HET ‘MULTICULTURELE DRAMA’ VAN NEDERLAND EN DE MULTICUL MORAALRIDDERS

Immigratie bedreigt niet alleen de democratie maar ook de verzorgingsstaat. Het risico is vooral groot wanneer de immigratie niet wordt gecontroleerd door degenen die gastheer of -vrouw zijn voor de nieuwkomers, maar plaatsvindt via asielprocedures, gezinsvorming en gezinshereniging. Uit de hele wereld reppen zich meeëters naar onze staatsruif.

muslim-peace

In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht vormen niet-westerse allochtonen momenteel ruim een derde van de bevolking. Op de basisscholen in de vier grote steden zijn allochtone kinderen nu al in de meerderheid en in 2015 is in heel Nederland meer dan de helft van de jeugd allochtoon. Driekwart van de bevolkingstoename komt op rekening van niet-westerse allochtonen. Iedere twintig jaar verdubbelt hun aantal, voornamelijk door het hoge geboortecijfer in allochtone gezinnen en de import van huwelijkspartners uit het land van herkomst. Als het zo doorgaat, zullen aan het eind van deze eeuw blanke Europeanen in de minderheid zijn in Nederland.

Meer dan de helft van de Turken en Marokkanen in ons land zijn uitkeringstrekkers en slechts een derde heeft een vaste baan. Een kwart van de moslimjongeren verlaat de school zonder diploma. De gastarbeiders die zo’n dertig jaar geleden naar Nederland kwamen om het ongeschoolde werk te doen, zijn niet bepaald geselecteerd op hun intellectuele gaven, integendeel. Gezien de hoge mate van erfelijkheid van intelligentie is het geen wonder dat de intelligentie van de tweede generatie achterblijft bij die van de kinderen van bijvoorbeeld Chinese of Vietnamese immigranten, die hierheen kwamen als entrepreneur of als politiek vluchteling. De Nederlandse Turken en Marokkanen komen doorgaans uit eeuwenlang geïsoleerde bergdorpen, waar al generaties lang ongeveer de helft van de huwelijken tussen neef en nicht plaatsvindt. Ongeveer driekwart van onze Turken en Marokkanen importeren een huwelijkspartner uit de streek waar de ouders zijn geboren. Zo’n reeks van interfamiliale huwelijken kan ertoe leiden dat één op de vijf kinderen met een ernstige afwijking wordt geboren. In één generatie blijkt inteelt al een vermindering van de intelligentie van tien IQ-punten (ongeveer het verschil tussen MBO- en LBO-niveau) op te leveren. Als de gemiddelde moslimallochtoon een relatief lage intelligentie heeft, zal hij of zij ook relatief arm blijven.

Een gesegregeerde bevolking is een politieke tijdbom die ook zonder een volksmenner als Adolf Hitler kan ontploffen. Toen in Joegoslavië, Libanon, Rwanda en Indonesië leden van verschillende etnische en religieuze groepen elkaar opeens afslachtten, was er absoluut geen sprake van een collectieve gekte of verstandsverbijstering. Volgens wetenschappers blijven de burgers waaruit de plunderende en moordende massa bestaat net zo nuchter en calculerend als altijd. Er is slechts een klein beetje etnische spanning en wat opgekropte frustratie nodig voor een uitbarsting na jaren van vreedzame coëxistentie. Tweedracht tussen autochtonen en moslimallochtonen lijkt op den duur onvermijdelijk.

Als de democratie kwakkelt, sneuvelt als eerste het recht om onaangename waarheden te vertellen. Dat is nu al het geval. Wetenschappelijk onderzoek waaruit de nadelen van de multiculturele samenleving blijkt, wordt onder het tapijt geschoven. Wanneer een fundamentalistische christen of een imam erop wijst dat volgens hun heilige boeken homoseksuelen de doodstraf verdienen, worden er aanklachten ingediend. De illusie moet in stand worden gehouden dat we in harmonie met elkaar samenleven – tot het moment waarop het te laat is.

PvdA houdt politieke ledenraad

De multicul moraalridder

Nederlanders helpen graag behoeftige medemensen – en dat mag wat kosten. Zo heeft ons land dit jaar krap 2 miljard euro uitgetrokken voor de opvang van een geraamd aantal van 80.000 asielzoekers. De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) moet met ruim 1 miljard euro per jaar wereldwijd zeker twintig miljoen vluchtelingen in leven houden. Met andere woorden: voor het geld dat wordt besteed aan een Somalische vluchteling in Nederland kun je vijfhonderd Somalische vluchtelingen opvangen in Afrika. We laten Afrika en andere gebieden waar ellende en armoede troef zijn echter niet in de steek: jaarlijks besteden we zo’n 4 miljard euro aan ontwikkelingshulp. Alsof de duivel ermee speelt: landen die ontwikkelingshulp ontvangen, ontwikkelen zich niet. Afrikaanse landen zoals het socialistische Tanzania bleken een bodemloze put voor westerse ontwikkelingsgelden, terwijl Zuid-Korea en Singapore (veertig jaar geleden beide straatarm) zichzelf hebben ontwikkeld door het kapitalisme te omarmen. Ontwikkelingshulp verstoort de werking van de vrije markt: men raakt aan hulp verslaafd en kleine ondernemers worden weggeconcurreerd door de verstrekking van gratis goederen.

