De “vluchtelingen” crisis in Europa en het Kalergi plan voor witte genocide.

Kalergi

Een hypothese die toch werkelijkheid wordt?

(In zijn boek Praktischer Idealismus (praktische idealisme) verklaarde Kalergi dat het volk van de toekomstige “Verenigde Staten van Europa” niet de oorspronkelijke volkeren van het Oude Continent, maar uit een soort beestachtige Untermenschen, veroorzaakt door rassenvermenging, zal bestaan. Kalergi vermeldt in niet mis te verstane bewoordingen dat door het vermengen van de volkeren van Europa met Arabische/-Aziatische rassen en kleur, een multi-etnisch kudde zal ontstaan, zonder kwaliteit en gemakkelijk controleerbaar door de leiders.)

8.000 mensen per dag komen nu Europa binnen via verschillende routes. De meeste van deze zijn jonge mannen tussen 17 en 25 jaar. Het resultaat is chaos, dat u kunt wel begrijpen.

In tegenstelling tot Amerika, heeft Europa nooit een massale immigratie gekend. En degenen die nu in Europa binnenstromen zijn Arabische, Afrikaanse moslims, niet Europese christenen of Joden. Zij zijn afkomstig van andere beschavingen en culturen. En ze zullen allen NIET assimileren maar eerder enclaves vormen en zich vermenigvuldigen in Europa, zoals zij dit ook doen in de landen vanwaar zij komen […]

De groeiende bedreigingen door de massale migratie naar Europa zullen stijgen tot het niveau van het existentiële!

Kan een beschaving die de vervanging van hun volk door mensen van andere rassen, religies en beschavingen zijn gemaakt, overleven?
Vraag dit de inheemse Amerikanen.

Blijft Europa, wel Europa als ze geheel bevolkt wordt door Moslims, Arabieren, Aziaten en Afrikanen?
De huidige invasie van Europa door “vluchtelingen” uit het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Azië is ontworpen en uitgevoerd door politici (met uitzondering van de Hongaarse Minister-president Viktor Orban), ZONDER de instemming van de Europese volkeren. De de voor de hand liggende vraag rijst: “Waarom promoten Europese politici (datgene wat Buchanan, Orban en iedereen, wiens geest nog niet tot moes is vermalen door de propaganda zo duidelijk zien), de systematische vernietiging van de Europese beschaving en zijn mensen?”

RP: wellicht is dat juist hun plan: “de vernietiging van de oorspronkelijke Europese beschaving en deze vervangen door een primitieve (barbaarse) bevolking, heeft voor hen en de heersende elite, zoals gewoonlijk, een economisch/financieel doel” NWO?

Het is slechts een kwestie van 1+1 optellen. Deze bevolkingsgroepen krijgen bijna elk jaar 1 kind en zij hebben meerdere vrouwen! Over en paar jaar zijn hun aantallen al vertienvoudigd. Hoe denken jullie dat Europa in 2030 er uit zal zien?

http://fellowshipoftheminds.com/2015/11/12/europes-refugee-crisis-and-the-kalergi-plan-for-white-genocide/