Hoe de hele wereld wordt bedreigd met uitroeing door de islam!

invasion4

Hoe vaak moeten wij de islamknuffelaars nog uitleggen dat de islam NIETS met religie te maken heeft! Deze barbaarse mentaliteit is door indoctrinatie en incest dermate geëscaleerd, dat hier nu een enorme bevolkingsgroep psychisch gestoorde koppensnellers (IS) op aarde rondloopt, die door een groep nóg zwaarder gestoorden worden gepamperd!

Dit is wat islamieten “religie” noemen. Ik noem het een executie-opdracht van een denkbeeldig gecreëerde potentaat tot het vernietigen van de HELE mensheid! Want wat overblijft is een groep primaten die met hun krankzinnige doodscultus uiteindelijk ook zichzelf zullen vernietigen!

De haatdragende en tot terrorisme oproepende verzen kunnen simpelweg niet vertaald worden vanuit een humanistisch oogpunt. Hoe kan je de volgende verzen “hervormen” denk je zelf?

Koran 2:19 – “Maak de ongelovigen af, waar je ze ook kan vinden.”
Koran 3:28 – “Moslims mogen geen ongelovigen als vriend aanvaarden.”
Koran 3:85 – “Eender welk ander geloof dan de islam is onaanvaardbaar.”
Koran 5:33 – “Vermink en kruisig diegenen die commentaar leveren op de islam.”
Koran 8:12 – “Terroriseer en onthoofd diegenen die niet geloven.”
Koran 8:60 – “Moslims moeten alle wapens bovenhalen om de ongelovigen te bestrijden.”
Koran 8:65 – “De ongelovigen zijn onnozel en de gelovigen moeten hen bestrijden.”
Koran 9:5 – “Wanneer zich de gelegenheid voordoet moet je ongelovigen doden, maar je ze ook kan vinden.”
Koran 9:30 – “De Joden en de Christenen zijn perverten, bestrijd hen.”
Koran 9:123 – “Voer oorlog met de ongelovigen die in je buurt wonen.”
Koran 22:19 – “ Straf de ongelovigen met vuursalvo’s, ijzeren haken, kokend water. Smelt hun huid en buik.”
Koran 47:4 – “ Verlang niet naar vrede met de ongelovigen, onthoofd hen waar je hen kan krijgen”

Christendom en Jodendom werden honderden jaren geleden hervormd, maar de islam niet. Vandaag de dag is er geen enkele Jood ter wereld die nog een vrouw stenigt vanwege overspel. Er is geen enkele inquisitie-rechtbank binnen het Christendom, maar de islam lijkt wel gestrand in de middeleeuwen. Nog steeds gebruikt men exact hetzelfde geweld dat de Arabische krijgsheer Mohammed gebruikte, en dit 1400 jaar geleden.

In de beschaafde wereld leven we overeenkomstig de Universele Verklaring van Mensenrechten. Dit is de basis van onze westerse samenleving. De islam is net het tegenovergestelde van alles wat in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat.

En tot mijn verbazing is het juist de beschaafde wereld die deze levensgevaarlijke primaten niet alleen tolereert maar ook nog met open armen ontvangt en pampert!

In een oorlog heb je geen vrienden nodig, maar bondgenoten. Dus alle bedreigde groepen die steeds meer en meer uitgeroeid worden: de atheïsten, christenen, boeddhisten en alle andere “ongelovigen”,  zullen (nu het nog kan) zich moeten alliëren en keihard  moeten terugvechten om te overleven.

Aantal citaten uit: https://ejbron.wordpress.com/2015/03/28/waarom-de-islam-moet-worden-verbannen/