Na eerdere uitspraken van de buitenlandse regeringsleiders als Nicolas Sarkozy, Angela Merkel en David Cameron verklaart nu ook CDA-minister Maxime Verhagen het ‘multiculturele ideaal’ failliet. In het AD schrijft hij: ‘In Nederland ontbreekt dat gevoel van trots op eigen land bij autochtonen en trots op Nederlanderschap bij allochtonen.’ De inburgering van nieuwkomers zou volgens hem meer met Nederlandse normen en waarden doorspekt moeten worden.

De ‘blinde vlekken’ bij de multicul moraalridders

Wie profiteert er van die eindeloze stroom belastinggeld voor asielzoekers, de Derde Wereld en de integratie van allochtonen? Dat zijn de beleidsmakers, sociale werkers, ontwikkelingswerkers, jongerenwerkers en andere liefdadige types. Zij doen telkens een succesvol beroep op ons geweten. We kopen een aflaat voor ons zondige, kapitalistische egoïsme. Wat doet het ertoe dat daarmee geen arme stakkerds daadwerkelijk vooruit worden geholpen. Als wij maar in ruil voor ons geld een goed gevoel krijgen over onszelf.

De paradoxale logica van de linkse muticul voorstanders.
Menigeen zal het reeds zijn opgevallen dat het ooit voor vrouwenrechten ”strijdende” links tot de grootste pleitbezorgers van de islamitische samenlevingsvorm, ondanks diens vrouwendiscriminatie, behoort. Slechts één van de vele ogenschijnlijke tegenstrijdigheden, die echter allemaal met elkaar worden verbonden door een rode draad.
Hoe komt het toch dat links georiënteerde mensen in westerse samenlevingen zo graag partij kiezen voor homoseksuelen, maar wanneer homoseksuelen slachtoffer van de islamitische ideologie of van islamitisch gesocialiseerde personen worden ze zo opvallend stil zijn? Waarom is links zo stil als het islamitische patriarchaat de vrouwen zo terug in de hoek duwt respectievelijk nooit uit de hoek liet komen?
Ze zijn ten stelligste tegen het Nazisme van het Derde Rijk, maar wanneer moslims ”Dood de joden!” in Europa’s straten brullen zwijgen de zelfbenoemde ”antifascisten” bijna allemaal.

http://www.meervrijheid.nl/index.php?pagina=429

Quotes die de vinger op de zere plek leggen:

– Het is juist de linkse mening die steeds radicaler, onverdraagzaam en totalitair wordt..

– Er is geen logica te vinden in deze linkse starheid, men is zo overtuigd van het eigen gelijk, dat anderen weggezet worden op een manier waar juist links zich decennia tegen heeft afgezet. Terwijl er toch weinig voor nodig is om in te zien dat asiel en immigratie Nederland op achterstand heeft gezet heeft, blijkt links hierhoor (bewust of onbewust) oogkleppen ophouden.

– Zij hebben wel de mond vol over polarisering, maar ze willen niet inzien dat ze zelf met hun houding ( en onwil) daar de katalisator van zijn.

– De realiteit is dat de gemiddelde Nederlander dit zat is. En dat heeft niets met de PVV te maken, maar alles met gezond verstand.

– Nee ze zijn geen slachtoffer van het systeem. Ze zijn bewust naar Nederland gegaan omdat ze weten dat ze hier het meeste kans hebben om op kosten van de samenleving te gaan vegeteren. Een kans die ze dankzij linkse naievelingen (voel je gerust aangesproken) keer op keer krijgen.

– Als linkse mensen sociaal willen zijn, moeten ze de rekening niet bij de maatschappij neerleggen.

Één ding vergeten de multicul moraalridders: de islam is in alle opzichen onverdraagzaam v.w.b. andersdenkenden, andersgeaarden en andersgelovigen. En daar vallen de multicul moraalridders dus ook onder!

PSYCHOLOGISCHE VERKLARINGEN VOOR LINKSE MULTICUL-POLITIEK!: http://www.forum-voor-de-vrijheid.nl/showthread.php?t=22186

Lees ook dit: (het gevolg van het linkse  allochtonen pamperbeleid):  ‘Miljoenenfraude met subsidie multiculturele stichting’   De ons met dwang opgelegde financiering van dit soort ‘sociale’ projecten, (en dit is slechts het topje van de ijsberg), heeft geresulteerd in  een enorme bezuinigingsgolf, die desastreus is geworden voor een groot deel van onze eigen bevolking!

http://www.elsevier.nl/Nederland/nieuws/2009/4/Miljoenenfraude-met-subsidie-multiculturele-stichting-ELSEVIER231601W/?forum=194086&showall=true

Solidariteit met mensen die worden bedreigd vanwege hun kritiek op de islam. De samenleving mag seculiere en afvallige moslims niet in de steek laten.
Bij de linkse multicul moraalridders is deze solidariteit absoluut niet te vinden. Geen enkele empathie met de groepen die worden vermoord door de barbaarse extremisten! Integendeel door hun houding laten zij zien hier volledig achter te staan! En zoals prof. Ellian zei: “het tolereren van barbarisme is het begin van barbariseren!”

futurekids