Gemiddelde IQ per land!

Klik hierhttp://sq.4mg.com/NationIQ.htm

(Nederland doet het zeker niet slecht… 🙂 )

iq-test_0In deze test zie je dat bepaalde Aziatische landen het hoogst scoren en de Afrikaanse landen het laagst! Of deze testen (Intelligentie op basis van  armoede en rijkdom) als wetenschappelijk bewijs kunnen dienen, betwijfel ik.  Er zijn ook (m.i. meer discutabele) onderzoeken geweest met betrekking tot verschillen tussen bevolkingsgroepen in hun frequenties van genetische varianten (DNA), geassocieerd met hun vermogen om kennis en leerstof te absorberen. Hetgeen (door geadopteerde kinderen) namelijk al bewezen is dat dit niet evident is! Ik denk wel dat de leefomgeving hierin een belangrijke rol speelt!

Ik besef dat publicaties van dit soort onderzoeken ontelbare kritische reacties zullen uitlokken, maar ik kan echt niet bevestigen of deze methode de juiste is.  Ik zou dit soort testen overigens wel  graag willen toetsen aan de realiteit…

Realpredictor