Het verraad van links

Zweden is de koploper van de Europese islamisering! Maar links betekent: elite (zelfverrijking), machtswellust en kuddementaliteit. En deze groep is in elk land ter wereld superieur en (helaas) onuitroeibaar!