BERICHT VAN ONZE MINISTER-PRESIDENT AAN HET VOLK VAN NEDERLAND

RUTTEBLOG2

Geachte Neder- en Medelanders,

Al enige tijd loop ik met het idee rond om u openheid van zaken te verstrekken. Openheid over bijvoorbeeld het beleid na deze regeerperiode. Het beleid Rutte 3 zoals dat zal gaan heten.

Over dat beleid kan ik heel kort zijn, het is mijn beleid. Mede ingefluisterd door mijn moeder en ééntje door een niet nader te noemen persoontje die verder geen invloed heeft op het beleid, maar dat heeft ze zelf nog niet echt door.

Nee, de naam van deze vrouw ga ik niet noemen, ik dien rekening te houden met haar behoeften en indien ik haar naam hier noem, dan kom ik niet meer aan mijn trekken die haar behoeften voldoen. Daarnaast denk ik dat u allen al wel weet om welke vrouw dit gaat. Ik zeg enkel dat haar naam dus met een C begint en dat u over enige tijd verblijd zult worden met een openbare aankondiging dat betrekking heeft op een naderend huwelijk daar mijn moeder dat nu eenmaal besloten heeft. Dat de vrouw in kwestie er geen zin in heeft doet daarom ook niet ter zake. Mijn moeder zal ervoor zorgen dat deze losbol, door mijn politieke collega’s liefkozend onze Polidel genoemd, in een keurig nette en serieuze dame zal veranderen. En als mijn moeder dat zegt, dan gebeurd dat ook. (hoopt ze)

Komen we aan de mededelingen betreffende het beleid van kabinet Rutte 3.

Na overleg hebben wij besloten de zorg maar helemaal af te schaffen, dit teneinde daarmee een einde te maken aan het gekrakeel van mensen die het niet met onze zorginvulling eens zijn. Voortaan mag een ieder, die zorg van wat voor soort dan ook nodig heeft, gewoon zeggen. “Ik hoef geen zorg.”

Degenen die zeggen dat ze het wel willen, kunnen dan op eigen kosten zorg gaan zoeken.

De defensie is ook een heikel punt en wij hebben besloten om defensie af te schaffen, daar deze toch al dusdanig is uitgehold, dat we in geval van een oorlog met Andorra of Monaco of Liechtenstein, volkomen in de pan zullen worden gehakt. Bovendien zijn wij vredelievende mensen en ik vind dat je vredelievende mensen niet mag lastig vallen met vervelende bijkomstigheden als een oorlog.

Dan even over de studenten. Studeren moet mogelijk zijn en blijven voor kinderen van rijke tot hele rijke ouders. Het is belachelijk dat er nog steeds kinderen studeren waarvan de ouders niet eens een chalet in San Tropez hebben. Ik ook niet, maar dat wil mijn moeder nu eenmaal niet.

Over werklozen kan ik zeggen dat ze een goede toekomst als werklozen hebben. Wij denken er dan ook over om op school het verplichte vak ‘Hoe ben ik succesvol als werkloze’ in te voeren.

De uitkeringen zullen allemaal worden aangepast aan het niveau van de allerlaagste uitkeringen. Dit om te voorkomen dat er verschillen in hoogte van uitkeringen zullen blijven bestaan. Ook zullen ze dus allemaal voortaan maximaal 300 dagen van kracht zijn, want langer dan dat zou een dure grap gaan worden en dat willen wij natuurlijk niet. Daarna, na deze 300 dagen, kunt u als recht hebbende op een uitkering voortaan gewoon gratis aan uw spullen zien te komen. Ik wijs er wel op, dat dit door de politie kan worden bestraft. Mits u daarbij tegen de lamp loopt. Wat mijns inziens behoorlijk onwaarschijnlijk is daar de meeste lampen erg hoog hangen.

Ook de politie gaat veranderen en dit is mij door mijn lieve aanstaande echtgenote ingefluisterd.

