gelukzoekers komen op Europa af als motten op het licht! Logisch! het Europese volk is voor hen een goudmijn!

Het kabinet heeft vorig jaar al de noodklok geluid over de mogelijke gevolgen voor onze welvaartsstaat als gevolg van de hoge aantallen asielzoekers die zich in Nederland melden. Maar dit blijkt slechts een zoethoudertje voor het volk, men blijft ze hier gewoon massaal binnenhalen!
CBS: Bijna kwart miljoen immigranten verwacht in 2016! Een gemiddelde asielzoeker kost de belastingbetaler 28.375 euro per jaar! En zelfs de afgewezen asielzoekers mogen hier blijven en worden onderhouden!

Onze Europese en nationale leiders hebben zich afgekeerd van hun eigen bevolking en lijken wel geobsedeerd door deze intolerante en gevaarlijke ideologie die zich als een virus over heel het Westen verspreidt. Dat er zich onder hen heel wat geradicaliseerde jihadisten bevinden, wordt gewoon terzijde gelegd!

Zowat alle politici en officiële media steunen de ongecontroleerde invasie van islamitische asielzoekers, ondanks het feit dat asielzoekers helemaal geen verrijking zijn, zoals de elite en de leugenpers ons willen doen geloven. Integendeel deze vormen een extreme bedreiging voor onze cultuur en vrijheden. Zij willen onze wetten niet erkennen en weigeren zich te integreren.
Het einde van de asielstroom is nog steeds niet in zicht! Er wordt ook geen onderscheid gemaakt tussen gelukzoekers en vluchtelingen !

Duitsland staat op het punt van instorten van de verzorgingsstaat, Zweden op het instorten van de rechtsstaat en Noorwegen staat klaar om de grenzen dicht te gooien als Zweden valt. Schengen bestaat alleen nog maar op papier

DE HOORN DES OVERVLOEDS RAAKT INMIDDELS AARDIG LEEG! EEN GROOT DEEL VAN HET EUROPESE VOLK IS INMIDDELS ZELF AANGEWEZEN OP DE VOEDSELBANKEN EN DE BANKEN IN HET PARK OM TE SLAPEN, TERWIJL ONZE GEPAMPERDE GELUKZOEKERS KLAGEN OVER HET GRATIS VERSTREKTE VOEDSEL EN HUN AANGEBODEN WONINGEN!

Volk van Europa, hoe lang willen jullie de zelfvernietiging van jullie staat  nog tolereren?

Realpredictor