DIT IS WAARTOE DE MULTICULTURELE PAMPERWAANZIN ONS HEEFT GELEID!

Hieronder een aantal artikelen uit de wereldmedia.

DE ISLAMITISCHE TSUNAMI

Uit onderzoek in Nederland en vijf andere Europese landen blijkt ook dat tweederde van de ondervraagde moslims hun religieuze wetten belangrijker vinden dat de wetten van de landen waarin zij leven.

Net als in Engeland en Frankrijk reeds jaren het geval is, worden nu ook in Nederland hele wijken door moslims overgenomen en als Shariagebied verklaard.

multicult

MULTICULTURELE WAANZIN BIJ PUBLIEKE OMROEP
Publieke zenders hanteren quota om meer allochtonen in beeld te brengen.
De positieve discriminatie impliceert achterstelling van mensen die niet tot de minderheid behoren. Bovendien wekt ze de indruk dat de minderheden bestaan uit zielenpoten die zich op eigen kracht niet kunnen redden.

http://www.elsevier.nl/Algemeen/blogs/2006/12/Multiculturele-waanzin-bij-publieke-omroep-ELSEVIER105488W/

ISIS JIADISTEN DIE UIT EUROPA KOMEN.
Meedogenloze terreur toegebracht aan de wereld door met haat vervulde islamitische hordes op tragische wijze onderstreept door het feit dat er geen gematigde en geen radicale islam bestaat : er is gewoon islam.

“Elke moorddadige, bloeddorstige moslim die uit Europa naar het oorlogsgebied is afgereisd heeft zich bij ISIS aangesloten en neemt deel aan de moordhetze.
“Wat er gebeurt in Irak en Syrië, met name met christenen, is niet overdreven. De beloftes van ISIS moeten serieus worden genomen. Zij hebben elke bedreiging die zij hebben geuit, waargemaakt. Zij hebben geen genade getoond aan kinderen of hun moeders. Ze genieten van doden en ze zijn niets meer dan een leger van religieuze fanatiekelingen en psychopaten. Hun aantallen zijn groeiende, omdat niemand in de wereld iets doet om ze te stoppen.” volgens een verklaring door de katholieke kerk online.

“What is happening in Iraq and Syria, especially to Christians, is not hyperbole. The pledges of ISIS must be taken seriously. They have carried out every threat they have made. They have shown no mercy to children or their mothers. They revel in killing and are nothing more than an army of religious zealots and psychopaths. Their numbers are growing because nobody in the world is doing anything to stop them. Every murderous, blood-lusting Muslim who can reach the area is flocking to join ISIS and participate in the killing spree,” according to a statement by the Catholic Church online.

http://www.examiner.com/article/isis-beheads-children-while-obama-postures-lawmakers

VN WIL NA ZWARTE PIET OOK WITTE KERST VERBIEDEN

Verene Shepherd is na het verbieden van Zwarte piet ook uit op het verbieden van de witte kerst

EenVandaag – De werkgroep die nu bezig is met het onderzoeken van Zwarte Piet, komt uiteindelijk tot een rapport dat september volgend jaar naar de Mensenrechtenraad van de VN wordt gestuurd. Hierin gaat ook gepleit worden voor het afschaffen van een witte kerst. ‘We hopen dat het vervolgens wordt behandeld in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. We weten nog niet of dat gaat gebeuren, maar dat verzoek dienen wij in ieder geval in. De VN kan Nederland dan verzoeken om actie te ondernemen.’
De voorzitter van de werkgroep roept premier Rutte op om een eind te maken aan de witte kerst. “De premier heeft de macht om dit te veranderen en om zijn invloed uit te oefenen op het klimaat dat deze gewoonte in stand houdt. We zijn al zover gekomen met global warming, waarom pakken we niet gewoon door?”

http://mwnw.nl/blog/2013/10/22/vn-wil-zwarte-piet-witte-kerst-verbieden-35970#.VCGCm_l5Pqv

ONZE REGERINGEN ZIJN DE ECHTE VOLKSVERRADERS

Onze overheden (daarbij geholpen door de politiek-correcte media) leveren ons volk, U, mij, onze kinderen en kleinkinderen DAADWERKELIJK uit aan moordenaars die in de islam schuil gaan, aan krachten die een einde willen maken aan een soort bestaan waarbij iedereen zich goed kan voelen. Zij leveren ons uit, omdat zij de feiten die wij hier regelmatig aandragen niet onder ogen willen zien. Over de islam niets dan goeds, zegt de overheid! En OOK niets dan goeds over de EU, die ons van onze zelfbeschikking berooft, die ons meer en meer zal controleren en die ons sinds 1975 blootstelt aan de toenemende invloed van de islam en die door haar politiek van verplichte voortdurende instroom van niet-westerse personen – die onze landen MOETEN OPNEMEN – onze westerse bevolkingen SYSTEMATISCH DEMOGRAFISCH VERMENGT, zodat er binnen één of twee generaties niet veel meer over zal zijn van de oorspronkelijke bevolking!

Onze overheden zijn door de dienstbaarheid aan het Europese ideaal niet meer onze vrienden, maar onze vijanden geworden, want de verplichtingen aan de EU gaan ALTIJD voor. Daarom komen kwetsbare groepen, zoals de ouderen, meer en meer in de knel, omdat de overheid het geld, dat IN RUIME MATE wordt gegenereerd, naar een andere richting laat stromen!
Daarbij verzwakt de politiek-correcte overheid de organisaties die voor onze rechtstaat en voor onze veiligheid moeten zorgen.

Dus wanneer het gevaar daar is, dan zal de overheid niet thuis geven. Dat is het politiek-correcte verraad dat de overheden plegen. Alles wat er gebeurt en wat ons welzijn aantoonbaar schaadt, wordt voorgesteld als logisch, als voor de hand liggend, alsof er nooit partijen en individuen zijn geweest die ZEER VERANTWOORDELIJK moeten worden gehouden voor de catastrofale keuzes die zij hebben gemaakt.

http://ejbron.wordpress.com/2014/09/23/volksverraad/

Lees ook: https://eunmask.wordpress.com/2013/01/13/het-multiculturele-drama-van-nederland-en-de-multicul-moraalridders/

Iedereen die op een andere partij heeft gestemd dan de PVV is VOLOP MEDEVERANTWOORDELIJK voor de puinhopen die nu zijn ontstaan en dan praten we nog niet eens over de (letterlijke en figuurlijke) donkere toekomst van Europa!