Voortaan mogen vrouwen die heten zoals zij en aan kunnen tonen ook echt die vrouw te zijn, net zo hard rijden als ze maar willen. Speciaal voor haar zullen alle autowegen worden aangepast middels een Can-strook. Dit was voorheen de vluchtstrook, waar u voortaan geen gebruik meer van zult kunnen maken. Behalve tussen 21 Oktober en 21 Maart, daar mijn aanstaande echtgenote dan geen auto wenst te rijden.

Daarnaast gaan we de politie uitbreiden met het korps bonnencontroleurs. Dit is een korps dat zich serieus bezig gaat houden met uitgedeelde bonnen, om te zien of die uitgedeelde bon wel zo vriendelijk is. Een niet vriendelijke bon zal voortaan niet meer te hoeven worden betaald.

In Nederland hebben wij best veel mensen die van andere komaf zijn. Voortaan gaan we het anders doen. Vanaf de start van kabinet Rutte 3 gaan we de oorspronkelijke Nederlanders beperken in van alles. Dit om te voorkomen dat de niet oorspronkelijke Nederlanders zich gediscrimineerd voelen.

Zwarte Piet gaat dan voortaan Piet Zwart heten en is niet langer meer knecht, maar werkgever van die oude vent die voortaan Klaas zal heten.

Radicaliserende jongeren mogen voortaan vrijuit radicaliseren, daar het bespottelijk is dat ze naar Syrië en dergelijke moeten reizen om te vechten. Ze hebben dan ook voortaan het recht om gewoon in hun woonomgeving radicaaltje te spelen. Dit gaat overigens ten koste van de nodige gebouwen, want er zullen er dan zat opgeblazen worden. Maar dit geeft ons als kabinet weer de ruimte om uit een Oost-Europees land mensen te halen die ervoor zorg moeten dragen dat alles weer tijdig herbouwd is, daar er anders minder doelwitten overblijven om op te blazen.

Verder kan ik u allen verzekeren dat iedere werkende inwoner van mijn mooie land … Nederland dus … jaarlijks 500 euro krijgt. Dit gaan we doen door bij persoon 1: 500 euro weg te halen en dat dan te geven aan persoon 2 enz. tot aan de laatste persoon, waar we dan dus 500 euro weghalen om, u raadt het al, aan de 1e persoon te geven. Ziet u, ik doe mijn best om u een goed leven te geven.

De Gaswinning in Groningen gaan we opvoeren en de mensen daar verhuizen wij naar een Waddeneiland naar keuze.

Voedselbanken, Leger des Heils en andere instellingen om noodlijdende mensen te helpen zullen gesloten en verboden worden, daar het niet fraai staat op onze CV.
Brussel gaan we meer betrekken bij de invulling van hoe we ervoor kunnen zorgen dat ons landje een toonaangevend drama gaat blijven. Is niet zomaar een titel, die moet je als land echt verdienen.

Verder schaffen we de monarchie af tenzij ze dus bereid zijn mij als staatshoofd te accepteren.

U ziet, er gaat heel wat veranderen en echt allemaal in uw voordeel. Daar het woord “nadelig” niet goed staat op onze CV.

Belastingen gaan stukken eenvoudiger worden. U gaat gewoon standaard betalen wat u nu gebruikt voor futiliteiten als kleding, verwarming, vakantie, schoeisel en meubels etc.

De bedoeling is vrij simpel. Aan het eind van elke maand dient u geen euro meer te hebben, daar u toch niet met geld kunt omgaan. Dit geldt uiteraard alleen voor inkomens tot 60.000 bruto per jaar. Daarboven vervalt de belastingplicht, omdat rijken natuurlijk superrijk moeten kunnen worden. Hoe meer Nederlanders in de Quote 500 hoe beter het is voor onze CV (volgens mij was dit een idee van mijn moeder).

Als laatste punt wil ik het hebben over de MH17, die stoppen we gewoon in de doofpot!

Beste Neder- en Medelanders bedankt voor uw aandacht.

http://www.stopdebankiers.nl/het-woord-is-aan-minister-president-rutte/

Wat zullen Nederlanders  toch een rijk en gelukkig volk worden!!!  iconsad