HET VLUCHTELINGENPROBLEEM IS DE GROOTSTE HOAX VAN DE EEUW!

hoax.asiel

Het lijken wel vakantiegangers in Griekenland

De zieligheidsballon van getraumatiseerde vluchtelingen die wij hier gratis moeten opvangen is al lang doorgeprikt! Niemand gelooft meer in de sprookjes ‘van oorlogsslachtoffers’, die geen overlevingskansen hebben in hun eigen land! Europa heeft hiermee de poorten van de hel geopend!

De barbarenstroom, overwegend mannen, die er helemaal niet uitzien als oorlogsslachtoffers, de grote bedragen die zij hebben neergeteld om hun overtocht te betalen, het weigeren van hulp door landen die in hun ogen niet goed genoeg zijn om hun financiële eisen in te willigen, de specifieke keuze van Noord-Europese landen die hun gratis geld, onderdak en luxe kunnen verschaffen, en die ook nog zo gek zijn om aan al hun eisen te voldoen!
Dit alles wijst er op, dat het absoluut geen getraumatiseerde oorlogsslachtoffers zijn maar doodgewoon ordinaire gelukzoekers, aangestuurd door zelfverrijkende smokkelaars en terroristen die hierin hun kans zien om ongemerkt hun medestrijders tussen deze honderdduizenden zogenaamde vluchtelingen te infiltreren.

Als wij ‘gewone burgers’ dit al vanaf het begin hebben gedetecteerd en aan het licht gebracht hebben, waarom heeft geen één regeringsleider (op Hongarije na) dit herkend of de asielstroom stopgezet?
Er wordt door de EU zelfs verplichte quota vastgesteld waarmee de regeringsleiders zonder protesten instemmen.
Er vindt (bewust?) geen enkele controle op legale identiteitsbewijzen plaats, terwijl al overal wordt gewaarschuwd dat valse paspoorten gemakkelijk te verkrijgen zijn. Integendeel de asielstroom wordt door de EU zelfs vergroot!

De enorme kosten, die grotendeels op het volk worden verhaald middels mega-bezuinigingen, maar ook het recht op woonruimte voor het eigen volk door de voorrang van de ‘vluchtelingen’,  de extra beveiligingskosten vanwege de verhoogde criminaliteit, enz. rijzen de pan uit en zijn niet meer te stuiten! Want de risico’s van het binnenhalen van deze ongeciviliseerde barbaarse groepen wijzen nu al op een enorme verloedering van onze samenleving in de toekomst (verkrachtingen, rellen, poging tot moord, enz.).

Als al deze tekenen van vernietiging van eigen land en volk zo duidelijk zijn, waarom ondernemen onze regeringen hier niets tegen, waarom verhogen zij dit risico juist door nóg meer ‘vluchtelingen’ uit andere landen op te nemen en nóg meer kosten uit te geven en hun volk nóg meer in de problemen te helpen, ondanks het feit dat het grootste deel van het volk zich hiertegen verzet?

Vraagt u zich niet af: WAT DE WERKELIJKE DOELSTELLING IS VAN DIT ‘EIGEN-VOLKSVERNIETIGINGS’ PLAN?

Realpredictor

Lees ook het gerelateerde artikel van: http://vrijetribune.nl/2015/09/vluchtelingenhoax-complot-tegen-arbeiders-en-sociaal-zwakkeren/